Икономика, Новини|26.06.2017 12:45

Формулата на успеха е: „Действай локално, но мисли глобално!“

„Действай локално, но мисли глобално.“ Това е формулата на успеха в сегашните икономически реалности, според доктора по икономика Евгений Кънев, който беше в Габрово в края на миналата седмица за среща с представители на местния бизнес, по време на която той информира за основните постулати на новия инвестиционен план за Европа – Плана Юнкер.

Планът Юнкер стартира още през 2015 г. и неговата основна цел е подпомагане на растежа, увеличаване на работните места и съживяване стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Стремежът е чрез реализирането на този План да бъдат „отключени“ обществени и частни инициативи до 2018 г. за минимум 315 милиарда евро, което би станало възможно чрез улеснен достъп до рисково финансиране на различни по големина компании, от малките до големите фирми и предприятия.

„Планът Юнкер е колективно и координирано усилие на европейско ниво за насърчаване на инвестиции в реалната икономика. Целта е да бъде ускорено създаването на работни места и икономически растеж, удовлетворяване дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване конкурентоспособността, както и укрепване производствения капацитет и инфраструктурата на ЕС, и подобряване на инвестиционната среда“, заяви Евгений Кънев.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Той поясни, че Планът за инвестиции има три основни стълба. Първият е свързан с мобилизиране на средства за инвестиции, вторият е насочен към подкрепа за инвестициите в реалната икономика, а третият – създаване на благоприятна за инвестициите среда.

Евгений Кънев съобщи още, че до май 2017 г. одобрените за България средства за финансиране в рамките на Плана Юнкер са 206, 9 милиона евро, а очакванията са тези средства да мобилизират около 1 124 милиарда евро за инвестиции.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Докторът по икономика аргументира необходимостта за успешното реализиране на Плана Юнкер с множеството факти, оказващи влияние върху търговската и икономическата среда. Те са свързани с увеличаване броя на хората на възраст над 65 години, които продължават да работят, като посочи за пример САЩ, където в последните няколко години те са се удвоили.

До 2030 г. енергийните нужди и потребности ще се увеличат с до 50%, а очакванията са до 2050 г. населението на земята да прескочи 9 милиарда. Предвижданията са населението на Азия да се увеличи с 50 на сто, това на Америка – с 20%, а на Европа да намалее, което се дължи преди всичко на еволюцията на индустриалните модели.

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

„Тоест, динамиката на промените в глобален мащаб е толкова голяма, че човек не може да я осмисли. Именно поради това е необходимо да се обърне сериозно внимание на еволюцията на индустриалните модели и да се търсят нови формули на работа. Дори, ако се наложи, да се премине към съзнателно рушене на „старите“ похвати, към освобождаване от тях, за да се върви с ускорени темпове напред“, поясни Евгений Кънев.

Според него сме длъжни да се съобразяваме с глобалните тенденции, най-вече в енергетиката, което означава нарастване използването на „зелена“ вместо конвенционална енергия, регулаторна стабилност и предсказуемост, както и създаване на енергиен съюз. Като по този начин чрез него да се осигуряват инвестиции за интегриране на регионалните мрежи и пазари.

Успешното икономическо развитие е грижа за изграждане на стабилна инфраструктура – твърда (пътища) и мека (институции и регулаторна рамка), финансова и енергийна, посочи още Кънев.

Коментарите са затворени