Свържи се с нас

Икономика

Втори сме по култура, икономическо и социално развитие в страната

Област Габрово е на второ място след столицата по икономическо и социално развитие и интензивност на културния живот

Published

on

снимка: Борис Петков, фоторепортер "Габрово Нюз"

снимка: Борис Петков, фоторепортер „Габрово Нюз“

По икономическо и по социално развитие област Габрово се позиционира на второ място в страната след столицата. Това сочат последните данни на Института за пазарна икономика, съобщават от Община Габрово.

В проучването Габрово като област е на пето място по най-висок БВП на човек от населението, доходите на населението изпреварват средните стойности за страната, а заплатите се повишават устойчиво. За пета поредна година общините в областта усвояват най-много европейски средства на човек от населението.

Габрово е сред областите със сравнително добро развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, а общинските администрации в областта получават относително високи оценки за прозрачност.

Бързо се влошава демографската ситуация в областта. Показателите за образование и здравеопазване показват сравнително добро състояние на тези сектори в областта. Натовареността на съдиите е сравнително ниска, което вероятно допринася за бързото правораздаване. Разкриваемостта на престъпленията е по-висока от средната за страната.

Посещенията в кината, театрите, музеите и библиотеките в областта поставят Габрово на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата. Като цяло Габрово се нарежда на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.

И през 2015 г. Габрово е сред областите с най-висока икономическа активност на трудоспособното население – 73,0% при 69,3% за страната. След четиригодишен ръст на заетостта коефициентът на заетост в Габрово достига 67,4% (при 62,9% за страната), което е третият най-висок коефициент на заетост в страната след тези на столицата и на област Варна. Благоприятните тенденции на пазара на труда в областта се допълват и от намаляваща безработица. През 2015 г. коефициентът на безработица в областта намалява до 7,5% при 9,1% за страната.

regionalni-profili-ipi-2016-6Дялът на трудоспособното население с висше образование в областта е близък до този в страната (26,8% при 27,5% в страната), но делът на населението с основно и по-ниско образование е значително под средния за страната (11,3% при 18,1% за страната) през 2015 г., което донякъде обяснява високите нива на икономическа активност и заетост.

Зрелостниците в областта се представят сравнително добре на матурите по БЕЛ през 2016 г. Габрово е сред областите със сравнително малък дял на слабите оценки. Средният успех намалява, но остава близо до този за страната.

Габрово е една от малкото области, в които студентите се увеличават през последните няколко години. През 2015 г. те достигат 6612, или 57 студенти на 1000 души от населението при 36 на 1000 души за страната.

Сравнително ниските местни данъци и такси в общините в Габрово нареждат областта сред тези с най-благоприятен данъчен климат.

През 2016 г. община Севлиево повишава ставките и на четирите разглеждани данъка, а община Габрово – на данъка върху превозните средства и леките автомобили (с мощност 74–110 kW).

Таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на юридическите лица не се променя и средната стойност в областта остава двойно по-ниска от средната за страната. Значително по-ниски са и ставките за годишния патентен данък за търговия на дребно.

През 2015 г. областта отново е на първо място по брой посещения в музеите на 1000 души от населението – близо 350 000, или 2979 на 1000 души от населението при 664 на 1000 души в страната. Театрите в областта също успяват да привлекат повече хора от средните стойности за страната. През 2015 г. са отчетени 43 000 посещения, или 370 на 1000 души от населението при 302 за страната.

През 2015 г. посещенията в библиотеките в областта нарастват и Габрово изпреварва останалата част от страната по брой на посещенията спрямо населението. Посещенията в кината в областта нарастват до 379 на 1000 души, но все още остават 2 пъти по-ниски от средните за страната. Като цяло Габрово се нарежда на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.

Най-ниска е оценката на демографското състояние на областта. Габрово се превръща в областта с най-висок коефициент на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към населението на 0–14 години. През 2015 г. той достига 242,1% при 146,4% за страната.

Коефициентът на естествен прираст намалява до –12,5‰, което е двойно по-ниско от средния за страната (–6,2‰). Габрово е и сред областите с най-нисък механичен прираст – през 2015 г. той достига до –5,5‰.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Фермерски пазар на Карнавала в Габрово пред Дечковата къща

Published

on

На 18 май в унисон с карнавала, Фермерски пазар „ОТ БГ” ще бъде разноцветен. От 10.00 до 19.00 часа на улица „Опълченска” (пред Дечковата къща) ще намерите ярки цветя, бяло и рубинено вино, шарени сладкиши и дребни сладки, бяло сиренце, жълт кашкавал, пъстри билки, био яйца и много, много истински мед. А нектарите и сладката? Те са чиста фантазия, радост за ценителите.

Във времето Фермерски пазар „ОТ БГ” доказа, че предлаганите на него стоки и продукти от български производители, са с високо качество и неповторим вкус. Всички те са плод на труда на български фермери и земеделци, които работят от сутрин до мрак, за да достигнат до Вашите трапези.

Честит празник, габровци! Заповядайте пред Дечковата къща на 18 май, за да подкрепите българските фермери и земеделци и напазарувайте качествени български продукти, с които да почерпите себе си и семействата си!па

Зареди още

Икономика

До 15 май български компании могат да кандидатстват за разработване на иновации

Published

on

Остава една седмица, в която български компании могат да кандидатстват по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв. от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) по линия на Министерството на иновациите и растежа. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 ( https://shorturl.at/awTW6 ) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация с до 499 служители и големи компании в партньорство с МСП.

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв.

Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата. Проектите на фирмите трябва да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо ще бъде разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, напр.: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект, методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти, разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси и др.

Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие.

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Зареди още

Икономика

ГТПП успешно изпълни проект за намаляване на въглеродния отпечатък на МСП

Published

on

В последната една година Габровската търговско-промишлена палата, в партньорство с Prios Kompetense AS Норвегия, изпълни проект, насочен към повишаване на енергийната ефективност, а оттам – към намаляване на въглеродния отпечатък на МСП в Габровска област, с цел постигане на климатична неутралност.

На заключителната конференция представители на фирмите и обществеността в Габровска област имаха възможност да се запознаят с изпълнените дейности по проекта, както и с добри практики в България и Норвегия.

Участниците бяха приветствани от Христо Башев, главен експерт „Екология и опазване на околната среда“ в Областна администрация – Габрово. Невена Пеева-Тодорова, експерт в Prios Kompetense AS Норвегия, представи Разработения консултантски пакет, а доц. д-р Пламен Цанков – инструментите за изчисляване на въглеродния отпечатък и анализ на въвежданите мерки за икономическа ефективност.

Участниците се запознаха и с резултатите от проекта на Клинтех България, насочен към отчитането съгласно изискванията на ESG (Обща рамка за въздействието на компанията върху околната среда, обществото и качеството й на корпоративно управление) и изготвеното от тях практическо ръководство за фирмите.

Интерес предизвикаха и добрите практики на Общините от България и Норвегия. Тодор Попов от Община Габрово представи създадената за пръв път в България Енергийна общност и предимствата, които има.

От Община Берген в Норвегия представиха как в центъра на града няма контейнери и всички отпадъци се събират с вакуум през изградена подземна инфраструктура.

Преди началото на конференцията се проведе среща между български и норвежки фирми за създаване на сътрудничество между тях. На гости в Габрово бяха представители на норвежкия партньор и още две норвежки фирми.

Участниците се договориха да продължат комуникацията помежду си, както и да се установят връзки между Габровската Търговско-промишлена палата и две норвежки палати.

Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица