Свържи се с нас

Новини

Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”

Published

on

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

На 28.10.2016 г. /петък/ от 10:00 ч. във зала 200 в сградата на Община Севлиево се проведе Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

Стойност на проекта е 4 625 041, 38 лв. Той цели повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Севлиево. Продължителността му е 24 месеца.

Сред специфичните му цели са:
– намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на девет сградите от образователната инфраструктура в град Севлиево.
– осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения.
– Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Дейности по проекта:
1.Организация и управление; 2.Осъществяване на дейности по информация и публичност; 3.Осъществяване на дейности по одит; 4.Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ; 5.Проектиране, строителство и авторски надзор; 6. Въвеждане на обектите в експлоатация.

Обекти на интервенция:
СОУ „Васил Левски“, Първо основно училище „Христо Ботев“, Второ основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“ 3, детска градина „Щастливо детство“ 1, детска градина „Щастливо детство“ 2, детска градина „Слънце“ 1 и детска градина „Пролет“ 2.

Изпълнител на основната дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор“: „Eко Традекс Груп“ АД, управител: Величко Минев.

Изпълнител на дейност „Строителен надзор“: „ГАРАНТ – 2000“ ЕООД, управител: Гого Гогов;
Изпълнител на дейност „Информация и публичност“: „М-ПРЕС“ ООД, управител Мирослав Марков.

Целеви групи на проекта са: Персонала в детските градини – 145 учители и помощен персонал; Деца от 1 до 7 г.в. – 831; Персонал в училищата – 184 учители и помощен персонал; Ученици от 1 до 12 клас – 1806.

Допълнителна информация от извършените енергийни и технически обследвания:
От направените енергийни и технически обследвания на сградите се констатират необходимост от топлоизолиране на под, вътрешни стени, покриви, подмяна на отоплителна тръбна разпределителна мрежа и радиатори, подмяна на осветителни табла, подмяна на водопроводни и канализационни тръби в сутерените, изграждане на достъпна среда.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Новини

РЗОК Габрово обяви временен телефонен номер

Published

on

Поради технически проблем, в момента не е възможно да се осъществява телефонна връзка с РЗОК – Габрово посредством официално обявените телефонни номера.

Работи се по отстраняване на проблема, но тъй като е сериозен и е свързан с изчакване за доставка на компоненти, РЗОК Габрово обявява телефонен номер 066 805 650 за връзка.

Гражданите, които имат нужда да се обадят в РЗОК Габрово, могат да ползват този телефонен номер до отстраняване на техническия проблем.

Въпроси, които не са с неотложен характер могат да се поставят и на електронна поща – gabrovo@nhif.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ спечели турнир по волейбол

Published

on

Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ спечели турнир по волейбол, в чест на 60-годишнината на ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново. Междуучилищното състезание се проведе вчера, 5 октомври, в дряновската спортна зала.

В надпреварата участваха четири професионални гимназии, като освен шампионите и домакините, играха и отборите на ПГ „Марин Попов“ – Севлиево и Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“ – Горна Оряховица.

„Василиадевци“ бяха безапелационни, надигравайки своите опоненти, без дори да загубят гейм в трите мача.

Участието в турнира бе част от дейностите на спортен клуб по волейбол на ПТГ „Д-р Никола Василиади“, създаден по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, с треньор Иван Башев. Училищната общност пожелава на момчетата още много успехи и победи на спортната площадка.

За отбелязване на 127 – годишнината на гимназията, ПТГ „Д-р Н. Василиади“ ще организира междуучилищни турнири с всички спортни клубове по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Финалните срещи ще се проведат в спортна зала „Орловец“ на 16 декември, в навечерието на празника на училището и ще бъдат достоен завършек на отбелязването на 200- годишнината от рождението на патрона д-р Никола Василиади.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Разширяват „синята зона“ в центъра на Габрово

Published

on

Община Габрово информира, че от 7 ноември се въвежда Зона за платено паркиране на ул. „Кирил и Методий“, заедно с прилежащия паркинг – от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“.

С решение на Общински съвет – Габрово, №211 от 30.09.2021 г., бяха разширени зоните за платено паркиране с един район – Район 9. В неговия обхват попада улица „Кирил и Методий“ и прилежащия й паркинг.

Във връзка с приключване на ремонтните дейности по улицата, предстои въвеждането на платено паркиране по нея.

До 7 ноември тече гратисният период и санкции на ул. „Кирил и Методий“ и прилежащия ѝ паркинг няма да бъдат налагани.

Информация за видовете абонамент и начина на подаване на заявления може да намерите на електронната страница на Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица