Свържи се с нас

Новини

Въвеждат Монтесори педагогика в детските градини

Published

on

снимка: Община Габрово

Община Габрово ще въведе Монтесори педагогика във всички детски градини през следващата учебна година 2018/19 за децата в първа група, информират от администрацията на кмета.

Предстои подготвителен период, за който са заделени 90 000 лв. в проекта на бюджет на Община Габрово за 2018 г. Средствата ще бъдат разходвани за обучение на учители и персонал, купуване на материали за учебния процес и оборудване на залите, където ще се преподава по метода на Монтесори.

Предвидено е обучение на учителите от детските заведения, водено от преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“. Те ще бъдат подготвени как да преподават като следват основните принципи, цели и цикъла от дейности на Монтесори педагогиката.

В ДГ „Мечо Пух“ за първи път се използва новия метод през настоящата учебна година 2017/18 в две групи – първа и втора, където са тригодишните и четиригодишните. Заведението ще послужи като база за споделяне на опит, знания и добри практики с останалите детски градини.

Директорката Силвия Митрофанова споделя в интервю за предаването „Часът на Габрово“ как и защо са избрали да обучават децата по Монтесори, на какво този метод ги учи и възпитава, какво променя не само у тях, но и у родителите им.

Те въвеждат метода, защото искат да приложат нещо различно и иновативно в работата си, а обучението да бъде по-интересно, по-лесно и в същото време да носи знания и радост на децата. След като представят идеята си на кмета Таня Христова, получават финансова подкрепа и помощ от Община Габрово. Учителите изкарват следдипломна квалификация в СУ „Св. Климент Охридски“, закупуват се материали за работата на децата по Монтесори педагогиката.

Материалите са организирани в различни зони – практичен живот, наука, български език и математика. Подреждат се по сложност на специална табла от конкретното към абстрактното и от лесното към сложното. Всяка една серия е обозначена в цвят, който показва степента на трудност за това упражнение.

Например глаголите, допълненията, предлозите от зоната „български език“ са в различни цветове и така децата ги научават. Математическият материал им помага да развиват разбиране на математическата логика. Детето преминава от чисто сетивно изучаване към измерване и пресмятане. На по-късен етап то се научава да събира, да умножава и дели. Умножението и деленето по метод Монтесори се извършва със специални дървени карти по много лесен, интересен и нагледен начин за децата.

В Монтесори средата малчуганите се развиват с различни темпове, затова за всяко дете в ДГ „Мечо Пух“ има индивидуален план на развитие. Учителите само му предлагат материала за деня, но то решава дали желае да работи по това упражнение или не. Така обучителните материали развиват различните сетива и умения на детето в момент, в който то е готово за това. Няма изготвени програми, в които учителите да принуждават децата по едно и също време да извършват една и съща дейност.

Силвия Митрофанова споделя какво представляват упражненията от зоната „практичен живот“ и на какво учат най-малките. Тя е разделена на практически упражнения, грация и учтивост и контрол на движението. Упражненията в този модул са фундаментални за метода Монтесори, защото чрез тях децата се учат как да се грижат за себе си и за средата, в която работят. Тези умения са важни за тях, защото това е възрастта, в която започват да ги изграждат. Така детето развива своята независимост, самодисциплина и логическо мислене. Материалите, използвани за упражненията, са част от домашната среда, истински и са с детски размери. Например част от упражненията са: миене и сушене на ръце, почистване на обувки, сгъване на дрехи, използване на книга, грижа за околната среда, бърсане на прах по мебели, почистване на маса, грижа за градината и стайните растения, аранжиране на цветя и много други.

снимка: Община Габрово

Децата в ДГ „Мечо Пух“ се научават да сервират и отсервират, сами си слагат храна в купичките. Учителят само наблюдава дали са си поставили необходимото количество. Те са съсредоточени когато си пълнят купичката с храна, както и докато я занесат до мястото си. Упражнението изисква координация на движенията, за да не разсипят или разлеят храната. Дори това да се случи, децата знаят, че не е проблем, защото има средства за почистване и те могат да си почистят. При отсервиране, малчуганите махат остатъците и със специални четки за съдове измиват купичките си и подреждат. След това помощник-възпитателят подрежда съдомиялната машина. В модула „практичен живот“ те учат нещата от живота и това, което им е необходимо. У тях се изграждат навици при хранене, при самообслужване, придобиват вътрешно чувство за ред.

Родителите споделят, че децата им стават много самостоятелни. Голяма част от тях мислят, че те са малки да извършват определени действия, но не са толкова малки, за да се самообслужват, да си събуват и обуват обувките, да се обличат и събличат сами.

Една от причините, поради която в ДГ „Мечо Пух“ избират да въведат Монтесори педагогиката, е работата с родителите. Методът изисква правилата да се спазват от абсолютно всички – от родители, деца и учители. Ако родителите не подкрепят учителите, неглижират поставянето на правилата и не изискват тяхното изпълнение вкъщи, те няма да видят ефекта от обучението. Децата обичат реда, защото той им създава сигурност. В габровската детска градина учители и родители са обединени от обща цел – обучението и възпитанието на децата. Те не се конкурират и не си прехвърлят отговорности, а работят заедно.

*Интервюто с директорката на ДГ „Мечо Пух“ Силвия Митрофанова беше излъчено през ноември, 2017 г. в съвместното предаване на Община Габрово и радио Бумеранг „Часът на Габрово“. Тук е представено със съкращения.

**Монтесори педагогиката е създадена преди повече от 100 години от италианската лекарка Мария Монтесори. Основава се на идеята да се помага на децата да се справят сами, да имат необходимото социално-комуникативно поведение, да развият в себе си най-добрите качества и умения. Заниманията моделират социални умения у децата. Извършват се в предварително организирана среда, където се обръща специално внимание на всяко едно дете. Монтесори педагогиката има няколко раздела – дейности от ежедневния живот, сетивен материал, език, математика и наука. Основните принципи на метода са свободата и личният избор на детето. То самостоятелно решава в кой етап от живота си да подходи към възприемането на нови умения и знания.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Габрово е първенец по разкрити престъпления и след София по средногодишен доход и култура

Published

on

Област Габрово се нарежда след столицата по средногодишен доход и културен живот, първенец е по дял разкрити престъпления.

Средногодишният доход на лице от домакинството в Габрово е вторият най-висок след този в столицата. Брутната годишна работна заплата достига 13,9 хил. лв. Това сочат данните на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, изготвено от Института за пазарна икономика.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 68 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Икономическата активност в област Габрово е по-висока от средната с коефициент от 72,5% (при 72,0% в страната). Преките чуждестранни инвестиции продължават да нарастват и достигат 3,3 хил. евро на човек, което отрежда на областта четвъртото място по този показател (след столицата, София област и Бургас). Габрово е втората област по усвояване на европейски средства (след столицата). Към 30 юни 2022 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми достига 3,8 хил. лв. на човек.

По отношение на инфраструктурното развитие Габрово е областта с най-гъста пътна мрежа в страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-нисък от средния (16,6% при 18,5% в страната).

Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско и през 2021 г. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово намалява през 2022 г., но остава сравнително висока – 72,9% (при 70,2% в страната).

Представянето на област Габрово по показателите, оценяващи околната среда, е много добро, отреждайки на областта второто място в страната.

Предизвикателство пред пазара на труда остава застаряването на населението. През 2021 г. коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението на възраст 15–19 години към това на възраст 60–64 години е 56,1% (при 69,4% в страната). През 2021 г. Габрово изпреварва област Видин и става областта с най-високо съотношение на населението на над 65 години към това на 0–14 години – 249,6% (при 149,3% в страната). Коефициентът на възрастова зависимост на населението на над 65 години към това на 15–64 години пък е 49,2% (при 34,0% в страната). Коефициентът на естествен прираст достига нови рекорди от –22,1‰ (при –13,2‰ в страната) и е третият най-нисък в страната (след този в областите Видин и Монтана).

Показателите, оценяващи здравеопазването в областта, поставят Габрово на челните места в страната (след областите Плевен и Кюстендил). Броят на общопрактикуващите лекари спрямо населението е значително по-висок от средния за страната, но специалистите са по-малко. Броят на леглата в местните многопрофилни болници нараства, но все още не достига средните стойности.

През 2021 г. броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността нараства и изпреварва средния – 10,4 на хиляда души в областта при 9,8 на хиляда души в страната. Същевременно обаче Габрово продължава да е първенец по дял на разкритите престъпления – 74,9% (при 51,7% в страната.

Въпреки ограниченията, свързани с пандемията през 2020 и 2021 г. в цялата страната, културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните в страната (само след този в столицата). Основна причина за това е изключително високият брой на посещенията на музеите, въпреки че и той, подобно на този в страната, се свива с над 50% през 2020 година. Повишаването му до 2357 на хиляда души през 2021 г. все още не може да компенсира това свиване, въпреки че остава далеч над средните нива в страната (426 на хиляда души). Посещенията на театрите също се повишават през 2021 г. и достигат 160 на хиляда души (при 129 на хиляда души в страната).

Пълният доклад за област Габрово може да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Андрей Николов участва националната среща по пътна безопасност

Published

on

Заместник-областният управител на Габрово Андрей Николов участва в национална среща, по отношение на въпросите, свързани с пътната безопасност. Форумът бе иницииран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“( ДАБДП) и се проведе в София.

Основните теми на срещата бяха състоянието на пътната безопасност и бъдещите мерки на регионално и местно ниво за превенция на инцидентите на пътя през 2023 г. Отчетен бе прогрес в работата на Областните комисии за безопасност на движението по пътищата, които са провели над 300 заседания през последните три години.

Представени бяха новите форми на образци на докладите към ДАБДП , които са оптимизирани, като изключват излишни повторения, облекчават административната тежест и повишават ефективността на работата на секретарите на областните комисии.

Беше удължен и срокът за докладване към ДАБДП и бяха планирани общи действия на национално ниво.

На форума присъстваха още заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Иво Иванов и Десислава Паунова – член на УС на Агенцията, Алекси Кесяков, съветник на министъра на вътрешните работи и др.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

СУ „Петко Р. Славейков“ отбеляза годишнина от основаването си

Published

on

След като на вчерашния голям християнски празник Никулден тържествено бе отбелязан празникът на ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ в Многофункционална зала „Дръзновение“ в Трявна, днес отправяме поглед назад и към празника на едно от най-старите светски образователни средища у нас – СУ „Петко Р. Славейков“.

Годишнината от основаването на учебното заведение бе отбелязана с изключително красива и интересна изложба, под надслов „Желание да творим“, която представи творби на възпитаници от часовете им по изобразително изкуство и бе официално открита в музей „Старото школо“.

Колекцията може да бъде разгледана от жители и гости на града в зала „Проф. Кънчо Цанев“, където ще остане до 22 декември. Събраните творби са на ученици от 5-ти до 12-ти клас и представят изключително интересни и различни техники на работа, които са усвоили в часовете по изобразително изкуство.

Повече за тяхната дейност разказа техният преподавател Росица Скендерова, която имаше честта да представи първата си изложба като учител в Славейковото училище. „Ние в нашите часове по изобразително изкуство имаме много неща, които трябва да научим, включително и история на изкуството. История на изкуството най-добре се учи, когато се открива, затова с 5-ти клас учихме история на изкуството, Древна Тракия, Древен Рим, Гърция и Египет с тези паравани за снимки, като самите те откриваха начина, по който са живели и начина, по който са творели, дрехите, с които се обличали. С 6-ти клас учихме Византийската мозайка и сами я направихме само че не с оригиналните материали, ами с хартия, но мисля, че е също толкова впечатляваща. Със 7-ми клас откривахме дизайн – направихме лампи, като използвахме най-различни подръчни материали. С 10-ти клас правихме илюзия във фотографията, мисля, че техните идеи са доста свежи. Самите те доста се забавляваха, защото успяваха да открият и в трудността забавление. С 5-ти клас писахме също български поговорки върху глинени плочки, които може да видите зад мен“, сподели преподавателят по изобразително изкуство.

Събитието събра десетки ученици, бивши и настоящи преподаватели, представители на културни и образователни институции, които изразиха силните си впечатления от творчеството на децата.

Своите впечатления и искрени пожелания отправи към всички тях и кметът на Трявна Силвия Кръстева, която бе сред официалните гости при откриването на изложбата. „Първо искам да Ви кажа, че съм изключително впечатлена от едно нещо и то е, че аз толкова посещаема изложба не съм виждала, т.е. не съм присъствала тук на толкова пълна зала, за което мога само да Ви сваля шапка и да Ви кажа едно голямо „Браво!“. Г-жо Скендерова, искам на Вас също да Ви кажа едно огромно благодаря за това, че дойдохте лично при мен заедно с двама ученици, за да ме поканите и разбира се, нямаше как да не посетим изложбата и да разгледаме. Едно от нещата, докато влизах и ми направи впечатление и една от рисунките, на която пише „Любовта не се съди, а се разбира“. Това е първото, което ми направи впечатление и ще Ви помоля следното – винаги обичайте Вашите приятели, обичайте Вашите семейства, но обичайте и Вашите учители. Нека да останат в сърцата Ви, защото те ще ви дадат онова, което наистина за цял живот ще Ви помага!“, добави кметът на Трявна.

За труда и старанието, които са положили в часовете си по изобразително изкуство, децата бяха поздравени още от директорът на учебното заведение Гергана Ганчева, както и от директора на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна Юлия Нинова, която подчерта уменията на тревненските възпитаници и факта, че са горди наследници на старите майстори.

Празникът на училището и изложбата „Желание да творим“ бе повод, Специализираният музей да награди участниците в задачата „Трявна през моите очи“ към образователната програма „Трявна – позната и непозната“. Отличени бяха авторите на есе, на снимка и видео.

Освен наградите за победителите, всички получиха грамота за участие и разбира се, почерпка за целия клас.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица