Свържи се с нас

Органи на реда

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ
Директор
ул.Орловска № 50
Тел. 066 800 222

Началник РПУ
Тел. 066 800 879

Пресслужба
Пресаташе
Първолета Христова
Тел. 066 800 812

Дирекция Пожарна Служба
Директор
Тел. 066 800 867

Реклама