Свържи се с нас

Култура

Стефка Василева: Работата ми в Архива беше привилегия, дар от съдбата!

Published

on

По повод 70-годишнината от създаването на българските държавни архиви, Държавен архив – Габрово подготвя поредица от публикации, посветени на тяхното минало, настояще и бъдеще. Днес публикуваме спомените на г-жа Стефка Василева, която работи в габровския архив 24 години, от които 18 години бе негов ръководител. Архивите са паметта на нацията. В тях се съхранява информация и за възходите и за спадовете в развитието ни като държава и общество, за поводите за гордост, но и за печал. Само преоткривайки причините за всички тези преживявания ще открием верния път, за да вървим напред и да бъдем равноправни и достойни европейци. Архивите са индикатор за държавността. Държавата е най-големият собственик на документи и архиви и това ѝ дава право да провежда политика за тяхното развитие и управление. Вече 70 години държавните архиви осъществяват подбор, комплектуване, обработване, опазване на документи и ги предоставят за публично използване и като всяка годишнина е повод за равносметка и за спомени.

Връчване на почетен знак за50 годишнината на Държавен архив – Габрово, окт. 2009 г.

Започнах работа в Държавен архив – Габрово в далечната 1994 г., временно, а останах цели 24 години. Още в началото работата толкова ми хареса, че отказах на поканата да се върна във фирмата в новообразуваното конструкторско звено. През това време завършвах професионална квалификация „Финансов и банков мениджмънт“ към Института за следдипломна квалификация към УНСС – София, а по-късно и професионална квалификация по специалност „Архивистика” към Центъра за квалификация на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Започнах работа в направление „Информация и използване“. Още от първите дни имах удоволствието да се докосна до документите, разкривах информацията във фонд 5К – Градско общинско управление – Габрово (1879-1944). Работата беше много интересна, бях впечатлена и респектирана и вечер вкъщи разказвах какво съм научила за Габрово. Работех в читалнята във времето на връщането на собствеността по реституционните закони, когато читалнята беше пълна с читатели. Учех за организацията на архива, запознавах се с научно-справочния апарат, трябваше много бързо да науча коя информация в кои фондове се намира. Благодарна съм на всички колеги, които ми помагаха да усвоя материята. Обемът беше необятен, но всеки ден си тръгвах с удовлетворение от наученото и от добре свършената работа в читалнята и от доволните читатели. Бях впечатлена от стройната организация на документите и от работата на всички архивисти. За да научиш какво се съхранява в Архива трябва да работиш първо в читалнята. Всеки ден научаваш нещо ново за историята на града, изпитваш различни емоции, но най-вече удоволствие и респект от докосването до документи на повече от 100 години. Спомням си, когато един читател ми каза „Госпожо, като гледам с какво внимание разгръщате документите, явно много си обичате работата. Не зная дали до този момент бях достигнала етапа да обичам новата си работа, но я заобичах до степен, че смятам, че е превилегия, дадена ми от съдбата.

През 1999 г. участвах в екипа, който подготвяше в. „Реликви“, посветен на 40-годишнината на Архива. Тогава се почувствах горда, че работя в документалната съкровищница на Габровска област.

От ноември 2000 г. бях назначена за директор – нова длъжност и изключително отговорна. Трябваше да защитя авторитета на институцията, постигнат от предишните ръководители и съм изключително благодарна на всички за подкрепата. Особено удовлетворение изпитах, когато получих подкрепата на първия директор на Архива, Младен Радков – един от доайените на архивното дело.

9 юни – Международен ден на архивите – връчване на грамота на Веселин Димитров за читател на 2017 г.

Предстоеше много работа, а непрекъснато численият състав намаляваше. Бяхме структура към МС и при всяко ново управление ни съкращаваха на общо основание като държавна администрация. Трябваше да работим усилено и да докажем, че сме институция от 21 век. Потрeбителите искаха да получават информацията възможно най-бързо, а това нямаше как да стане без използване на новите технологии. Габровският архив беше единствен, където се изпробваше пилотната програма „Архив“, в която се въвеждаше научно-справочния апарат. По-късно стартира автоматизирана информационна система на архивите АИСА. Компютрите, които ползвахме бяха недостатъчни и с недобрии технически показатели и това ни създаваше много проблеми и усилия. През 2012 г. стартира новата модерна информационна система ИСДА, която днес може да използва от всяка точка на света. Това е гордост за архивната система, защото бяхме първи сред културните институции.

Първи бяхме и в дигитализацията на архивните документи – следващата стъпка към модернизиране на архивите. Отначало дигитализирахме отделни документи, а по-късно документи по определени теми, съобразени с потребителското търсене. ДАА създаде Дигитална колекция „Архивите говорят“ с темите: „Протоколите на Политбюро и на ЦК на БКП“, „Войните на България (1878-1945)“, „Народния съд“, „Еврейската общност в България“, Арт Архив и др., а всеки архив дигитализираше и по теми, свързани с историята на региона (темата се утвърждаваше от ДАА). Участвахме активно, качвахме в информационната система ценни документи със съответните метаданни и с отлично качество, съгласно изискванията и с адмирации от проверяващите.

Голямо значение отдавахме и на популяризаторската дейност, искахме обществото да знае какво богатство се съхранява в Архива, колко е богата историята на Габрово – град на образованието и на индустрията, град на смели, борбени, предприемчиви, интелигентни и духовни хора, работили за просперитета на града. Публикувахме статии за исторически личности и събития в печатни и електронни медии, експонирахме изложби. В помощ на потребителското търсене подготвихме Пътеводител на архивните фондове (1944-2014 г.), който е публикуван в сайта на Държавна агенция „Архиви“.

Работихме съвместно с всички институти на паметта в Габрово за изложби, издания, научни форуми. Бяхме партньори на много институции и организации за годишнини, юбилеи и проекти. Подпомагахме изследователската дейност на различни групи ученици, които работят по проекти.

10 окт 2018 г. – среща с дарителите на 10 окт. – празника на българските архиви в сградата на Областна администрация

Имахме признанието на научни работници и краеведи за документалното богатство на Архива и за нашия професионализъм по предоставяне на документи по различни теми. Изследователи от БАН бяха впечатлени от обема на предоставените документи за дарителите на Габрово – най-вече за образованието – доказателство, че габровци, освен че са пестеливи и предприемчиви, но и много прозорливи, осъзнавайки, че без образование няма духовност и прогрес. Информацията е публикувана в трите тома на Енциклопедия „Дарителството“, а Архивът издаде документалния сборник „Дарителите на Габровските училища“.

За активната си издателска дейност – Официална книга на почетните граждани на Габрово и преиздадената „Историята на града Габрово и Габровските въстания“ на Христо и Петър Гъбенски, допълнена с невключени изследвания на авторите и съхранявани в Архива, през 2003 бяхме наградени от Община – Габрово със статуетката „Златният Хирон – 2003“ и с Грамота за принос в развитието на града, а за своя 50-годишен юбилей – с Почетен знак на Общинатa за доказан принос в съхраняването на документално богатство, свидетелство за историята на Габровска област, като част от културната и стопанска история на България.

Няма да разказвам за всички дейности, които изпълнявахме, съгласно Закона за Националния архивен фонд, за да не заприлича споменът ми на отчет. Ще спомена за контролната ни дейност по организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и опазването на документите в деловодните служби. Това е изключително важна дейност, защото с нея гарантираме, че един ден всички ценни документи, определящи дейността на дадена институция ще бъдат запазени и ще постъпят в Архива за постоянно съхранение. Извършвахме и методическа работа, провеждахме обучения на експертните комисии и индивидуални обучения на деловодители.

Ще разкажа за хората, с които ме срещна работата ми в Архива и които ме обогатиха и ме изградиха като обществено отговорен и по-духовен човек. Това са дарителите на Архива, които ни предоставяха безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Гордеехме се с големия брой лични фондове на заслужили личности от всички области на обществения, стопанския и културен живот на Габровска област – над 190 фонда, като по-голямата част от тях са постъпили като дарение. Зад тези числа се криеше много работа на архивистите, която изисква високи компетентности, умения и време (и често и извън работното). Затова всяка година организирахме срещи с тях, на които им връчвахме грамоти за даренията. Това бяха много вълнуващи и вдъхновяващи срещи, организирахме ги обикновено на 10 октомври – професионалният празник на българските архиви. Залата винаги беше пълна и това беше признание за нашия професионализъм. Изказвахме своята благодарност за благородния им жест, защото без тях Архивът нямаше да бъде документалната съкровищница на богати исторически извори за развитието на науката, културата и за управлението на държавата. Ежегодно правихме изложба, посветена на нашите дарители и техните дарения за съответната година. От 2016 г. качваме информация за дарителите на Архива в сайта на ДАА.

Открит урок с ученици в Архива, 2016 г.

Най-зареждащи бяха срещите с младите хора и учениците. Подпомагахме работата им по различни проекти, за родови изследвания, а студентите – за дипломните им работи. Ежегодно организирахме открити уроци с ученици от 5-ти до 11 клас. Запознавахме ги с дейността на архивната система и ролята на държавните архиви и с всички дейности, които извършваха архивистите, показвахме им ценни документи за различни исторически събития и личности, подготвяхме и презентации по избрани от тях теми. Задаваха ни адекватни въпроси, което означаваше, че ни слушат внимателно. Имаше разбира се и забавни моменти – някои от малките ученици ни питаха дали имаме фонд на Роналдо и дали след време и те ще имат фонд в Архива.

Тази ни дейност беше от голямо значение, полагахме големи усилия, искахме да възпитаме у младите хора и подрастващото поколение документна култура, да изпитват чувство на принадлежност и гордост с родния си град и да имат УСЕЩАНЕ ЗА ПАМЕТ!

И накрая ще споделя за моята и на всички габровски архивисти голяма мечта – да имаме ДОМ и модерни архивохранилища. Както пише израелският политик, Шимон Перес, за да имаш големи успехи „няма място за малки мечти“, а нашата си е голяма, защото не се осъществи повече от 40 години. Като ръководител на институцията, 18 години работих за тази ни мечта. Тук е мястото да благодаря още веднъж на г-жа Таня Христова – кмет на Габрово и на Габровския общински съвет за дарената къща за административната ни дейност, както и на Областна администрация за съдействието, но вече повече 7 години нейният ремонт не се случва. Вече имаме ново архивохранилище, но се иска още много, за да се превърне в модерно и да отговаря на нормативните изисквания. Ако съберем всички докладни записки през годините по материалната база на Архива и за безбройните премествания на документите, от архивохранилища, намиращи се в града и околните села, ще се събере доста дебела папка-дело. Но това усещане за срам не е нито на габровските архивисти, нито на неговите ръководители и дано бъдещите ръководители на Държавна агенция „Архиви“ си свършат работата.

Използвам случая да благодаря на всички архивисти, работили в Държавен архив – Габрово за труда им за опазване и съхраняване на документалното богатство на Габровския край, да благодаря на всички колеги, с които съм работила за подкрепата и колегиалността, затова, че бяхме екип и успявахме въпреки многото проблеми и трудности. Пожелавам на младия екип на Архива много здраве, много успехи, вдъхновение, вяра и надежда, че отговорната професия „архивист“, ще получава все по-голямо признание от държавата и обществото! Нека носят с гордост професията “архивист”, “защото вие сте пазителите на златния ключ на паметта на народа”!

Честит празник!

Автор: Стефка Василева, ръководител на Държавен архив – Габрово в периода 6 ноември 2000 г. до 31 декември 2018 година.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Култура

Регионален конкурс „1340 години Българска държавност“

Published

on

На 16 юни 2021 година в Национален музей на образованието по инициатива на Синдикат на българските учители – Габрово, заедно с Община Габрово и под патронажа на г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, както и съвместно с НМО, Областен управител на област с административен център на Габрово, РУО – Габрово, РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово се проведе заключителният етап на регионален конкурс на тема: “1340 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА“ по повод на отбелязване на 1340 години от създаването на Аспарухова България.

Регламентът на конкурса обхваща два модула: Първи модул – конкурсни изяви на деца и ученици и Втори модул – презентиране на добри педагогически практики от преподавателите на изявилите се деца и ученици в тази значима обществена проява. Реализацията на втория модул ще бъде организирана през месец септември 2021 г., за да се даде възможност на преподавателите да представят на колегията своите педагогически стратегии и иновативни методически практики за възпитаване на патриотизъм и гордост от националната си принадлежност, благодарение на които техните възпитаници постигат своите отлични творчески изяви и растат като достойни граждани на своята родина България.

В първия модул според регламента се представиха конкурсни изяви на деца и ученици за създаване на авторски текст: есе, творба /стихотворение, разказ/, както и рисунки, колажи, макети, презентации по една от следните теми: „1340 години България“, „Паметните места в България“, „Съзидателят Аспарух“, „Цар Симеон и книжовниците“, „Златния век на България“, „Възрожденските будители на българския народ“, „Вечните имена на България“, „Българин да се наричам/ първа радост е за мене“, „На теб, Българио свещена“.

Гости на тържеството бяха: г-жа Кристина Сидорова – зам.-областен управител на област Габрово, г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, г-жа Севдалина Ненкова – Директор дирекция „Образование и социални дейности“ в община Габрово, г-жа Любка Тинчева – директор на НМО, директори, учители, родители на изявените деца и ученици.

Основната цел на тази обществен форум е формиране у подрастващото поколение на нравствената добродетел родолюбие и вярност към българските родови корени на нашата древна българска държава, водеща началото си от далечната 681 година. Паралелно с това се цели развитие на творческото въображение и креативното мислене на децата и учениците, като се дава възможност на участниците да разкрият чрез рисунките, словото, колажите от снимки, макетите вижданията си за историческото минало на българската държава, провокирани от значимостта на патриотизма като ценностен ориентир на младите хора.

В конкурса участваха деца и ученици, разпределени в пет възрастови групи: първа група: 4 – 7 г. – децата от ДГ, втора група: І – ІV клас, трета група: V– VII клас, четвърта група – VIII – X клас, пета група: XI – XII клас.

Заключителният етап на регионалната творческа надпревара се ознаменува с тържество, на което г-жа Ренета Радичкова, в качеството си на домакин и организатор на събитието, приветства официалните гости, децата, учениците и родителите, благодари на участниците за проявеното творческо въображение и креативно мислене, на техните всеотдайни учители и художествени ръководители, които обогатиха и подкрепиха разгръщането на художественото им мислене и въображение, провокирайки ги да извлекат посланията на времето от знаковите исторически събития и личности, отдали живота си за просперитета на българската държава. Като учител, гражданин и патриот тя подчерта изключителната значимост на патриотизма като върховен ценностен ориентир за съвременните млади хора.

Преди началото на тържественото награждаване на номинираните участници в залата за временни изложби в Национален музей на образованието бе открита на изложбата от рисунки, макети и колажи, посветена на голямата дата – 1340 години от създаване на българската държава. Лентата бе прерязана от официалните лица: г-жа Ренета Радичкова – областен координатор на СБУ – Габрово, г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, и г-жа Сидорова – зам.-областен управител в областна управа Габрово.

В конкурса участваха над 20 учебни институции от гр. Габрово, гр. Севлиево, гр. Дряново, Школа „Елиза Арт“ – Габрово, както и бяха представени над 120 конкурсни работи на деца и ученици: текстове, рисунки, колажи и макети на исторически места в България. С тази родолюбива проява на габровските образователни институции категорично се показа уважението към българската национална идентичност и се направи публично достояние процесът на родолюбиво възпитание и вярност към родовите корени от страна на младото поколение, предано осъществяван от съвременните български учители и будители на народното съзнание.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Детски мюзикъл “ Фабрика за еднорози“

Published

on

На 20 юни, неделя, в Габрово гостува Държавен куклен театър – Търговище с постановката „ФАБРИКА ЗА ЕДНОРОЗИ“. На сцената на Куклен театър Габрово децата ще могат да гледат един прекрасен фентъзи мюзикъл за мечтите от Ева Кьосовска, (авторът, който НЕ написа „Матилда”, „Цар Лъв” и „Ах, този джаз”)

„Имало едно време едно малко градче. Толкова малко, че даже име си нямало. Всички го наричали „малкото градче”. В градчето живеели хора – нито много, нито малко. Точно толкова, колкото били нужни за живеене в Малкото градче. И вие никога нямаше да научите за него, ако един ден там не се случило нещо много необикновено. ” А какво точно, ще научите в неделя. Две представления, от 11.00 и 12.30 часа, цена на билета – 5 лева.

Пиесата разказва колко е лесно човек да се„продаде”, да жертва мечтите си. И в какво би се превърнал света, ако хората спрат да мечтаят за възвишени, духовни неща и станат роби на материалното. Обещанията на Злата вещица за богатство са всъщност едни сапунени балони, едни фалшиви илюзии. Парите и материалните желания правят хората зависими и в никакъв случай не им помагат да са щастливи.

Вярата, Надеждата и Любовта са крехки и много бързо могат да бъдат унищожени, именно, когато светът спре да мечтае. Вие, не спирайте да мечтаете, а елате в театъра, да изживеем приказката на мечтите заедно!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

„От хартията до книгата…и след това”

Published

on

Екипът на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” съобщава, че е подписан договор за изпълнение на проект „От хартията до книгата…и след това”, съфинансиран по Програма Култура на Община Габрово за 2021 година.

Според своята насоченост проектът на Габровската регионална библиотека получава подкрепа по Приоритет 1 „Едно лято в Габрово“. Проектът „От хартията до книгата…и след това“ е насочен основно към габровските деца и младежи и цели атрактивно представяне на процесите за изработване на хартия, демонстрация на процеса на книгопечатане с реплика на пресата на Гутенберг, провеждане на творчески ателиета на открито за изработване на книгоразделители, книги-уникати и художествени предмети от хартия и хартиени отпадъци с различни техники (декупаж, оригами, квилинг), литературно четене в парка, както и дейности, превръщащи старите книги в произведения на изкуството.

Ателието „Да дадем втори живот на книгите” предвижда създаване на скулптури от книги чрез метода „буккарвинг”. Дейностите ще бъдат осъществени в периода юли – септември 2021 г. в градинката с мечето, беседката зад библиотеката и в Детския отдел. Всяко от ателиетата може да бъде реализирано и онлайн, съгласно актуалните към момента противоепидемични мерки.

Основна цел на проекта е да възпита у децата и младежите любов към книгата и четенето – едно от непреходните постижения на човешката цивилизация. Проектните дейности са ориентирани и към постигане на трайни въздействия в следните направления:
– да образоват и подготвят децата и младежите за живота им на възрастни активни участници в обществения живот като ги запознаят с много важен за човечеството исторически и културен момент – появата на книгопечатането и широкото разпространение на книгата до днес;
– вдъхновяват децата и младите хора и насърчават развитието на активни общности;
– създават и представят изкуство в активни публични пространства със социално-образователни функции с цел обогатяване на градския културен живот.

Доказан партньор в осъществяването на успешно реализирани проекти на РБ „Априлов-Палаузов“ е екипът на ХГ „Христо Цокев“, който е партньор и в този нов проект на библиотеката. Финалният етап на проект „От хартията до книгата…и след това“ предвижда подреждане на изложба от създадените предмети в залите на галерията.

Всички инициативи и дейности по проекта ще бъдат заснети, а видеоматериалите ще бъдат широко споделени в YouTube канала на библиотеката.

Това е петият проект на библиотеката, съфинансиран по програма „Култура” след „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат 1872 – 2014 и отпечатване на справочно – библиографско издание” , „Познатото и непознато Габрово – на фокус” (2015), „Бяла спретната къщурка с книги най-отпред” (2016) и „Под стряхата край Янтра” (2019).

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица