Свържи се с нас

Икономика

Докладът за развитие на област Габрово е пълен с противоречия и липси

Published

on

снимка: Цветомира Иванова, Архив

Област Габрово е сред водещите икономически центрове в страната, обявиха по време на заседание на Областния съвет за развитие, в чиито състав влизат представителите на четирите общини от региона, работодателски и синдикални организации. Посочено бе, че „Габрово – Севлиево“ е идентифициран като един от 20-те икономически центрове на България. На заседанието на Областния съвет за развитие участие взе и Николай Григоров, регионален представител за област Габрово на Асоциацията на индустриални капитал в България, който коментира изводите и резултатите от това заседание.

 – Защо според Вас изводите от заседанието на Съвета могат да се обобщят в следното изречение: „Габрово, водещ икономически център, с ниска безработица и намаляващо население“. Тук няма ли някакво взаимно отричане? Изводът верен ли е?
– Повечето от изводите или по-скоро констатациите вероятно са точни. Това, което според мен липсва в доклада и в междинната оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие, е аналитична част. Дори в самото заглавие има противоречие, което според мен е водещо и което трябваше да бъде анализирано, а не само констатирано. Ние, тези изводи, че сме сред водещите икономики в страната и че населението рязко намалява, си ги знаем и без да ни ги поднасят специалистите от фирмата, изготвила анализа. Разбира се, „Габрово – Севлиево“ е развита икономическа зона. Тук в областта, в частност Габрово, се усвояват доста сериозни средства по инфраструктурни проекти. Социалните услуги са на доста прилично ниво.

– Говорите за средства, вложени през европейски проекти?
– Основно. Защото се оказа, че хората, които изготвили отчета на междинната оценка на програмата нямат достъп или не са получили данните от Общините, т.е. какви средства Общините влагат като заеми или собствени средства, което според мен е много важно, тъй като голяма част от проектите се реализират със заеми (кредити) или собствени приходи. И това трябва да присъства задължително в една такава оценка. Не само за съфинансиране. Не говорим само за европейски проекти. Това са и големите проекти, например по „Региони в растеж“, каквато е и уличната инфраструктура на Габрово. Но има и проекти, които се реализират със собствени средства на Общините или чрез кредити. Те не са малко и не присъстваха в доклада. Според мен това трябва да бъде една от основните теми, по които да се дискутира – до каква степен Общините съфинансират или със собствени средства изграждат своята инфраструктура и социални услуги.

Големият въпрос, защо след като област Габрово стои прилично на картата на страната в икономическо и социално отношение, населението рязко намалява? Не бива да забравяме, че тук имаме Технически университет, който е предпоставка за задържане на младите хора и специалисти в областта, от каквито безспорно има огромна нужда, не само бизнесът, но и държавната администрация и органи. Какви са причините? Какъв е начинът това да се преустанови? Дали само застаряването на населението и излизането на хората от активна трудова възраст? Дали заплатите, които се плащат в предприятията?

По време на заседанието на Съвета за развитие беше отчетено, че средната заплата в областта е по-висока от средната в страната. Макар, че и там имаше несъответствия, защото различията в заплащането в четирите общини е доста интересно и изнесените пред нас данни са меко казано странни. Но това не го коментирам.

 – Можете ли да ги цитирате тези данни?
– Не мога да си представя как в община Дряново средната заплата е по-висока от тази в Габрово. Това просто не е вярно! Тази констатация не знам откъде беше направена.

 – Вие оспорихте ли данните по време на заседанието на Областния съвет за развитие?
 – Данните вероятно са получени по официален път от Статистиката, Бюрото по труда, НАП, Местни данъци и такси, Общини и др. Не е работа да ги коментираме. Ние не сме експертен орган. Ние сме орган, който трябва да начертае основните насоки за развитието на областта и в частност всяка една от Общините. Така че представеният анализ е направен от експерти. По-скоро изводите какви са и как да се преодолеят съществуващите проблеми, особено демографският, липсваха! Защото огромно противоречие – развита икономика, развито ниво на социални услуги, наличие на Технически университет, висока средна заплата и изведнъж се оказва, че Габровска област обезлюдява най-бързо. Какви са причините? В доклада този анализ го няма! Може би този проблем трябва да се анализира община по община. Да се погледнат общинските планове и да се предложат решения. От тази гледна точка дали те са работещи?

– Широкоразпространено е мнението, че много габровци и най-вече млади габровци предпочитат да работят извън Габрово, най-вече в чужбина, но и в големите български градове. Завръщат се по време на празници. Какво мислите?
 – Според мен има няколко фактори, които биха задържали младите хора в Габрово и то специалисти да останат в областта. Проблемът е, че просто хората ги няма! Няма ги тези, които да произвеждат предадената стойност! Огромно противоречие! Не случайно казах, че има Технически университет. Има „глад“ за технически кадри в областта и фирмите, които продължават да разкриват работни места. Факт е, че безработицата в Габрово е най-ниска след тази в София. Но изведнъж се оказва, че ние не сме привлекателни за млади хора. Освен работната заплата, която не беше анализирана на Заседанието, беше споменато само, че получаваме по-висока от средната за страната. За да остане един млад човек да живее в област Габрово пред него стоят три фактори: ниво на работна заплата, възможност за кариерно развитие и наличие на добра социална инфраструктура.

– Искате да кажете, че по време на заседанието на Областния съвет за развитие, не е провеждан разговор по тези теми?
– Не бе проведен. Бяха изнесени едни данни, част от които ние прекрасно знаем. Там бяха председатели на общински съвети, кметове. Няма нужда от констатации. Да, отчетната част по отношение на цифрите, бюджетни средства, привлечени такива и др., лесно може да бъдат събрани на едно място. Но това не е експертен анализ. Нямаше предложения за работещи решения.

 – Запознавайки се с информацията след този съвет, направи впечатление и друго противоречие, но не става ясно дали е или не е такова. Посочва се, че са налице непланирани ефекти от развитието на региона – подобряването на социално-икономическите показатели в община Трявна ограничават възможностите за достъп до финансиране от планираните източници. Какво означа това?
– Най-общо означава, че по дадени програми, например ОП „Човешки ресурси“, един от критериите е нивото на безработицата. И когато то е ниско – получаваш по-малко точки при класиране, отколкото други Общини, които имат високо ниво на безработица. Но ниското ниво на безработица трябва да бъде внимателно анализирано и да се види какво всъщност е реалното състояние на нещата. Дали ниското ниво на безработица не се влияе в най-голяма степен от обезлюдяване на населението и на хората в активна трудова възраст. Да, в Трявна особено след като заработи големият завод на територията на общината, нивото на безработица спадна. Но това значи ли, че броят на жителите на общината, в трудово активна възраст, се покачва или намаля. Намаляването на безработицата може да е следствие на намаляване на хората в активна трудова възраст. Не случайно беше споменато, че едва ли не трябва да внасяме специалисти и хора от други региони или чужбина, за да решаваме проблемите с трудовия пазар.  Според мен това не е причина да се губят средства по различни програми. Да, това създава някакви пречки, но от друга страна има достатъчно възможности пред Общините да печелят проекти.

– Бил сте областен управител. Бил сте и заместник – областен. Познавате добре работата на институцията. Тези обществени съвети, които работят към тази институция, обикновено констатират нещо и се събират защото така трябва да бъде. Защо никой областен управител не можа да промени тази тенденция?
– Нещата са регламентирани в Закона за регионалното развитие и подзаконовите актове. Този областен план за развитие е необходим, доколкото в средносрочен план се планират средства за реализиране на определени приоритети.

Например, вчера по предложение на кмета на Дряново, подкрепено от членовете на Съвета, беше записано, че приоритет за областта е изграждането на водния цикъл на Дряново. За да бъдат отпуснати средства от държавния бюджет, фонд или програма задължително този приоритет трябва да присъства в Областната стратегия за развитие.

Друг пример – приоритет за област Габрово е и изграждането на язовир Нейковци край Трявна. Тези приоритети трябва да присъстват в Областната стратегия, защото на по-високите нива често пъти органите, които вземат решение гледат и най-дребния детайл какво е записано в нея. Ако в стратегията липсват такива приоритети, те лесно могат да бъдат не финансирани. Важно е да се знае кои са приоритетите за областта и да се преследват, тъй като те касаят не само една община, но и даден регион. Пътища, пътна инфраструктура, водоснабдяване, изграждане на социални услуги и др.

Не съм съгласен с голяма част от изнесените по време на Областния съвет за развитие данни. Не знам по какъв начин са получени, кой период от развитието на областта отразяват, но това, с което се сблъсквам ежедневно дава една по-различна картина. Но, тъй като говорим за Областна стратегия има проблеми, които касаят група общини. Трябва да бъде ясно какви са ни приоритетите. Да се обединим около тях и съответните органи – областен управител, народни представители и кметове да бъдат единни, за да се постигнат тези цели. Тук не става дума за нито за партии, нито за политически дивиденти, които биха могли да се извлекат. Става въпрос за приоритетите пред област Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Топ 5 защо ексклузивен договор за продажба с Агенция „Гарант“

Published

on

Една хубава българска поговорка гласи: „Много баби – хилаво бебе!“ Това важи с пълна сила и при обявяването на имот за продажба. Хаотичното предлагане на пазара на имоти от собственици и рекламирането от различни консултанти с различни параметри на имота, буди у клиента съмнение.

Когато едно жилище се продава с ексклузивен договор, става ясно че намеренията на собственика са сериозни, а самият имот е проверен документално и технически. Какви са основните предимства на ексклузивния договор с ГАРАНТ може да прочетете по-долу:

#1 НАЙ-ВИСОК МОДЕЛ НА ДОВЕРЕНОСТ
Гарантира сигурност и изгражда доверие между страните брокер-продавач. С избора на брокер на ГАРАНТ Вие ще избегнете многобройни безрезултатни обаждания и безсмислени координации на огледи с „туристи“ на пазара.

#2 ОТЧЕТНОСТ
Гарантира периодична отчетност за проведени огледи, преговори и използвани канали за реклама. Поддържа се контакт само с един професионалист – Вашия брокер – който ще Ви информира за резултатите от рекламната стратегия, коментарите и обратната връзка от клиентите.

#3 СРОК
Съкращава срока за сделка, ангажира и мотивира Агенцията да търси активно клиенти и да „отвори“ офертата и за други агенции за максимално добър резултат. Консултантите на Гарант се стремят да поддържат добри отношения с колеги-брокери, което позволява бърза реализация на сделка.

#4 ЦЕНА И РЕАЛНА ОЦЕНКА
Ексклузивният договор прави имота уникален! По този начин цената навсякъде ще е еднаква и потенциалните купувачи няма да могат да преговарят чрез други канали. Имотите нямат абсолютна стойност. Както във всяка пазарна икономика, цената е в пряка зависимост от търсенето. Какво по-важно от това да определите реалната стойност на Вашия имот? „ГАРАНТ“ ще Ви помогне!

#5 АКТИВЕН МАРКЕТИНГ
Индивидуална реклама на имота – трансперант, социални мрежи, имотни платформи и т.н. Изключителните права ще помогнат на брокерите на „ГАРАНТ“ да имат повече рекламна свобода за имота, а именно да се упомене точния му адрес, предимствата и потенциала на местоположението , да се предотвратят излишни огледи и нежелани реакции от страна на клиенти, заблудени за района, в който мислят, че той се намира.

Когато сключите ексклузивен договор Вие ще имате Ваш личен доверен съветник. Изберете го внимателно! Ние сме насреща – ГАРАНТ недвижими имоти.

Зареди още

Икономика

Фермерски пазар тази събота на площад „Възраждане“

Published

on

Превърналият се в традиция фермерски пазар „ОТ БГ“, който се провежда всяка втора събота от месеца на площад „Възраждане“ пред Община Габрово, ви очаква на 8 август от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Новите предложения в августовското издание са: масло от орех, шафранови продукти, плодове от земеделски производители от съседни на Габрово области. Очакват се 30 изложители, предлагащи истинска храна с доказан произход и български продукти.

На фермерския пазар „ОТ БГ“ участват земеделски производители, фермери и представители на продукти за здравето със съответните документи и сертификати, както и няколко занаятчии от Област Габрово, съхраняващи майсторлъка и традицията в занаятите си.

От 10.00 до 12.00 школата на Елиза Ковачева ще очаква най-малките посетители, в своето ателие „Даровете от природата“ на работилничката на фермерски пазар „От БГ“.

От 11.00 до 12.00 часа „Хоро за хората“ ще гостува на Фермерски пазар „ОТ БГ“.

През останалото време площадът ще бъде озвучен с най-хубавата популярна българска музика от 80-те години до днес и обичайно, в 14.00 часа, ще бъде изтеглена томболата, чиято наградна кошница ще бъде пълна с продукти от всички участници на пазара.

Фермерски пазар „ОТ БГ“ се провежда в партньорство с Община Габрово, Областна дирекция „Земеделие“ Габрово и медийната подкрепа на „Габрово Нюз“, с организатор – рекламна агенция „Елмазови“ под търговската марка „ОТ БГ“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Търсят изпълнител за благоустрояването на двора на ДГ „Младост“

Published

on

Община Габрово обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за благоустрояването на дворните площи на ДГ „Младост“ – I етап, информираха от администрацията на кмета.

Проектната разработка на този етап предлага обособяването на пет тематични площадки за игра: три площадки за подвижни игри – ситуирани източно и южно от сградата; обща площадка за художествено-творчески занимания – в източната част на парцела; площадка за тихи игри – югозападно от сградата.

В проектната разработка за всяка една детска площадка е предвидено обзавеждане със съответните съоръжения, основните видове игри, настилки, паркова мебел.

В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи, изброените детски съоръжения в проекта създават условия за различни видове игри, включително – пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри.

Обществената поръчка е обявена под условие и ще бъде изпълнена при осигурено финансиране за дейността по Проект „Красива България”.

Достъп до документацията на обществената поръчка можете да получите оттук. Срокът за получаване на оферти за участие е 23.59 часа на 17 август.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица