Свържи се с нас

Култура

Екипът на Държавен архив – Габрово – основна движеща сила през годините

Published

on

По повод 70-годишнината от създаването на българските държавни архиви, Държавен архив – Габрово подготвя поредица от публикации, посветени на тяхното минало, настояще и бъдеще.

През 2021 г., когато архивната система навършва 70 години от създаването си, Държавен архив – Габрово представя основната движеща сила на своята организация през годините – служителите. Те са хората, които осъществяват всички малки и големи стъпки в процеса по организиране, обработване и съхраняване на архивното богатство на Габровска област.

Настоящата публикация не претендира за изчерпателност, т.к. обемът на съхраняваните документи и мащабът на извършената дейност през годините по комплектуването и обработването на фондове е изключително голям. Основната й цел е да покаже в най-общ план част от дейността на архивиста през годините и да отдаде заслуженото уважение към всички колеги, допринесли за развитието на архивната система в Габровска област.

Държавен архив – Габрово започва своята дейност на 1 октомври 1959 г. в резултат на проведена административна реформа и изминава труден път. През първите години екипът на архива е от двама души и преодолява редица трудности с уреждането на материална база и спасяване на огромното документално наследство, което е пръснато по таваните и мазите на учрежденията и предприятията. Успоредно със събирателската дейност се извършва и огромна разяснителна кампания, в резултат на която постепенно се променя съзнанието и отношението на ръководители и граждани към архивните документи.

В Държавен архив се комплектуват, обработват, опазват и използват ценните документални материали на областта, имащи местно и общонационално значение за българската историческа наука.

Снимка от посещението на проф. Дойно Дойнов – началник на Главно управление на архивите в Държавен архив- Габрово, март 1982 г.

Първият служител на Архива Георги Иванов Цанев е назначен със Заповед №2679/27.12.1961 г. като старши научен сътрудник при Държавен архив -Габрово. Роден е в с. Свирците, община с. Станчев хан, Габровски окръг.През годините работи като миньор при гара Кръстец, горски работник и др. По случай 10 години от създаването на Държавен архивен фонд е награден със значка и звание ”Отличник на Министерството на вътршените работи“, награждаван е и като образцов служител.

Дългогодишни служители на Архива са специалистите Христо Тауков, Тодорка Цвяткова, Цанка Митева, техническите изпълнители и завеждащи архивохранилище Нено Тотев и Веселинка Кънева, архивистите Славка Маринова, Янка Кадиева, Луша Колева, Катя Димкова, Румяна Славчева, Иван Постомпиров, Ценка Василева, Антоанета Бастрева, счетоводителите Ваня Кунева и Красимира Пенева и редица други имена. Сред служителите допринесли за развитието и комплектуването на съхраняваните архивни фондове се нареждат и имената на Петър Тоцев, Анка Игнатова, Елена Горсова, Даниела Клинчева, Нина Райкова и др.

Първият директор на архива е Младен Радков, а по-късно ръководителите направления Донка Ботева и Румяна Денчева, архивистът Юлия Бързакова и Стефка Василева последователно го наследяват на ръководния пост.

През 70-те и 80-те години на XX век Държавен архив разполага с фотоателие с един фотолаборант. Ателието е оборудвано с необходимата техника, с която ежегодно се изготвят позитиви и негативи – копия от документи и снимки, съхранявани в Държавен архив – Габрово. Йорданка Гъркова, Петър Боев и Тодорка Андреева са хората, които, работейки като фотографи и фоторепортьори, допринасят зао пазването на архивното богатство на региона, чрез изготвяне на копия, които формират т.нар. застрахователен фонд.

Научно-техническата обработка на документите се извършва от архивисти и групи, с чието съдействие се провеждат тематични обработки на архивни фондове и документи приети от учреждения и предприятия. През годините това са специалистите Иван Иванов, Стефка Енчева, Вела Мартинова, Пенка Бижева и др. и техническите изпълнители Руско Енчев, Нено Гунев, Добринка Кичукова и др.

Снимка на групата за научно-техническа обработка с ръководител Димитър Кудев, 30 ян. 1979 г.

Държавен архив – Габрово работи с помощта на доброволни сътрудници – краеведи, журналисти, обществениции др., сред които се нареждат имената на Илия Габровски,Петър Часовникаров, Мария Семерджиева, Марин Маринов и др. Те са хората, които нерядко осъществяват първия пряк контакт с организации и потенциални дарители, например наследници на видни личности от местно значение и др. През годините архивът работи в посока увеличаване на доброволния сътруднически състав със съвременници на исторически събития, работили в културния, просветния и обществения живот.

Основната дейност на доброволните сътрудници включва издирване на архиви на търговски и занаятчийски предприятия, лични фондове на обществено-политически, културни, стопански и други дейци, снимки на изгледи на градове и селища. Издирва се всякакъв вид документален и снимков материал от появата и развитието на индустрията, занятите, културно-политическият живот и др.

Успоредно с основната си задача да комплектуват фондове, архивистите развиват и богата научно-изследователска дейност. Постепенно нарастващата документална база на Архива позволява интензивна популяризаторска работа. Създадени са каталози с няколко десетки хиляди фиша. Публикуват се статии в различни вестници и списания- прегледи, статии, публикации и снимки, осъществяват се регулярно участия в радиопредавания.

Темите, които се разработват са продиктувани от многообразието и спецификата на съхраняваните фондове – „Пътища за облекчаване на работата ни с крупните фондообразуватели”от1968 г., „Елин Пелин и филателното дружество”от1969 г. на Марин Маринов, публикувани в сп. „Архивен преглед” и в. Балканско знаме,„Нови документи за музикалното ни минало” от 1965 г. с автор Христо Джермански, публиквана във в. „Балканско знаме”, „Каталог на по-важни документи на и за Априловска гимназия” с автори Цанка Митева и Петър Тоцев, публикуван през 1972 г. и др.

Бивши и настоящи колеги от архивите в Габрово и В. Търново на отбелязването на 60-та годишнина на Държавен архив архив- Габрово, октомври 2019 г.

Общата цел, която всички архивисти споделят през годините е значението на документа и убеждението, че правилното съхранение е ключово условие за ефективно управление и отговорност за опазване в бъдещето паметта на нацията.

В продължение на 70 години Архивната система и в частност Държавен архив – Габрово не спира да се развива. Всички постигнати резултати и мисъл за бъдещето не биха били възможни без основната движеща сила на организацията през годините – нейните служители.

Автор: Стефка Вуцова – главен експерт, Държавен архив – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Култура

Над 70 рисунки в конкурса „Умножи доброто“, посветен на 100 години БМЧК

Published

on

С обща изложба и награждаване на участниците завърши конкурсът за детска рисунка „Умножи доброто“, иницииран от Български младежки Червен кръст – Габрово и Национален музей на образованието.

Инициативата е посветена на 100-годишнината от основаването на БМЧК, който и до днес е най-голямата неправителствена младежка организация, която активно участва в обучението и възпитанието на деца и младежи до 29 години.

С рисунките на всички участници – над 70, е подредена изложба в Националния музей на образованието, която беше открита точно в деня на вековния юбилей – 14 октомври.

Идеята за хуманност, за смисъла да помагаш и твориш добро е представена в исторически план от Националния музей на образованието в няколко витрини с експонати от фонда. Показаните медали, значки и почетни отличия на червенокръстката организация, връчвани на учители и ученици по време на Балканските, Първата и Втора световни войни, както и в мирно време; снимки от София, Елхово, Търново, Габрово; списъци на членове; касички за събиране на помощи говорят за съпричастността на българското училище към мисията на БЧК за милосърдие и благотворителност.

След откриването на общата изложба – от конкурса и на музея, бяха тържествено връчени наградите на отличените в отделните възрастови групи.

В категория от 4 до 6 години:
Първо място – Михаела Дончева, 5 г., школа „Елиза арт”;
Второ място – Емилиян Георгиев, 5 г., ДГ „Перуника” 1;
Трето място – Християна Митева, 4 г.

В категория от 7 до 12 години:
Първо място – Теодора Попминкова, 10 г., школа „Елиза арт”;
Второ място – Стефан Иванов, 8 г., НУ „Васил Левски”;
Трето място – Йорданка Захариева, 8 г., школа „Елиза арт”.

В категория от 13 до 16 години:
Първо място – Емили Цонева, 16 г., школа „Елиза арт”;
Второ място – Кристина Узунова, 13 г., ОУ „Христо Ботев”;
Трето място – Анелия Младенова, 13 г., ОУ „Христо Ботев”.
Специална награда на комисията: Еси Салим – 12 г.

За създаването на Български младежки Червен кръст:
Още през Сръбско-българската война от 1885 година българските ученици напускат училище и отиват на фронта да бранят освободеното отечество. По време на Балканските войни едни от най-възторжените и предани санитарни бойци са младежите доброволци. Активното участие на младежите в дейността на БЧК през двете Балкански войни – особено по време на втората, става причина ръководството му да започне да обмисля създаването на младежка организация, но дебатът за подобни структурни промени остават на заден план по време на започналата през 1914 г. Първа световна война.

През 1920 г. Лигата на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец решават да се създаде Младежка структура. Двадесет национални дружества, между които и БЧК, учредяват през 1921 г. своя Младежка организация, ръководена от Върховното управление на БМЧК, което се състои от представители на БЧК, на Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването.

В продължение на един век организацията подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Габровската постановка „Под игото – 1894-та“ с награда от фестивала в Сливница

Published

on

Спектакълът „Под игото – 1894-та“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ спечели наградата „впечатляващо представление“ от VII-то издание на Европейския фестивал на пътуващия театър. Постановката на режисьора Петринел Гочев закри форума, който се проведе от 5 до 11 октомври 2021 г. на сцената на НЧ „Съзнание – 1907“ в Сливница.

Общо седем представления бяха включени във фестивалната програма тази година. Освен габровския театър, в събитието участваха ДТ „Сава Огнянов“ – Русе, ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, Квартален театър „Мим-Арт” – София, Бойка Велкова с авторски спектакъл и Георги Мамалев с комедиен моноспектакъл. Отпадна участието на Театър Комедия – Скопие от Република Северна Македония. На тяхно място публиката гледа представлението „Чудомирщини“ на реж. Милослав Милославов.

В постановъчния екип на „Под игото – 1894-та“ влизат: Гергана Змийчарова – автор на текста, плаката и мултимедията; Гергана Лазарова-Рънкъл – сценография и костюми, Светлана Цвяткова – хореография, студио „Елисей“ – музика, Росина Пенчева – фотограф. Участват актьорите от ДТ „Рачо Стоянов“: Надежда Петкова, Димо Димов, Стоян Руменин, Таня Йоргова, Петко Петков, Светослав Славчев, Любен Попов, Найден Банчевски, Анатолий Ставрев, Гордан Коев и Боян Петров.

В част от сцените участват деца и младежи от габровската театрална школа „Котешката къща“: Валентин Петров, Адриана Кънева, Виктория Витанова, Ивет Симеонова, Йонислава Дончева, Мария Иваничкова, Мая Дянкова, Мелани Борисова и Николет Иванова.

През 2019 г. габровската трупа представи спектакъла „За Първото българско царство: Отшелника“ на реж. Петринел Гочев в V-то издание на Европейския фестивал на пътуващия театър. Журито им присъди голямата награда „най-впечатляващ спектакъл” и наградата „нови хоризонти” на актрисата Надежда Петкова, заради майсторското ѝ изпълнение и сценично присъствие.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Българската общност в Украйна покани габровския театър за 24 май

Published

on

Екипът на габровския спектакъл „Салиери“ се срещна с представители на българската общност в украинските градове Николаев и Одеса. Това се случи паралелно с участието на ДТ „Рачо Стоянов“ в XII-я Открит театрален фестивал „Хомо луденс“. Посещението в Украйна се проведе от 5 до 8 октомври 2021 г.

Габровската трупа гостува на най-големия празник на българската общност в Николаев – 230 години от основаването на Терньовка, квартал на града. Местното дружество на българите „Иван Вазов“ връчи наградата „150-годишнина на Южнославянския пансион на Тодор Минков в Николаев“ на директорите на габровския театър – Петко Койчев и на Николаевския театър – Артьом Свистун. Отличието се дава на хора, които допринасят за развитието на културата и образованието на българската общност в Николаевска област.

По покана на Светослав Иванов – генерален консул на Република България в Одеса, и консул Кирил Апостолов габровската трупа посети Одеса и се срещна с представители на местното сдружение на българите „Българско народно събрание“. Директорът на ДТ „Рачо Стоянов“ Петко Койчев обсъди бъдещо гостуване с председателя на сдружението Валери Твердовски. По-рано подобни разговори бяха проведени и с Олга Колот от българската общност в Николаев. Планира се нова визита на габровския театър през месец май 2022 г. със спектакъла „Под игото – 1894-та“ на режисьора Петринел Гочев. Поводът за поканата е 24 май и отбелязването на Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Предвиждат се две представления на „Под игото – 1894-та“ пред българската общност в Николаев и Одеса.

В рамките на XII-то издание на театралния фестивал „Хомо луденс“ се проведе международна научна конференция на тема „Театрална педагогика“. Директорът на габровския театър Петко Койчев представи реферата „Проблеми в театралното образование в условията на пазарна ситуация, в която са поставени университетите в България“. Сред официалните гости на конференцията беше Елена Суворова – началник на отдел „Управление на културата, националностите и религията“ при Областната държавна администрация в Николаев.

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово беше единственият български представител на фестивала „Хомо луденс“. Екипът на постановката „Салиери“ спечели три награди: „най-добър спектакъл“ и „най-добра мъжка роля“ за актьора Димо Димов, връчени от експертното жури, и „най-добра мъжка роля“ за актьора Димо Димов, връчена от алтернативното жури на журналистите.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица