Свържи се с нас

Новини

Общинският съвет прие две нови наредби на първо четене

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

На редовната сесия на Общински съвет – Габрово, проведена на 23 февруари 2017 г., бяха обсъдени проектите на три наредби, предложение за преобразуване на Помощно училище „Николай Палаузов“ в център за специална образователна подкрепа и бяха представени резултатите от първата конкурсна сесия на програма Култура.

Първата наредба е за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово. Тя бе приета на първо четене с 23 гласа „за“, 1 „против“ и 5 „въздържал се“. Предстои обсъждането й на второ четене на следваща сесия.

Целта на наредбата е да се въведе централизиран електронен прием, при който основният критерий да бъде желанието на родителите. Ако има повече кандидати, отколкото места, с предимство при приема да бъдат децата, които живеят в близост до училището, за което се кандидатства. Проведена е среща с директорите на училищата, които имат прием на първи клас и с Регионалното управление на образованието – Габрово. В проекта на наредбата са отразени постъпилите предложения на директорите. Обсъдени са критериите за прием и са определени районите, близки до учебните заведения.

Втората наредба, която бе приета на първо четене с 27 гласа „за“, е за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово. Никой от общинските съветници не гласува „против“ и „въздържал се“.

Основната причина за изработването на тази наредба, е че липсва ясен и подробен регламент за отглеждането на различни видове селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места на територията на общината. В много случаи тази липса води до конфликт между частния и обществен интерес. Проектът на наредбата цели регламентиране на основни права и задължения при отглеждането на селскостопански животни с нестопанска цел. Отглеждането ще става като се спазват правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и допустимият брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места. Проектът на наредбата е съгласуван с Областната дирекция по безопасност на храните. Очаква се след влизането й в сила да се подобри контрола върху отглеждането на селскостопански животни, да се предотврати нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и да се подобрят хигиенните условия в населените места на територията на Габровска община.

Според наредбата общината ще бъде разделена на зони с очертани граници: идеален център (централна градска част), І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зони. Така например отглеждането на селскостопански животни в имоти с жилищно предназначение, които са в строителните граници на населените места на територията на общината, е допустимо в кварталите от ІІІ-та и ІV-та зона, както и в селата на територията на общината, с изключение на с. Боженците и местността Узана. Въвежда се допустим обем на отглежданите животни в кварталите от ІІІ-та зона, а отглеждането им за лични нужди е допустимо в кварталите от ІV-та зона на града и в селата на територията на Габровска община. Забранява се отглеждането за лични нужди на селскостопански животни в кварталите от идеален център (централна градска част), І-ва и ІІ-ра зона на града, както и в мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и други непредназначени постройки и помещения. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено извън строителните граници и в населените места на територията на общината, с изключение на града, като се извършва в сгради, предназначени за отглеждане на съответния вид животни. Наредбата урежда също така идентификацията и транспортирането на селскостопански животни, както и движението на пътни превозни средства с животинска тяга.

Общинските съветници приеха на първо и второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност. Новата наредба ще отстрани неточности и повторение на норми с идентично съдържание, установени при прилагането на Раздел VІІІ управление, придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството от сега действащата наредба.

Прието бе предложението за преобразуване на Помощно училище „Николай Палаузов“ в център за специална образователна подкрепа. 26 общински съветници гласуваха „за“, 1 „против“ и 4 „въздържал се“. Преобразуването се налага от Закона за предучилищното и училищното образование, където е определен срок за изпълнение до една година от влизането в сила на закона, т. е. до 1 август т. г. Децата, които се подпомагат в помощните училища ще бъдат ученици на общообразователно училище, като в центровете ще продължи да се осъществява диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с учениците с умствена изостаналост и с множество увреждания. Преобразуването ще се осъществи през учебната 2017/18 г. Центърът ще осъществява педагогическа и психологическа подкрепа за оптимално развитие на силните страни на учениците, за коригиране и компенсиране на обучителни затруднения.

С 20 гласа „за“, 1 „против“ и 9 „въздържал се“ бе прието предложението за утвърждаване на окончателния бюджет на Община Габрово за 2016 г. 23 от общинските съветници подкрепиха бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., а 7 гласуваха „въздържал се“, „против“ нямаше.

Общински съвет – Габрово се запозна с резултатите от първата конкурсна сесия на програма Култура. От кандидатствали 8 проектни предложения, три не са били допуснати до класиране, поради ниски средно аритметични оценки, изчислени на база индивидуални оценки по отделните критерии.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

Трявна спечели конкурса за „Най-активна община“

Published

on

Трявна спечели голямата награда от 20 000 лв. в Националния конкурс за най-активна община. Чекът бе официално връчен на кмета Силвия Кръстева, която заедно с Росен Ралев – младши експерт „Стопански дейности и проекти“ към Община Трявна и Сашка Александрова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Трявна, с радост прие заслуженото отличие за най-активна община на 2022 година.

Финалът на конкурса се състоя на 27 януари на официална церемония в столичен хотел. Проектните предложения на четирите общини финалисти – Трявна, Плевен, Враца и Мизия бяха оценявани от компетентно жури в състав – златната ни зимна олимпийска медалистка Екатерина Дафовска, новото попълнение в отбора на победителите Катрин Тасева, заместник-министъра на младежта и спорта Петър Георгиев, Мария Яровая, експерт „Дигитални комуникации и връзки с партньори“ в Националното сдружение на общините в Република България и Теодор Георгиев – ръководител на правния отдел на Нестле България.

„Искам искрено да благодаря на целия екип на общинска администрация, без които тази награда нямаше да бъде факт, на целия екип на организатора за предоставената възможност, на всички любители на спорта, които станаха част от това приключение и на всички останали, които ни подкрепяха и помагаха през цялото това време. Спечелената сума от 20 000 лв. ще инвестираме в изграждането на нова спортна площадка с уреди в Етнографския комплекс в Трявна, които за първи път ще се монтират в България и се радвам, че те ще могат да се използват от нашите деца, техните родители и всички гости на града! Благодаря още веднъж и нека да ни е честита поредната награда!“, сподели непосредствено след финала кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна успя да реализира общо 11 спортни събития и да въвлече над 1000 активни деца и граждани от близо и далеч. Инициативите обединиха фитнес треньори и трениращи; производители на биопродукти; детски и образователни институции; любители на латино танците и туристическите походи; инструктори по аеробика; местни спортни клубове. Събитията се проведоха в периода от 10 до 30 септември 2022 година.

Община Трявна поздравява всички участници в последното издание на Националния конкурс и благодари още веднъж на всички за активното участие и приноса в спечелването на голямата награда!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габровка отпразнува 102 години

Published

on

Габровката Цанка Мамулева отпразнува 102-я си рожден ден. На 27 януари тя бе лично поздравена от заместник – кмета на Габрово Мария Йозова, която ѝ пожела здраве и да е все така позитивна и усмихната.

Възрастната дама посрещна рождения си ден в добро здраве и заобиколена от много близки и приятели, съобщиха от Община Гарбово.

Мария Йозова ѝ пожела още да продължава да се наслаждава на любимите си хобита, едно от които е четенето, да е пълна къщата й с радост и с добри хора.

„За много щастливи, здрави и изпълнени със смисъл години!“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Община Трявна и „Четири лапи“ представиха проекта им за борба с популация на бездомни животни

Published

on

Първата информационна среща от проекта „Обществена ангажираност“, който се осъществява съвместно между Община Трявна и Фондация „Четири лапи“, се проведе в началото на тази седмица в сградата на общинска администрация в града. Събитието събра представители на местната власт; международната организация за защита на животните; образователни и културни институции; контролни органи, ветеринарни лекари, журналисти и др.

Официален старт на проекта даде кметът на община Трявна Силвия Кръстева, която приветства всички гости и благодари на организацията за съвместната работа. „Заедно с Фондация „Четири лапи“ подписахме договор за сътрудничество и ще Ви представим техните добри практики за това какво трябва да правим за животните на територията на нашата община. Изказвам благодарност към организацията и се радвам, че ще си сътрудничим и в полза на гражданите. Благодаря и на всички представители на институции, които дойдоха, за да положим началото на една добра практика.“ сподели в началото на срещата г-жа Силвия Кръстева.

По покана на местната власт експерти от Фондация „Четири лапи“ – координаторите по Обществена ангажираност г-жа Яна Спасова и г-жа Мария Ганчева и водачите на кучета-терапевти г-жа Антония Рикова и г-жа Петя Радкова представиха проекта и добрите практики на организацията за намаляване на безстопанствените животни и подобряването на отношението към тях.

„Наличието на безстопанствените животни е проблем, който води до големи разногласия между хората. Ние се стараем не само да намалим популацията на бездомните кучета, чисто физически, чрез кастрация. Искаме да променим нагласите към тях. Когато има правилните нагласи към животните, ние им причиняваме по-малко страдания, грижим се за тях по-адекватно и в крайния вариант на тази грижа ние искаме да осиновим бездомно животно, вместо да си закупим породисто такова.“ коментира пред аудиторията г-жа Мария Ганчева.

Сериозността на проблема с популацията на бездомните животни засегна и зам.-кметът на община Трявна Марин Маринов.

„Проектът ще е с продължителност 2 години. Ние потърсихме Фондация „Четири лапи“ именно, за да продължим да работим в насока разрешаване проблема с безстопанствените кучета. Както знаете, ние си партнираме и с приюта „Street Hearts“ в с. Глушка от началото на 2020 год. – едно доста успешно партньорство, което продължава и до днес. За съжаление, проблемът с безстопанствените кучета в очите на гражданите е по този начин: имаме безстопанствено животно и той се решава, като го няма. Но проблемът е много по-дълбок. Тези безстопанствени се озовават на улицата, след като са изгонени от някой дом. Трябва да научим хората, че трябва да бъдат малко по-отговорни към това нещо и да не се стига до една неовладяна популация на безстопанствени животни.“ подчерта зам.-кметът на община Трявна.

В продължение на два часа участниците дискутираха основните предпоставки за наличието на безстопанствени кучета по улиците, конкретните предизвикателства в Община Трявна и начините, по които те могат да се преодолеят, за да доведат до намаляване на популацията на бездомните животни. В основата си „Обществена ангажираност“ е подход за сътрудничество между заинтересованите страни за намиране на най-ефективните и взаимноизгодни решения на даден проблем.

„Методът от опита, който имаме от други държави и общини е, че това е обект на обща работа на всички заинтересовани страни. Надяваме се до края на този двугодишен период на нашата работа да имаме план за устойчиво намаляване на популацията на бездомните кучета и котки, евентуално, който да бъде с конкретни действия, които Вие да можете след това да следвате.“ допълни още г-жа Яна Спасова – координатор по проекта „Обществена ангажираност“.

По време на информационната среща бе постигнато съгласие, че безстопанствените кучета са резултат от възприятията и действията на хората. Присъстващите се обединиха около идеята, че трябва да се предприемат конкретни и широкоспектърни действия по линия на образоване и подобряване на информираността на децата, стопаните на домашни кучета и кампании за масова кастрация на безстопанствените животни.

Фондация „Четири лапи“ се ангажира да планира кастрационна кампания с мобилната си клиника през есента на 2023 год., по време на която бездомни животни ще бъдат кастрирани, ваксинирани, обезпаразитявани, маркирани, регистрирани и върнати по местообитанията си.

В резултат от желанието на присъстващите за работа по темата с децата и младежите от общността, екипът откликна с представяне пред заинтересованите на успешния си двустъпковия модел (теоретичен и практически) на занимания с ученици.

Следва съставяне на график за работа със заинтересованите училища и детски градини на територията на общината. Като част от проекта по „Обществена ангажираност“ се планират и други съвместни инициативи, срещи и кампании, насочени към гражданите и животните. Следете информационните ни канали за повече информация.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица