Свържи се с нас

Любопитно

Загубата на биологично разнообразие води до разрушаване на природния капитал и екосистемните услуги

Published

on

Биоразнообразието включва всички живи организми, намиращи се в атмосферата, на сушата и във водата. Всички видове имат роля и осигуряват “материята на живота”, от която ние зависим: от най-малките бактерии в почвата до най-големите бозайници в океана. Четирите основни градивни елемента на биологичното разнообразие са гени, видове, местообитания и екосистеми. Опазването на биоразнообразието е от съществено значение за благосъстоянието на хората и устойчивото снабдяване с природни ресурси. Освен това, то е тясно свързано с други екологични проблеми, като приспособяване към измененията на климата и опазване на човешкото здраве.

Биоразнообразието на Европа е силно повлияно от човешката дейност, включваща селско стопанство, горско стопанство и рибарство, както и урбанизация. Приблизително половината от площта на Европа се обработва, повечето гори са експлоатирани, а природните територии се фрагментират все по-силно от градските зони и развитието на инфраструктурата. Морската среда също е силно засегната, не само от риболова, но и от други дейности като крайбрежен добив на нефт и газ, пясък и чакъл, превоз и крайбрежни вятърни централи.

Експлоатацията на природните ресурси обикновено води до смущения и промени в разнообразието на видовете и местообитанията. В този смисъл, моделите на интензивно селско стопанство, които могат да бъдат видени в традиционния ландшафт на Европа, доведоха до повишаване на видовото разнообразие на регионално ниво, в сравнение с очакванията от строго естествените екосистеми. Моделите на екстензивно култивиране, които присъстват в европейските традиционни селскостопански ландшафти, са довели до повишаване на биоразнообразието на регионално ниво. Прекомерната експлоатация, обаче, може да доведе до деградиране на естествените екосистеми и в крайна сметка до изчезване на видове. Примери за такива екологични обратни връзки са спадане на естествените рибни запаси в резултат на прекомерен риболов, намаляване на опрашителите, което се дължи на интензивното земеделие и намаляване на задържане на вода и повишаване на риска от наводнения, дължащи се на унищожаването на бърдата.

С въвеждането на концепцията за екосистемните услуги, Оценката на екосистемата на хилядолетието обърна дискусията за загубата на биологично разнообразие с главата надолу. За да надхвърлим изолираните мнения на природозащитниците, загубата на биологично разнообразие се превърна в основна част от дебата за благосъстоянието на хората и на устойчивостта на нашия начин на живот, включително моделите на потребление.

Загубата на биологично разнообразие може да доведе до деградация на “екосистемните услуги” и накърняване на човешкото благополучие.

Екосистемни услуги

Екосистемите осигуряват определен брой от основни услуги, които са от съществено значение за устойчивото използване на ресурсите на Земята. Те включват:

  • Услуги за провизии – ресурсите, които са пряко използвани от хората, като храна, влакна, вода, суровини, лекарства.
  • Подпомагащи услуги – процесите, които косвено позволяват експлоатацията на природните ресурси, като например първично производство, опрашване
  • Регулаторни услуги – естествените механизми, отговорни за регулирането на климата, хранителен и воден кръговрат, борба с вредителите, предотвратяване на наводненията и др.
  • • Културни услуги – ползите за хората от естествената среда за отдих, културни и духовни цели.

 

В тази рамка, биологичното разнообразие е основен актив за околната среда.

Нарастват сведенията за това, че екосистемните услуги са под голям натиск в световен мащаб, което се дължи на прекомерната експлоатация на природните ресурси в съчетание с предизвиканото от човека изменение на климата. Екосистемите услуги често се приемат за даденост, но всъщност са много уязвими. Почвата, например, е ключов компонент на екосистемите, който поддържа богато разнообразие от организми и осигурява много регулаторни и спомагателните функции. Но това е само най-много на няколко метра дебелина (а често и значително по-малко) и е предмет на разрушаване чрез ерозия, замърсяване, уплътняване и засоляване.

Въпреки, че населението на Европа се очаква да остане сравнително стабилно през следващите десетилетия, последствията за биоразнообразието от увеличаване на глобалната нужда от ресурси за храна, влакна, енергия и вода, и промените в начина на живот, се очаква да продължат да се проявяват. Освен това преобразуването на земното покритие и засилването на използването на земята, както в Европа, така и в останалата част на света, може да се отрази негативно върху биологичното разнообразие – пряко чрез, унищожаване на местообитанията и изчерпването на ресурсите, или непряко чрез фрагментация, отводняване, еутрофикация (процес, протичащ в екосистемата на един воден басейн, при който се повишава количеството на химическите вещества, участващи в минералното хранене на растениятаазот, фосфор, което води до неблагоприятни ефекти в екосистемата, сред които и измиране на водорасли, риби и други водни обитатели поради намаленото количество на кислорода във водата), вкисляване и други форми на замърсяване.

Развитията в Европа вероятно ще засегнат модела на земеползване и биологично разнообразие по света – нуждата от природни ресурси в Европа вече превишава собствената си продукция. Предизвикателството е да се ограничи европейското влияние върху световната околна среда като същевременно се запази биологичното разнообразие на ниво, при което екосистемните услуги, устойчивото използване на природните ресурси и човешкото благополучие са гарантирани

Любопитно

Зимни забавления по габровски в миналото

Published

on

Зимата вече е тук, а с нея идват и забавленията и спортуването в снега. В днешния снежен януарски ден Държавен архив – Габрово обърне поглед назад, показвайки как и къде габровските деца са се радвали на бялата премяна със ски и шейни.

Точно по габровски за целта не е било необходимо да се ходи или пътува надалеч. Снимките показват деца с шейни пред някогашния Народен дом в Габрово към пързалките на Бакойския баир, както и млади скиори пак на Бакойския баир.

Снимките се съхраняват във ф. 1266 „Редакция на вестник „Балканско знаме“ – Габрово“ в Държавен архив – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Областната администрация стартира конкурс за кратко послание

Published

on

Конкурс за послание с до седем думи, обявява Областна администрация- Габрово. В надпреварата могат да участват всички жители на областта без възрастови ограничения. Предложенията се приемат в срок до 20 февруари 2023 г.на електронна поща: pr@gb.government.bg .

Най-доброто послание ще бъде изпратено за гравиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, в Роженските поляни, където ще бъде изграден 111- метров пилон, от които ще се спуска българското национално знаме. Той ще е най- високият в Европа, като ще бъде издигнат на надморска височина от 1430 м. Така трибагреникът ще се вижда от километри разстояние. В основата на пилона, на мраморна плоча с картата на България, ще бъдат гравирани 28 послания от всички административни области в страната. Всяко послание ще бъде изписано на картата на мястото на съответната област, от която идва.

За изграждането на пилона стартира Национална дарителска кампания „България заслужава“ под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Проектът ще се реализира изцяло с дарения на родолюбиви българи, както и със съдействието на държавните и местни власти.

Очакват се Вашите послания с до седем думи до 20 февруари 2023 г. на pr@gb.government.bg. Предложенията следва да бъдат придружени с информация за автора (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер). Кратките текстове ще бъдат оценявани от представители на Областна администрация. Класираното на първо място послание ще бъде изпратено за гравиране на мраморната плоча, изобразяваща картата на България, а авторът му ще бъде награден.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Обявиха победителите в ученическия конкурс „ЗАвръщането“

Published

on

14 ученици от Област Габрово заемат призовите места в ученическия конкурс на тема „ЗАвръщането“, а 4 са с поощрителни награди. Творческата надпревара се организира от Областна администрация-Габрово, като учениците представиха творби в две категории- за текст и рисунка.

Победителите бяха определени от жури, председателствано от областния управител Кристина Сидорова. В категория „Текст“, раздел „Проза“ първото място заема 16-годишната Пламена Пламенова Георгиева. На второ място е класирана Савина Страцимир Тинчева на 15 години. На деветокласничката Боряна Иванова Карапавлова бе присъдено третото място. Всички ученици, класирани в призовата тройка, са възпитаници на Национална Априловска гимназия, гр Габрово.

В раздел „Поезия“ челното място заема Алев Асанова Мехмедова, 12 клас в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево. Илия Димитров Златев, 11 клас в Национална Априловска гимназия, се нарежда на втора позиция. Трета е Юлия Ивайлова Иванова, 11 клас в Национална Априловска гимназия.

В категория „Рисунка“ във възрастова група 1-4 клас първенец е Димитър Цанков Димитров, 3 клас в ОУ „Стефан Пешев“ гр. Севлиево. Втора се нарежда Дария Николаева Кирова, 3 клас в ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово, а трети е Никола Тихомиров Николов, 4 клас в НУ “ Васил Левски“, гр. Габрово. Андрея Андрей Хотнишка на 11 години заема първото място във втора възрастова група- 5-8 клас. Второто място е за Дарина Цениславова Влъкненска, 6 клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Габрово. Марая Балевска, 5 клас в ОУ “ Стефан Пешев“, заема третото място.

След продължителна дискусия в трета възрастова група бяха определени две първи места- за 16-годишната Емили Цонева и 15-годишната Габриела Кирева.

Присъдени са и 4 поощрителни награди в категория „Рисунка“. Те са за : Мая Детелин Цветкова, 2 клас в ОУ „Неофит Рилски“; Саша Мари Метцер, 3 клас в ОУ „Стефан Пешев“; Яна Светлин Стоянова, 5 клас в ОУ „Христо Ботев“; Нелина Петкова на 13 години, възпитаник на школа „Елиза Арт“.

Победителите ще получат грамоти и награди от Областна администрация- Габрово. Награждаването ще се състои през февруари.

Областна администрация- Габрово благодари на всички талантливи деца и младежи, които се включиха в конкурса!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица