Свържи се с нас

Икономика

Кои са нещата, водещи до личен финансов фалит?

Published

on

Кои са нещата, водещи до личен финансов фалит?

Всички хора са преживявали периоди в живота си, когато разходите им надвишават доходите и след направена равносметка в края на месеца се оказва, че припечелените пари са недостатъчни. Възможно ли е да се научим да живеем, като по-мъдро разпределяме средствата си или цял живот трябва да разчитаме на помощта на роднини, приятели или на бързи кредити онлайн? Отговорът разбира се зависи от Вас, но изложената по-долу информация със сигурност ще Ви бъде от полза, ако сте  решили да направите правилната промяна. И така кои са нещата, водещи до лични загуби?

  • Считаме, че воденето на месечен бюджет е излишно

Воденето на месечен бюджет е необходимост, ако искате в края на месеца да не сте на минус. Той ще Ви позволи да планирате внимателно разходите си според приоритетите, а и не отнема много време. Как да го направим? Отбележете в една графа всичките си приходи за месеца, а в друга всичките си разходи, в които включете сметките за ток, вода, парно, кабелна телевизия, месечния Ви план за мобилен телефон, наема, както и всичките ви разходи за храна, транспорт, частни уроци и др. Когато теглите чертата, не бива сумата на сметките Ви да надхвърля сумата с приходите Ви. Ако това е така, ще се наложи да планирате кои разходи да съкратите, за да уравновесите двете суми. Не е лошо да предвидите и малка сума за непредвидени разходи, които да имате на разположение при спешни случаи.

  • Ще теглим нов заем, за да погасим предния

Не допускайте да попаднете в омагьосания кръг на вечния длъжник. Ако вече имате заем, който едвам успявате да изплатите, не се подмамвайте от идеята да теглите нов, за да направите живота си по-лесен. Вместо това работете повече или спестявайте повече, за да се отървете напълно от заемите и да живеете „на чисто“.

  • Считате, че не е нужно да заделяте пари за „черни“ дни

Колкото и да не ни се иска да повярваме, такива дни се случат на всеки и е добре отрано да бъдем подготвени за тях. Дали това ще е внезапно уволнение от дългогодишната работа или някаква неочаквана болест, която ни извежда извън строя, или дори спешен ремонт, който трябва да направим в жилището си или на колата – всичко това са разходи, които трябва да предвидим. Заделените пари ще ни помогнат да минем с по-малко стрес през тези периоди.

  • Здравните осигуровки не са толкова важни

Действително здравните осигуровки не са важни до момента, когато не се наложи преглед при лекар, изследвания и престой за лечение в болница. Тогава осъзнаваме, че здравните осигуровки всъщност са много по-важни, отколкото сме ги считали. Дори и да сте на трудов договор, проверявайте редовно дали здравните Ви осигуровки са внасяни от работодателя Ви, тъй като не са малко пропуските или некоректността на частните фирми.

  • Доходът ми е достатъчен, за да заработвам допълнително

Ако вече сте теглили равносметката и сте планирали бюджета си, вероятно сте наясно дали той Ви стига или не.  В случай, че Ви стига, какво по-добро от това! В случай, че не Ви стига, вероятно трябва да помислите за страничен доход, от който да си набавяте допълнителни средства за нуждите Ви. Дали това ще е хоби, от което да печелите, градинарство или припечелване на пари онлайн, този страничен доход вероятно ще Ви спести тегленето на нов потребителски кредит. Затова си струва да опитате!

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица