Свържи се с нас

Икономика

Откриха още два санирани блока в Габрово

Published

on

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Два нови жилищни блока, обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, бяха официално открити в Габрово, информираха от местната общинска администрация.

Това са сградите на ул. „Йосиф Соколски“ № 37 и на ул. „Варовник“ 11.

Церемониите по откриването им се състояха в събота, 19 ноември.

Кметът на Габрово Таня Христова лично връчи на управителите на сдруженията на собствениците на двата блока Танко Танков и Дарин Петков инструкциите за експлоатация на сградите.

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Танко Танков благодари на всички, участвали в процеса на саниране на сградата, която според него е добър пример за тези, които тепърва желаят да се включат в програмата. Дарин Петков сподели удовлетворението на своите съседи от промяната на блока, след която жилищата им са станали по-топли, а сградата по-красива.

„Поздравявам ви с това, което с общи усилия успяхме да постигнем. Вие го получихте благодарение на изцяло безвъзмездната подкрепа, която правителството, чрез Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, успя да реализира в различни части на България.

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Вие сте едни от първите и благодарение на Вас вълната от интерес вече е много голяма. Ако преди половина година сдруженията в Габрово бяха около 50, сега наближават 200. На Габрово му прилича да инвестира в именно обекти, които носят икономия и едновременно променят облика на града ни“, каза Таня Христова по време на откриването.

Блокът на ул. „Йосиф Соколски“ № 37, който е дом на 45 домакинства е построен пред 1979 г. и е на 10 етажа, от който 7 жилищни. Общата стойност на инвестицията в тази сграда е над 600 000 лв.

След приключване на строително-монтажните работи, блокът вече има топлинно изолиран покрив, ремонтирани са покривната хидроизолация и коминните тела, направена е нова обшивка по бордовете на покрива, монтирани са вентилационни шапки на вертикалните канализационни клонове и нови воронки, подменени са барбакани и водосточни тръби, включително е изградена антиобледителна инсталация.

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Възстановена е мълниезащитната и заземителна инсталация на сградата. Подменена е старата дограма, включително входните врати на двата входа. Направена е топлинна изолация на външните стени. Подменена е ел. инсталация в общите части и са поставени енергоспестяващи осветителни тела. Изпълнител на строителните работи е фирма Валентин Петров – 2004 ООД, Габрово.

Инвестицията в сградата на ул. „Варовник“ № 11 е над 100 000 лв. Блокът е на 4 етажа, построен е през 1975 г. и днес е дом на 8 домакинства.

След приключване на строително-монтажните работи, сградата има топлинна изолация на покрива, който е с нова дъсчена обшивка, керемиди и битумна хидроизолация.

Ремонтирани са коминните тела, направена е нова отводнителна система на покрива – улуци и водосточни тръби, нова мълниезащитната и заземителна инсталация и топлинна изолация на външните стени.

Подменена е старата дограма на сградата, включително входна врата, освежени са общите части. Изпълнител на строителните работи е фирма “Арк-билдинг ООД ”, Ямбол.

Домакинствата в Габрово, който вече обитават обновени жилища станаха 98, след като в началото октомври в града бе официално открит първият саниран блок на ул. „Спортна“ 3.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица