Свържи се с нас

Култура

Приносът на Младен Радков за развитието на архивното дело

Published

on

По повод 70-годишнината от създаването на българските държавни архиви, Държавен архив – Габрово подготвя поредица от публикации, посветени на тяхното минало, настояще и бъдеще.

Младен Радков, ок. 1984 г.

Началото на българската държавна архивна институция е поставено с Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. В резултат на последвалата административна реформа в страната през 1959 г., Габрово става окръжен център и на 1 октомври своята дейност започва Габровския държавен архив. Назначен е и първия архивен служител – Георги Цанев. През 1960 г. за първи титулярен ръководител на Окръжен държавен архив – Габрово е назначен Младен Радков.

Снимка на Младен Радков (първият от ляво на дясно) с колеги архивисти Андрей Печилков, Венцислав Велев и др. в Киев, 1987 г.

С неговото име и дейност се свързват както създаването, така и утвърждаването, и популяризирането на габровския архив, превръщането му в търсена и особена важна институция на паметта. В продължение на 30 години той работи както като административен ръководител и методист, така и като изследовател. Той е и един от първите дипломирани специалисти в областта на архивистиката и името му остава в историята с изграждането и утвърждаването на българските държавни архиви.

Грамота на Младен Радков за заслуги за изграждане и развитие на архивното дело, 1982 г.

Младен Радков е роден на 17 юни 1931 г. в Трявна. Завършва гимназия през 1949 г. в родния си град. През 1951 г. продължава образованието си в Учителския институт за прогимназиални учители „В. И. Ленин” – София, който завършва през 1953 г. Работи като учител в Народна смесена гимназия в Гоце Делчев. През 1954 г. Младен Радков е приет за студент в Софийския университет, във философско-исторически факултет – специалност История, с профил Архивистика. Завършва университета през 1959 г., като защитава дипломна работа по архивистика на тема „История на архивното дело у нас от 1912 г. до 9 септ. 1944 г.” От август 1960 г. е назначен за началник на Окръжен държавен архив – Габрово, към Окръжно управление на МВР, а по-късно към Окръжен народен съвет – Габрово. На тази длъжност остава до пенсионирането си през 1991 г. Работи за развитието й, популяризирането и утвърждаване на авторитета на институцията. Неговото мнение на архивист е високо ценено в архивната система, практическият му опит е популяризиран в архивни издания, обсъждан е на национални съвещания и конференции. Работи усилено по проблемите на комплектуването и опазването на архивното богатство, по експертизата на ценността на документите, по внедряването на система за деловодна дейност и т.н. Неговите мнения и разработки са публикувани на страниците на специализирания печат, в списания „Известия на държавните архиви” и „Архивен преглед”. Освен по теми от архивната методология, Младен Радков работи и като изследовател, интересни са изследванията му, свързани с индустриални предприятия от Трявна, за развитието на индустрията в Габрово и региона, за установяването на новата власт на 9 септ. 1944 г. и др., които публикува в сборници от проведени конференции и на страниците на архивните издания. Изготвя публикации за габровския вестник „Балканско знаме”, свързани с просветното дело, дейността и годишнини на Габровския държавен архив и др. На страниците на сп. „Архивен преглед” споделя опита от работата си с Държавно стопанско предприятие „Вторични суровини”, където заедно с колегите си от архива успява да спаси от физическо унищожаване редица ценни документи, свързани с миналото на Габрово и региона. Той споделя за първоначалните трудности по опазване на документите в доклад, посветен на 40-та годишнината от създаването на Габровския архив следното „..В първите години било необходимо да се спаси от унищожение огромното дукументално богатство на окръга, което гниело по таваните и мазетата на учреждения и предприятия, по таваните и килерите на хиляди граждани…С помощта на Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет – Габрово и Габровската окръжна прокуратура, бива пресечно поголовното унищожаване на документи без експертиза и разрешение….Извършва се огромна, къртовска работа за промяна на съзнанието и отношението на местните ръководители към архивните документи…”. Още в първите години под неговото ръководство, в архива са комплектувани над 600 фонда, чието използване е уредено през 1961 г. с отварянето на читалня, която приема посетители. Създава се и богат библиотечен фонд, който и до днес се попълва. Радков започва и развива и издателската дейност на архива. Слага се началото на собствено издание под формата на бюлетин „Вести”, от който до края на 80-те години са отпечатани 9 броя, а след това той се реформира в отделни издания. Колективът реализира и първата част от основния справочник на Архива „Пътеводител по архивните фондове и колекции-1763-1944 г.”. През 1984 г. излиза и първи брой на нов сборник със заглавие „Из документалното наследство на Габровския край”. Поставят се основите на добрата съвместна работа между архивисти и учители по История и техните ученици. В края на неговото управление, институцията е сравнително добре подсигурена с материална база, разкрита е фотолаборатория, оборудван е с компютри, разработват се първите програмни продукти за архивната система. Младен Радков се отнася с особено внимание и уважение към своите колеги в архивното дело. Сам отбелязва, че зад всички успехи и преодолени трудности стои техния всеотдаен труд. В резултат на усилията от страна на ръководството в лицето на Младен Радков и неговите колеги-архивисти, габровският архив става водещ на национално ниво, превръща се в „архив-еталон”. Това е оценено и от ръководството на архивната система. В Габрово гостуват делегации от Германия, Чехия, Полша и др., а габровски архивисти посещават архивите в Германия, Румъния, в бившия Съветски съюз и др. Под негово ръководство тържествено се честват 15 и 25-годишнината на Държавен архив – Габрово. За своите постижения архивът е многократно отличаван, а по повод 25-годишнината си през 1974 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий”. За своя професионализъм, Младен Радков също е удостоен през 1979 г. с орден „Кирил и Методий” – II степен. През 1981 г. тържествено е отбелязана 50-годишнината му, на юбилея присъстват представители на Главно управление на архивите при Министерски съвет, представители на културни институции и общественици. Младен Радков е член на Съюза на научните работници в България – клон Габрово и дългогодишен секретар на Българското историческо дружество – клон Габрово. Търсен е като специалист от музеите в тогавашния Габровски окръг при изготвянето на тематико-експозиционните им планове, член е на Окръжния музеен съвет. След пенсионирането си продължава да сътрудничи и помага на габровския архив. Пак тогава извършва проучване на семейните си корени. Изготвя родови схеми на тревненските родове Йончеви, Димиеви и Радкови, издирва и съхранява ранни документи за своите предци от периода 1850 – 1908 г. Интересен факт е, че по бащина линия, Младен Радков е свързан с голямото родословие на поп Йовчовия род. Младен Радков почива на 6 декември 2004 г. Десет години след своята кончина е номиниран за „Архивист на XX век”, заедно с други заслужили ръководители и преподаватели с принос в развитието на българските архиви. Документите на Младен Радков се съхраняват в Държавен архив – Габрово. Дарени са от съпругата му Иванка Радкова през 2005 и 2006 г. и са предоставени за всеобщо ползване от потребителите на архивна информация.

Снимка от посещение на делегация от Чехословакия в габровския архив, 1978 г.

Поклон пред Паметта и делото му!

Спомени за Младен Радков от неговия син Веселин Радков.

Роден в семейство на учители, израснал и възпитан с идеята за общо благо и себераздаване, баща ми посвещава живота си на дейности, насочени в обществена полза. Завършва професионалното си образование като учител, но любовта му към история, го тласка в друга сфера. Завършвайки историческия факултет на Софийски университет, той отдава целия си живот на архивното дело. Споменът, оставил най-ярка следа у мен, е наводнението в Габрово през 1991 год. Тогава, Габровският архив се помещава на ул. “Орловска” № 149А (днес ул. „Черно море” № 1) , като този район беше силно засегнат от придошлите води на река Янтра. Голяма част от съхраняваните документи бяха потопени във вода и кал. Като доброволец, взех участие в изваждането от калта и транспортирането на всички засегнати документи, до места, на които беше извършена последваща реставрация консервация. Бях впечатлен от всеотдайността на целия колектив на тогавашния Архив – Габрово, които бяха изцяло отдадени на каузата, документите да бъдат възстановени и съхранени. Дори и след това събитие, баща ми продължи да се бори за обезпечаване нуждите на архивното дело, а именно – подходяща сграда и помещения за съхранение на документи с голяма обществена значимост. Със своят опит и професионален хъс, успя да постави основите и утвърди успешното развитие на архивистиката в гр. Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Култура

Седмото издание на фестивала „Здравей, Здраве!“ в Габрово предстои

Published

on

Седмото издание на ежегодния фестивал „Здравей, Здраве!“ предстои да бъде проведен в Габрово на 11 и 12 февруари в зала „Възраждане“. Фестивалът „Здравей, Здраве!“ се реализира в 24 града на страната, като неговото начало е положено в Габрово през 2016 г.

Във всеки град събитието се организира от доброволци в името на нашето физическо, емоционално, ментално и духовно здраве. Домакин на събитието е Община Габрово.

Първата проява е на Ива и Коко Ковачеви (Active Sitting), свързана с Практика по приложна кинезиология „Емоции и болки в тялото” за всеки, който е готов да поеме отговорност за себе си и да започне да се променя към по-добро. Цялостното подобряване на физическото и психичното състояние на човек е възможно чрез оказване на самопомощ за болките в тялото, физическите и емоционалните блокажи, изграждането на увереност, сила и спокойствие чрез техники от метода за физическа и емоционална трансформация. Коко Ковачев се занимава активно с кинезитерапия от 2003 г., а от 2015 г. задълбочава работата си в приложната кинезиология. През 2019 г. създава методът “Active sitting” и първата в България цялостна програма за Физическа и емоционална трансформация (ФЕТ), базирана на приложна кинезиология. Той споделя, че комплексната работа върху емоции, биохимия и физика е ключът към здравословно и балансирано състояние на човека. За физиката той използва лечебната гимнастика „Актив Ситинг“. За работа с емоциите – техники за физическа и емоционална трансформация, за биохимията – балансирано хранене и прием на хранителни добавки (при необходимост от тях). Методът ФЕТ е представен в книгите „Методът Актив Ситинг“ – „Как да се справим сами с болките в тялото“ и „Физическа и емоционална трансформация“.

Книгата на Коко и Ива Ковачеви „Физическа и емоционална трансформация. Рестартирай живота си! Справи се сам с емоционалните и физически болки“ ще бъде представена пред габровци в Ритуалната зала на Община Габрово в петък, 10 февруари от 17.30 часа.

Тоня Цочева ще говори по темата „Плоскостъпието – подценявано и недоосъзнато“. Тя задава въпросите: „Вредно ли е плоскостъпието? Възможно ли е болките в колената да са резултат от начина на стъпване? Дали О-образните и Х-образните крака са наследствени? Ако функциите на тялото определяха възрастта на човека, как сме оставили ходилата да останат бебета? И как това се отразява на качеството ни на живот? Децата надрастват ли проблема с кривите крачета? А тинейджърите? Наистина ли ходилата на бременните порастват с 1- 2 номера? Защо активните мъже често си прецакват колената? Може ли дори на 70 години да направим нещо за олекотяване на походката? Обувките издават ли какво недоглежда здравната ни система? Как да опознаем и оценим сами състоянието на краката си? Тези и още много въпроси могат да бъдат зададени и на които да бъде отговорено.

Тоня Цочева е рехабилитатор, миопунктурист, специалист по ресторативно движение, безболезнена мануална терапия Mulligan Concept, мускулно-скелетен тейпинг и източни техники. Тя дава консултации, свързани с ранното психо-моторно развитие; Хронични болкови симптоми и синдроми свързани с опорно-двигателния апарат; Постурални (статични) нарушения (гръбначни изкривявания, плоскостъпие) и т.н. Д-р Никифор Минков ще изнесе лекцията „Българино, събуди се и живей здравето си! Живот и здраве без лекарства“.

Д-р Никифор Минков е от Габрово, обучавал се е в Москва при проф. Я. Галперин по тибетска медицина. Обученията са в областта на познанията за човешките органи и системи, тяхното взаимодействие и зависимостта от природата. Той владее мануална терапия, фитотерапия, шиацу, биоенерготерапия. Има собствен начин за сканиране на целия организъм за получаването на точна диагностика и узнаване на причината на заболяванията. Специализирал е и в областта на генетиката и специфичната обработка. Отстранява нарушенията в генетичната структура, свързани с тежки заболявания.

Стойчо Иванов ще говори за „Влиянието на светлината върху нашето здраве“. Според специалистите в бранша той е един от най-добрите в страната в своята област.

Мария Дерменджива ще говори за сугестологията. Тя е създател на образователен център “ВѢди Макрина”. От скоро “ВѢди Макрина” е намерил своя нов и необикновен дом, близо до град Габрово. Преди 10 години Мария Дерменджиева създава и Център по класическа сугестопедия „Вихровения“. Тя е сертифициран преподавател-сугестопед към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф- д-р Евелина Гатева“. Основите и законите на Класическата Сугестопедия и как бихме могли да ги приложим във всяка сфера на нашия личен и професионален живот присъстващите на фестивала „Здравей, Здраве!“ ще разберете на 11 февруари от 15.00 часа, а музикална гонг медитация с гонг „Юпитер“ с нея ще се проведе от 16 часа.

Гонг медитация е мощна практика за пречистване и хармонизиране на енергийното и физическото тяло. Звуците, генерирани от тези инструменти са вид лечебна енергия, която лекува стрес, болка, депресия, както и повечето форми на заболявания.

А от 18.00 часа на 11 февруари сестрите Апостолови и братя Якъбови ще изнесат концерта „Дървото на влюбените“.

Същият ден, но от 12 до 13.00 часа е организирана Творческа работилничка по изработване на мартеници, която ще се проведе на 2-я етаж във фоайето на зала „Възраждане“.

Д-р Румен Стоилов ще изнесе лекция „ Ето човека. Стани това, което си!“ във втория ден на фестивала „Здравей, Здраве!“ – 12 февруари, неделя от 11 часа, по време на която ще разберем защо България е избраното място, откъдето ще започне промяната на света.

Д-р Румен Стоилов е посетил едни от най-силните енергийни места на нашата планета: Тибет, Непал, свещенна Кора около планината Кайлас, Япония, Лаос и Тайланд, Перу, пирамидите в Босна,, Балканите, Израел, Йордания, Тайван и Сицилия. Той участва и в работна група за свързване и активиране на силовите места в България и за работа с новите деца.

От 12.00 часа същият ден Мариета Терзиева ще изнесе лекцията „Връзката между човека и природата и как балансът в тази връзки на носи здраве. Лекцията на Андрей Андреев на тема „Пчелни продукти – кога и как се консумират“ е от 13.00 часа на 12 февруари.

От 14 часа на 12 февруари Камелия Вал ще изнесе лекцията „Пробуждане на Озареното сърце“, а от 15.00 часа тя ще проведе практиката „Пробуждане на Озареното Сърце“.

Отново на 12 февруари от 16.00 часа започва открития урок по пеене с Гиргина Гиргинова „Обновяващата сила на песните на Паневритмията“, а от 18, 00 часа е концерта „Пробуждане“с произведения на Учителя Петър Дънов, Марин Камбуров, Парашкев Хаджиев, Бах, Моцарт, Шуберт и др. на Гиргина Гиргинова – сопран и Владимир Попов – пиано. Фестивалът „Здравей, Здраве!“ се организира в партньорство с клуб „Озарение“, фондация „От БГ“ и Йога Център – Габрово. А медийните партньори са Портал 12, в. „100 вести“, www.gabrovonews.bg, издание „Област Габрово сега“, радио Бумеранг FM, с домакинството на Община Габрово. Входа за фестивала е свободен. Фермерите от Фермерския пазар от БГ ще бъдат на 11. 02. 2023 г. от 10 до 18 часа, а базарът на еко и био продукти ще се проведе и през двата фестивални дни – на 11 и 12 февруари от 10 до 18 часа в зала „Възраждане“ – Първи и Втори етаж.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Необходими са постоянство и усилия, за да се постигне нещо значимо“

Published

on

„Необходими са постоянство и усилия, за да се постигне нещо значимо“, заяви проф. Димитрова пред годишното събрание на музей „Етър“.

Три важни събития дават облика на музей „Етър“ през 2022 година – спечелването на голямата международна награда „Жива“, обявяването на мутафчията Христо Маринов за живо човешко съкровище и реализацията на дейности по проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“.

На годишното събрание, в което взеха участие всички служители на културната организация, беше представена информация, свързана с работата на музея през 2022. От презентацията на зам.-директора д-р Ваня Донева стана ясно, че в РЕМО „Етър“ се поддържат два музейни фонда – основен и научно-спомагателен, в които има общо 28 055 културни ценности. В научния архив на институцията има 701 документа.

Зам.-директорът д-р Ваня Донева информира, че инвентираните 952 културни ценности постъпват в резултат на работата на уредниците, с приоритет, насочен към осигуряването на подготовката на предстоящите експозиции. Научноизследователската дейност през 2022 година е разнообразна и обхваща различни теми. Представители на музея се включват в различни по форма и съдържание научни форуми с доклади, съобщения и презентации – 22.

През годината се наблюдава увеличаване на обема на научната продукция – публикуваните книги, статии и съобщения са 19. Темите са разнообразни, свързани с музейна работа, етноложка проблематика, специфични занаяти, знания и умения, както и с исторически проблеми.

От изнесената по време на годишното събрание от ръководителя на отдел „Културен мениджмънт“ Светлозар Тодоров информация става ясно, че за последните 12 месеца посетителите в музей „Етър“ са 164 471 – с 19,2% повече от 2021 г. и с 42,5% повече в сравнение с 2020. По отношение на 2019 г. обаче, туристите са по-малко с 37,5%.

„Ако тази тенденция се запази, може да се очаква резултата от 2019 г. да бъде доближен през 2025 г. Все пак, трябва да се има предвид, че преодоляването на глобалните последици от Ковид пандемията не са приключили, особено във въздушния транспорт. В същото време войната в Украйна също оказва своето влияние – високи цени на горива и ескалираща инфлация. Тези фактори оказват влияние и върху отделния турист, при избора му на дестинация“, каза Светлозар Тодоров по време на отчета си пред участниците в годишното събрание. Българите, посетили музея през 2022 г. са с 16,9% повече от предходната година – 158 352.

Любопитно е, че този ръст не се дължи на туристите в категория „възрастни“, а на учениците от 1 до 4 клас. При тях се наблюдава скок от 225% или от 6 839 през 2021 г. те са 22 229 през 2022. Пикът на техните посещения – 8 915, е през месец юни, когато броят им значително надхвърля този за цялата предходна година.

„Добре е да се обърне внимание и на факта, че общия брой на учениците от 1 до 12 клас е 49 856 или 31,5% от българските туристи, факт който потвърждава необходимостта от поддържането и поднасянето на иновативни форми, допълващи училищния образователен процес и възможностите за творческа изява в музея. Чуждестранните туристи са 6 099 или 3,71% от общия брой посетители. През 2021 г. те са 2 500, което е ръст от 143,9% . Най-много са румънските туристи – 1 169. От Испания са 694, Полша – 532, Франция – 527, Англия – 506, Израел – 339, Германия – 258. Показателите са далеч от тези през 2019 г., когато чуждестранните туристи са 29 441 и представляват 13,02% от общия брой посетители“, коментира Светлозар Тодоров.

Главният счетоводител Мария Иванова припомни, че 2022 започва без приет държавен бюджет, поради сформиране на ново правителство, съответно липсва приет бюджет и за музея. Финансистката на институцията уточни, че в този случай разходите се извършват до размери на разходите за същия период на предходната година.

„Това изискване на закона, започнатите през предходната година дейности, увеличената цена на ел. енергията наложи силно ограничаване на разходите на музея в първите месеци и отлагане на някой регулярни плащания по договори за второто тримесечие. Другите определящи във финансово отношение фактори и по- важни моменти през годината са инфлацията и продължаващите ремонтни дейности“, информира Мария Иванова и допълни, че финансовото състояние на музея е добро, благодарение на съвместните усилия на всички отдели.

„В бъдеще добрите практики трябва да се утвърждават, като се доразвиват, но и да се търсят нови възможности“, каза в заключение Мария Иванова.

„През цялата 2022 г. работещите в техническата служба полагат грижи за всички обекти в РЕМО „Етър“. В музея и района около него целогодишно се отстранява сняг, шума и боклуци. Чистят се комините на всички помещения и се зареждат с дърва работилниците и дюкяна. Два пъти основно се премахват наноси от захранващата вада, тревните площи се косят, отстраняват се стари изсъхнали дървета, почиства се коритото на река Сивек, ремонтира се алейното осветление, целогодишно се наблюдават водните съоръжения“, върху това акцентира в презентацията си Бистра Димова, ръководител на административното звено и на техническата служба.

Тя оцени положително резултатите от работата на хигиенистите, които почистват откритите площи и експозициите. Служителите, свързани с административното обслужване, сред които са графичният дизайнер и IT-специалистът, успяват да обезпечат работата на колегите си от другите отдели.

Директорът проф. д-р Светла Димитрова смята, че екипът на музея е много добре балансиран. Тя изтъкна положителната роля на експертите, които са ангажирани с институцията.

Светла Димитрова заяви, че очаква от служителите да работят активно за затвърждаване на постиженията от последните седем години. „Ако упоритата работа продължи, ще „берем плодовете“ след няколко години, необходими са постоянство и усилия, за да се постигне нещо значимо“, каза преди закриване на годишното събрание проф. Димитрова.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

„Васил Левски – Апостола на българската Свобода“ гостува в Икономовата къща

Published

on

Изложбата „Васил Левски – Апостола на българската Свобода“ на Регионален исторически музей – Ловеч гостува в Историческия музей на Дряново. Тя проследява живота и идеите на Васил Левски, сътворените от него дела, както и резултатите от тях, заради които той изкачва своята Голгота, минава границите на безграничната вечност и отива в измеренията на величието и безсмъртието.

В илюстрациите са показани и седемте оригинални портрети на Васил Левски, негови портрети, рисувани от различни художници през годините, снимки на съратници и сподвижници и оценки, направени от тях.

Отразени са идеите, мислите и представите на Апостола на българската Свобода и неговото виждане за параметрите на държавно-политическото устройство на свободна България като „свята и чиста република“.

Изложбата е експонирана в Икономовата къща и ще бъде на разположение за разглеждане от днес до 20 февруари, включително. Икономовата къща е отворена за посещения от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, а посещението на изложбата е с вход свободен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица