Свържи се с нас

Новини

Съобщение за живеещите в сгради в режим на етажна собственост

Published

on

снимка: Община Габрово, Архив

снимка: Община Габрово, Архив

От Община Габрово оповестиха информация до живеещите в сгради в режим на етажна собственост, която гласи:

„Уважаеми съграждани, собственици и обитатели на сгради в режим на етажна собственост /ЕС/ на територията на община Габрово, във връзка с промените в Закона за управление на етажната собственост от 01.04.2016 год., Ви информираме, че се промениха задълженията на собствениците на самостоятелни обекти по поддръжка и ремонт на сградите, както на собствените обекти така и на общите части.

Предвидено е задължение Общото събрание в рамките на нормативно установените срокове за изготвяне на технически паспорт приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт за съществуващите сгради и одобрява договора с изпълнителя, приема доклада за извършеното обследване и направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата. В този смисъл срокът за изготвяне на технически паспорти, съгласно НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е както следва:
1.Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.

2.За съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа по глава трета, ако:

– лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);

– техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата.

След изтичане на срока по ал. 2 кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
Кметовете на общини в срока по ал. 2 ежегодно организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите. В началото на последната година от определения срок по ал. 2, кметът на общината издава предписание до всеки собственик на строеж, за който не е съставен технически паспорт.
За съществуващи строежи, моментът на въвеждане в експлоатация (времето на изграждане) се удостоверява с разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, а когато няма такива – с акт за държавна или общинска собственост, с разрешение за строеж или акт за собственост, както и с всички доказателствени средства, допустими по ГПК, включително и с декларации.
Задължителните реквизити на протокола от проведеното общо събрание също са променени, като към момента: „Протоколът следва да съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата – „за“, „против“ или „въздържал се“, техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения“.
Разписан е ред за осигуряване на достъп до самостоятелен обект в сграда в режим на етажа собственост и той е както следва:
– При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на с обствениците за извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 и отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп.

– Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост. Заповедта по се издава в срок до 1 месец след подадено искане от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици. Изпълнението на заповедта по ал. 1 се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Променени са и други текстове на закона, касаещи взаимоотношенията между собствениците, променени са някои мнозинства, с които се приемат решенията от общото събрание, доразвити са правата и задълженията на всеки собственик и на управителя“.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Алекс Павлов постави тазгодишния рекорд по изкачване на стълбите към Паметника на Свободата

Published

on

Тазгодишният рекорд за скоростно изкачване на стълбите към Паметника на свободата е 246 секунди!

Той е притежание на Алекс Павлов от Дряново, който стана победител при момчетата, във възрастовата група от IX до XII клас.

Другите победители са: Ясемин Занкова от ИСО „Узана“ с резултат 5,25 минути (втора възрастова група), както и двама ученици от Габрово: Борислав Савев (5,37 минути) и Полин Пасева (6,03 минути) – първа възрастова група.

От името на „Сиела Норма“ наградите в традиционното състезание по повод 145-ата годишнина от Шипченската епопея връчи Пламен Иларионов.

Победителите в трите призови места получиха книги на издателство „Сиела“ и грамоти.

Състезанието е една от проявите по повод 145-ата годишнина от Шипченската епопея и се провежда от 2012 година.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Вицепрезидентът ще участва в честването на Шипченската епопея

Published

on

В събота, 20 август, от 11.30 часа вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще участва на връх Шипка в честването на 145 години от Шипченската епопея, съобщиха от прессекретариата на Президентството.

Тържествата се провеждат под патронажа на държавния глава Румен Радев.

По-късно вицепрезидентът ще бъде в местността Петрова нива, община Малко Търново, където ще се включи в поклонението по повод 119-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание.

От 20.00 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва, от 20.30 часа е възпоменателната церемония.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Програма за честванията на 145 години от Шипченската епопея

Published

on

Национално честване Шипченска епопея 15-26 август 2022  г.

ПРОГРАМА

19 август 2022 г.
18:00 часа Концерт на Гвардейски представителен духов оркестър и ПРЕДСТАВИТЕЛЕН Ансамбъл на въоръжените сили на Република България
Място: площад „Възраждане“ Габрово

20:40 – Тържествена заря – проверка
Място: площад „Възраждане“ Габрово

20 август 2022 г.
7.45 ч.  – Панихида в памет на загиналите в шипченските боеве
Място: Соколски манастир

8.00 ч. – ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ
Соколски манастир /м. Узана/ гр. Шипка

10:00 ч. – „БЪДИ ВОЙНИК НА ВРЪХ ШИПКА“ – демонстрации и представяне на национална кампания
Място: паркинг връх Шипка

10:50 ч.  ВЪЗСТАНОВКА НА РЕЧТА НА ЦАРЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА
Място: Паметник на свободата

11:00 ч.  МУЗЕЙ НА ОТКРИТО представен от НД „Традиция“ клон Казанлък
Място: Паметника на свободата

11:30 ч. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ
Място: Тържествен подход към Паметника на свободата / каменни барелефи/

12:30 ч. „ВИПУСКИТЕ НА СВОБОДАТА – ШИПЧЕНСКИ, ОРЛОВСКИ, БУЗЛУДЖАНСКИ, ШЕЙНОВСКИ, ОПЪЛЧЕНСКИ…“
Място: Паметника на свободата / източна площадка/

13:45 ч. – „БИТКАТА ПРИ ОРЛОВО ГНЕЗДО“ ДЕН ПЪРВИ – ЖИВА КАРТИНА ОТ НД „Традиция“
Място: Орлово гнездо

22 август 2022 г.
17:30 ч. – Представяне на сборника: „Храм-паметник „Рождество Христово“ край град Шипка“
Място: Национален музей на образованието, Габрово

23 август 2022 г.
17:30 ч – „ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА СВОБОДАТА“ Представяне на изложба
Място: ХГ ,,Христо Цокев“ – Габрово

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица