Свържи се с нас

Икономика

Формулата на успеха е: „Действай локално, но мисли глобално!“

„Действай локално, но мисли глобално.“ Това е формулата на успеха в сегашните икономически реалности, според доктора по икономика Евгений Кънев, който беше в Габрово в края на миналата седмица за среща с представители на местния бизнес, по време на която той информира за основните постулати на новия инвестиционен план за Европа – Плана Юнкер.

Планът Юнкер стартира още през 2015 г. и неговата основна цел е подпомагане на растежа, увеличаване на работните места и съживяване стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Стремежът е чрез реализирането на този План да бъдат „отключени“ обществени и частни инициативи до 2018 г. за минимум 315 милиарда евро, което би станало възможно чрез улеснен достъп до рисково финансиране на различни по големина компании, от малките до големите фирми и предприятия.

„Планът Юнкер е колективно и координирано усилие на европейско ниво за насърчаване на инвестиции в реалната икономика. Целта е да бъде ускорено създаването на работни места и икономически растеж, удовлетворяване дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване конкурентоспособността, както и укрепване производствения капацитет и инфраструктурата на ЕС, и подобряване на инвестиционната среда“, заяви Евгений Кънев.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Той поясни, че Планът за инвестиции има три основни стълба. Първият е свързан с мобилизиране на средства за инвестиции, вторият е насочен към подкрепа за инвестициите в реалната икономика, а третият – създаване на благоприятна за инвестициите среда.

Евгений Кънев съобщи още, че до май 2017 г. одобрените за България средства за финансиране в рамките на Плана Юнкер са 206, 9 милиона евро, а очакванията са тези средства да мобилизират около 1 124 милиарда евро за инвестиции.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Докторът по икономика аргументира необходимостта за успешното реализиране на Плана Юнкер с множеството факти, оказващи влияние върху търговската и икономическата среда. Те са свързани с увеличаване броя на хората на възраст над 65 години, които продължават да работят, като посочи за пример САЩ, където в последните няколко години те са се удвоили.

До 2030 г. енергийните нужди и потребности ще се увеличат с до 50%, а очакванията са до 2050 г. населението на земята да прескочи 9 милиарда. Предвижданията са населението на Азия да се увеличи с 50 на сто, това на Америка – с 20%, а на Европа да намалее, което се дължи преди всичко на еволюцията на индустриалните модели.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

„Тоест, динамиката на промените в глобален мащаб е толкова голяма, че човек не може да я осмисли. Именно поради това е необходимо да се обърне сериозно внимание на еволюцията на индустриалните модели и да се търсят нови формули на работа. Дори, ако се наложи, да се премине към съзнателно рушене на „старите“ похвати, към освобождаване от тях, за да се върви с ускорени темпове напред“, поясни Евгений Кънев.

Според него сме длъжни да се съобразяваме с глобалните тенденции, най-вече в енергетиката, което означава нарастване използването на „зелена“ вместо конвенционална енергия, регулаторна стабилност и предсказуемост, както и създаване на енергиен съюз. Като по този начин чрез него да се осигуряват инвестиции за интегриране на регионалните мрежи и пазари.

Успешното икономическо развитие е грижа за изграждане на стабилна инфраструктура – твърда (пътища) и мека (институции и регулаторна рамка), финансова и енергийна, посочи още Кънев.

Икономика

Севлиево с голямата награда за образцова община

Регионалният министър Петя Аврамова връчи наградата на кмета д-р Иван Иванов

снимка: Община Севлиево

Севлиево е с голямата награда за „Образцова община“ за Северен централен регион в престижна класация. Наградата е за комплексно развитие на Общината и бе връчена на кмета д-р Иван Иванов от министъра на регионалното развитие Петя Аврамова в ритуалната зала на Община Велико Търново. В оспорваната надпревара участваха 41 общини от региона.

В старата столица се проведе и дискусия по инициативата „Образцова община“ с участието на кметове от региона, които също получиха отличия. Целта на кампанията е да се откроят добрите практики в общините у нас като се направи обективно сравнение за тяхното развитие.

Община Севлиево е първата, която получава най-високото отличие и не е областен център, стана ясно по време на дискусията. Експертният анализ, определил победителите, е направен на база на показатели като БВП на глава от населението, работна заплата, поддържане на здравната, образователната и социалната инфраструктури, нивото на безработица, развитието на имотния пазар и др. В Севлиево е и най-ниската безработица в региона – само 4,8%. Множеството производствени предприятия и чуждите инвестиции тук са основополагащи за добрата икономическа среда в града и общината.

снимка: Община Севлиево

„С тази класация всички могат да разберат, че освен София, Пловдив и Бургас, има и по-малки общини, които се развиват чудесно и то не от вчера. Тези примери трябва да бъдат показвани. Наградата е плод на труда на всички предприемчиви севлиевци и мисля, че те я заслужават“, каза по време на тържествената церемония градоначалникът д-р Иван Иванов.

„Севлиево е пример как местната власт и бизнесът работят заедно за развитието на Общината. В града ни, освен „Идеал Стандарт“, има работещи над 1 200 фирми, има големи предприятия с по над 1 000 работници. През миналата година няколко дружества инвестираха по над 20 млн. лв. в разширяване и модернизиране на своите производства. Това показва, че компаниите се чувстват комфортно в Севлиево”, каза още д-р Иванов.

Според него най-важното към момента е транспортната свързаност на бизнеса в Севлиево с останалата част на страната и на света.

„Надявам се, че с развитието на транспортните коридори, Севлиево няма да бъде забравен“, сподели кметът. Пред регионалния министър Петя Аврамова той отново постави въпроса за обходния път на Севлиево, тъй като в момента 6 км от натовареното трасе за Габрово минава през целия град, което натоварва допълнително трафика и създава проблеми.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

НАП към ученици и студенти: Платихте ли си здравните?

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

От офиса на НАП в Габрово напомнят на всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка.

Причината за това е, че те не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. В тези случаи завършилите своето средно образование трябва да подадат декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен.

Подаването на декларацията може да стане в офиса на НАП в Габрово на ул. „Радецка“ №11, по пощата и пощенските клонове в областта с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис на приходната агенция.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права, напомнят още от НАП. Проверка дали здравноосигурителните права са прекъснати може да се направи на място в салона за обслужване на клиенти в центъра на Габрово или чрез електронната услуга на НАП – „Здравноосигурителен статус“ на страницата на Агенцията: www.nap.bg.

Сумата за здравни осигуровки през 2019 г. е 22,40 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Инвеститорът, строящ 2 бизнес сгради в Габрово, получи сертификат клас „А“

снимка: Министерство на икономиката

Акционерното дружество „Сиентиа”, което възнамерява да построи две бизнес сгради без аналог в Габрово и да създаде 80 нови работни места, получи от министъра на икономиката Емил Караниколов сертификат за инвестиция клас „А“. Това става ясно от информация на министерството на икономиката.

Проектът на „Сиентиа” АД е свързан със създаване на подходяща работна среда за развитие на бизнес в областта на информационните технологии – разработка на софтуер, софтуерно инженерство, консултантски услуги и създаване на иновативни софтуерни продукти, пилотни проекти в областта на автоматиката и роботиката, както и други високотехнологични дейности, в партньорство с учебни заведения и партньорски дружества.

Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 5 600 000,00 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 80 нови работни места.

снимка: Министерство на икономиката

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи днес, 17 юли, общо пет сертификата за инвестиции, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Стойността на проектите е над 42 млн. лв., като те ще разкрият 168 нови работни места.

Икономическият министър връчи четири сертификата за инвестиция клас „А“ на „Лим текникс” ООД, „Зора логистик ММС” ООД, „Сиентиа” АД, „АИКО“ ЕООД и един сертификат за инвестиция клас „Б“ на „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД.

Три от проектите ще бъдат осъществени в Индустриална зона Божурище, един в Габрово и един в Индустриалната зона в Телиш.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица