Свържи се с нас

Музеи и галерии

Дом на хумора и сатирата

Адрес: ул. “Брянска” № 68, пк 104
Тел: 066807229, 0884029374
E-mail: info@humorhouse.bg
www.humorhouse.bg

Архитектурно-етнографски комплекс “Етър”
Тел: 801839; 801830, 801831
E-mail:
etar@stemo.bg
www.etar.org

Архитектурно-исторически резерват “Боженци”
Тел: 804462; 067193/362,363
E-mail:
bozhentsy@abv.bg
www.bojenzi.dir.bg

Исторически музей
Адрес: ул. “Николаевска” № 10
Тел: 809767
E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Национален музей на образованието
Адрес: ул. “Априловска” № 15
Тел: 800770; 800440
E-mail: nmo@abv.bg
www.nmo.hit.bg

Библиотека “Априлов-Палаузов”
Адрес: пл. “Възраждане” № 23
Тел: 807101
Е-mail: library@mbox.stemo.bg

Народно читалище “Априлов – Палаузов”
Адрес: пл. Възраждане”, п.к. 268
тел. 80 53 31
e-mail: apripal@abv.bg
Председател: Радка Балтова
Секретар: Николай Коссов

Народно читалище „Габрово“

ул. „Тимок” № 2, п.к. 208
5300 Габрово
e-mail: chitalistegabrovo@abv.bg
тел./факс /066/ 804 136

Художествена галерия “Христо Цокев”
Адрес: ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 12
Тел: 803002

Дечкова къща
Адрес: пл.”10 юли”
Тел: 806905

Реклама