Свържи се с нас

Икономика

Алексей Петров: „Ние за министър-председател си имаме невеж човек и голям лъжец“

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Екип от ръководството на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) в лицето на доц. д-р Алексей Петров, д-р инж. Теодор Дечев и д-р Аднан Лидиянов днес проведоха среща с представители на малкия и средния бизнес в  Габрово. Градът е 20 -ят областен център, който екипът на доц. д-р Алексей Петров посещава. Според участниците,  срещатата  с бизнеса в града демострира , че предприемаческия дух на България  е все още жив. Общото между всички проведени срещи от такъв тип в цялата страна е , че навсякъде се е  говорело за указан натиск, тормоз, произвол на контролните органи и вторачването в това да се глобява и събират пари.

Коментар на групата беше, че българската икономика върви от криза към катастрофа, както и усилията на държавата да разсипе икономиката. „Тези усилия на държавата са индикатор  на това, колко тежко е положението в действителност. Огромната отговорност, която се пада е на министър-председателя Бойко Борисов. Негова е отговорността за това, че 59 антикризисни мерки, които бяха разписани от социалните партньори бяха провалени изцяло.  Той на практика създаде похвата да се репресират малките и средни фирми“, заяви председателят на ССИ Теодор Дечев. Той допълни, че ССИ иска официално оставката на Цветан Цветанов и шефа на НАП – Красимир Стефанов,  като това би било една антикризисна мярка. „В контекста на габровската специфика ние коментирахме случая с липсващото околовръстно шосе на Габрово и необходимия за него тунел. Не е за чудене, че никой не си поставя за цел да започне дори проектирането на техническия проект на прословутия тунел. Настоящата власт се занимава само с проекти, които се завършват – един път, за да може да се режат ленти, втори път – по-лесно се събират комисионни. ССИ подкрепя исканията на габровци за околовръстно шосе на Габрово и тунел под Шипка, както и искаме нов механизъм за изпълнение на проектите с европейско финансиране. Ние искаме оставката на главния репресиращ  малките и средни предприятия г-н Цветанов и неговата кухненска ръкавица – шефа на НАП – Красимир Стефанов„, завърши коментара си г-н Теодор Дечев.

Според Алексей Петров при днешната среща с бизнеса е идентифициран профила на Бойко Борисов като социално-икономическата ситуация, в която се намира страната. „В последно време стои въпросът –   дали ние за министър-председател си имаме невеж човек или голям лъжец. Аз заявявам и двете. Невеж, защото не може да получиш една държава в много по-добра изходна позиция в сравнение с всички други европейски страни, когато отиваш да я управляваш. И в същото време 2 години по-късно да я доведеш последна в европейската общност по социално-икономически показатели. Трябва да е много невеж да провали 20-годишни усилия за пазарна икономика. Няма как да е невежество несъзнателно да изведеш в немонополни сектори фирми в монополно положение. Мотивите са ясни – те са интереси, което ние наричаме алчност. Лъжец, защото сегауправляващите дойдоха с обещанието да се справят с огранизираната престъпност и корупция и да накажат тези, които осъществиха криминализирания преход. Към днешна дата ние знаем, че няма такава борба  с организираната престъпност, която някакси обслужва управляващите“, каза доц. д-р  Алексей Петров. Той сподели пред журналистите за пример контрабандата, където организираната престъпност нанася най-големите щети в бюджета в историята на прехода и според данни на ССИ цифрата варира между 40 и 50 милионеа лева седмично. „Както е известно, управляващите не са разкрили нито една престъпна група за контрабанда, за да се поеме отговорност от когото и да било за тези огромни щети. Уверявам ви, че когато му дойде времето ще стане ясно, че тази организирана престъпна група се ръководи най-отгоре“, завърши изказването си Алексей Петров.

 

Икономика

Минимален спад на работещите в региона

Published

on

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2023 г. са 38.0 хил. души, като намаляват с 0,1% спрямо края на септември 2023 г. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

В сравнение с края на третото тримесечие на 2023 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и на творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Образование“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 45.7% и 11.5%. В края на декември 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се намаляват с 0.9 хил., или с 2.4%.

Най-голямо намаление на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности:, „Създаване и разпространение на информация и на творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижимо имущество“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Зареди още

Икономика

Габрово остава на осмо място в страната по средна заплата

Published

on

Област Габрово запазва осмо място по средна брутна месечна работна заплата в края на четвъртото тримесечие на 2023 година. Официалните данни оповестиха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 1 671 лв, ноември – 1 710 лв, и за декември – 1 755 лева. В сравнение с останалите области на страната, по този показател регионът ни се нарежда след София (столица), Варна, Враца, София (област), Стара Загора, Пловдив и Русе.

През четвъртото тримесечие на миналата година средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 712 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Образование“ и „Култура, спорт и развлечения“.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. най-високо е заплащането в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Строителство“.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.2% спрямо същия период на 2022 г. В обществения сектор увеличението е 16.6 %,а в частния сектор – 11.8%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 545 лева „Образование“ – 2 470 лева „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 267 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 910 лева „Административни и спомагателни дейности“ – 915 лева „Други дейности“ – 993 лева.

Зареди още

Икономика

Камарата на строителите в България се срещна с местната власт в Габрово

Published

on

Камарата на строителите в България проведе среща с местната власт в Габрово и с областния управител Мария Башева – Венкова. Това е петата поред дискусия на организацията с представители на местната власт в България за мандат 2023 г. – 2027 г.

„Изпитвам уважение към всеки един от Вас заради труда, който полагате, заради трудностите, с които ежедневно се борите, заради усилията, които влагате във Вашата работа, както и за рисковете, които поемате. Строителната професия е свързана с много несигурност, но това, което изградите, не само променя инфраструктурата, но оставя и следа в историята. “, каза в приветствието си Мария Башева – Венкова.

Събитието бе организирано от Областното представителство на КСБ в Габрово и вестник „Строител“, който е инициатор и медиен партньор на инициативата. Домакини на проявата бяха председателят на ОП на КСБ-Габрово, Пламен Петров и кметът на общината Таня Христова.

В срещата участваха още председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изпълнителният директор на Камарата арх. Иван Несторов, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. Строител, инж. Виктор Шарков, председател на УС на НКСВ и представители на фирмите-членове на КСБ от областта.

Участниците в дискусията обсъдиха важни за строителния бранш въпроси, а кметът на Габрово Таня Христова представи параметрите на бюджета на общината за 2024 г. и инвестиционната програма, която ще се изпълнява през тази година.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица