Свържи се с нас

Новини

Областен екип поема приемната грижа в Габровско от 1 ноември

Published

on

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Областен екип по приемна грижа ще заработи от 1 ноември в Габрово. Въвеждането на новия модел на управление при предоставяне на услугата е основният момент през втория етап от проекта „Приеми ме 2015“, който ще продължи до 31 март 2018 г.

Според новия модел един социален работник ще трябва да работи с не по-малко от 12 действащи приемни семейства. Търсеният резултат е значително намалена себестойност на услугата и постигане на ефикасен финансов стандарт като подготовка за преход на приемната грижа в делегирана държавна дейност.

За Габрово ще работят 5 социални работници с един началник на екипа, които ще отговарят за предлагането на услугата и в останалите общини от областта.

В Дряново ще има две изнесени работни места – едно на пълен работен ден и едно на четири часа, заради по-големия брой приемни семейства. Трявна и Севлиево ще бъдат обслужвани от габровския офис.

На 19 септември 2016 г. Община Габрово обяви конкурсната процедура за избор на лицата. Новосформираните екипи ще получат основно и специализирано обучение, както и супервизия от външни специалисти.

Въвеждането на областен модел за приемната грижа е част от Плана за развитие на социалната услуга за периода 2016-2017 г., изготвен от Консултативен експертен съвет към проекта след анализ на потребностите на общинско, областно и национално ниво.

В работата на Съвета са ангажирани представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация по приемна грижа, Национална мрежа за децата и УНИЦЕФ България.

Габрово е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенцията за социално подпомагане за реализацията на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Към момента на територията на общината услугата се предоставя от 11 приемни семейства, които полагат грижи за 13 деца в риск. Има шест свободни приемни семейства.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Едва 238 влюбени са минали под венчилото през миналата година

Published

on

През 2023 г. в област Габрово са били регистрирани 238 юридически брака, представляващи с 91 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2.5‰.

Тези данни изнесоха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. Голяма част, общо 183, от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.

През миналата година средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 35.6 и 30.2 години.

За 79.8 % от жените и 77.3% от мъжете, сключеният граждански брак през 2023 г. е бил първи.

Броят на разводите в областта през 2023 г. е 127, или с 11 по-малко от регистрираните през 2022 година.

От всички прекратени бракове 86.5% се отнасят за населението в градовете. Разводът не е бил първи за 12.6% от жените и 10.2% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2023 година.

Зареди още

Новини

Намаляват жените във фертилна възраст и ражданията в региона

Published

on

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Към 31 декември 2023 г броят на жените във фертилна възраст е 15.8 хил., като спрямо предходната година намалява с 0.4 хил., а спрямо 2012 г. – със 7.2 хиляди. Това съобщиха от  Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Броят на децата, родени от майки под 20 години, намалява от 50 през 2022 г. на 44 през 2023 година.

Родените от жени, на възраст над 40 навършени години през 2023 година, са 37. Половината (49,2%) от ражданията през 2023 г са първи за майката, 38,4% – втори, а 11,8% – трети и от по-висока поредност.

През 2023 г. в областта са регистрирани 651 родени деца, като от тях 650 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 35 деца, или с 5.1%. Броят на живородените момчета е 325 a на живородените момичета e 325. В градовете и селата живородени са съответно 540 и 110 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79, като намалява с 0.07 спрямо 2022 година.

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28,1 години, в сравнение с 2022 г. се е увеличила с 0.8 години.

През 2023 г. броят на извънбрачните живородение 407, или 62,6% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (59.1%) е по-висок отколкото в градовете (63.3%).

Зареди още

Новини

Габрово е с отрицателен прираст на населението за миналата година

Published

on

Половината от населението на област Габрово (52.7%) живее в община Габрово, а най-малък по брой на населението е община Дряново – 7 369 души, или 7.8% от населението на областта. Габрово е с отрицателен прираст на населението, – 582.

Това става ясно от информация по отношение на населението и демографските процеси в региона през 2023 година на Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Отрицателен е и прирастът в останалите 3 общини на област Габрово, като за Севлиево той е: – 299, в Дряново: – 78, и Трявна: – 136.

Към 31 декември 2023 г в градовете на област Габрово живеят 75 456 души, или 79.5 %, а в селата – 19 406 души, или 20.5 % от населението на областта. Към края на м.г. населените места са 349, от които 5 са градове и 344 – села. Населените места без население са 67. В 211, или в 60,5% от селата, живеят от 1 до 49 души включително.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица