Свържи се с нас

Култура

Държавният архив в Габрово ще отпразнува 60 години

Published

on

В навечерието на своята 60-та годишнина, екипът на Държавен архив – Габрово представи най-важните аспекти от дейността си, извършеното през настоящата година и предстоящите празнични изяви.

Информацията бе публично оповестена на пресконференция за габровските медии от началника на отдел „Държавен архив“ – Габрово при Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново Цветомира Койчева, представила пред журналистите своя екип и предстоящите събития.

Създаденият на 1 октомври 1959 г. Габровски архив осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Габровска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване. Напомня за важността от правилното опазване, съхраняване и използване на документалното наследство на личността и на институциите.

Copyright © 2019 GabrovoNews.bg

„И през настоящата година продължаваме да работим за осигуряването на публичност и улесняването на достъпа до архивната информация. Това е постигнато чрез изградената Информационна система на държавните архиви (ИСДА), която се попълва с данни непрекъснато“, заяви Цветомира Койчева.

На разположение на потребителите са описанията на всички фондове, които се съхраняват в Габровския държавен архив, а и във всички останали държавни архиви в България. Ежедневно от нея се възползват както читатели на Архив, така и хора, които за пръв път се срещат с институцията.

Достъпът до архивната информация е бърз и след кратки указания, които в някои случаи дори се дават и в телефонен разговор, гражданите могат да търсят това, което ги интересува. От нея се възползват както изследователи и научни работници, така и граждани, които правят родови проучвания или решават имуществени въпроси. Тя им дава информация за Регистрите по гражданско състояние (раждания, венчавки и смърт), които се съхраняват, много сведения за отделни хора, които се пазят в съхранените данъчни (емлячни) регистри, главни книги на училищата в областта, за изготвените родословия, както и краеведски проучвания на отделни селища.

„Особено търсени за имуществени въпроси са съхраняваните при нас граждански дела за делба във фондовете на съдилищата в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Системата позволява търсене по име, което също е в улеснение на потребителите. Така на хора от други населени места не се налага да идват на място“, информира началникът на отдел „Държавен архив“ – Габрово.

Copyright © 2019 GabrovoNews.bg

По думите на Цветомира Койчева поръчват желания от тях документ по електронен път, заявяват начина на копиране и заплащане и получават необходимите им копия на документи на посочен от тях адрес.

ИСДА се попълва ежегодно и с голям обем от дигитализирани документи. Те са разделени тематично. Документите по темата „Войните на България (1885-1945 г.) са достъпни и в сайта на Държавна агенция „Архиви” в изградените дигитални колекции. Там, в публикуваните списъци вече много хора намират сведения за свои предци участници.

Интересен за широк кръг от хора е и изградения Фотоархив, който освен в ИСДА, функционира и като отделен сайт. Той се попълва ежегодно с нови изображения, като Държавен архив – Габрово до момента е качил 1286 изображения. Предстои качването на над 60 изображения, изготвени през тази години.

Друга тема, по която архивистите са търсени от много потребители е „Протоколи на Общинско градско управление – Габрово до 1944 г.”, в която са дигитализирани и описани всички протоколи от 1879 до 1906 г. „Интересни и са и особено ценните и уникални документи, които съхраняваме и са достъпни за разглеждане и четене онлайн: Първия граждански регистър за раждания от 1893 г. на Габрово, първите Протоколни книги на Общинските управления на Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, Първата Летописна книга на Априловска гимназия и др“, сподели още Койчева.

През настоящата 2019 година, заедно с всички архиви в страната е работено по темата „30 години от падането на комунизма”. Сканирани са снимки от първите антикомунистически митинги, както и предизборни материали и публикации.

През последните години, Габровският архив е сред малкото в България, който сам подбира тема за дигитализация на документи. Досега са реализирани „140 Шипченска епопея”, „Документи за прокарване на Трансбалканска жп линия с тунел през Шипченския проход”.

Темата, която успешно реализирахме през 2019 г. е „100 години Габровски футбол”, коментира още началникът на Архив в Габрово. В нея са включени снимки и документи от началото на 20-те години на миналия век до началото на нашия век.

Доказателство за интереса към Дигиталния архив са броят посещения в ИСДА, от началото на годината до средата на септември, като те са 2 150. Това осмисля огромния труд на експертите по подбора и дигитализацията на документи.

„Нека потребителите знаят, че благодарение на ИСДА и на изградените сайтове и дигитални колекции, те могат да се запознаят със съхраняваните документи във всеки един архив в България, намиращ се във всеки Областен град, както в Централния държавен архив в София и Военно-исторически архив във Велико Търново“, каза Цветомира Койчева. Възможно е да се направи заявка по електронен път във всеки един от тях, което му спестява време и разходи за пътувания и престой.

Друга основна насока, в която се работи е извършване на постоянен ефективен контрол във фондообразувателите по спазване на задълженията им по Закона за Националния архивен фонд.

Copyright © 2019 GabrovoNews.bg

Фондообразуватели на Архива в Габровоса организациите, чиито ценни по смисъла на закона документи, подлежат на предаване в Държавния архив. „Тук работата ни е затруднена от изключително намаления състав на архивистите. В момента четирима човека упражняват контрол върху общинските и държавните структури на територията на цялата Габровска област. Въпреки това, ние извършваме необходимите проверки, даваме методически указания за правилното съхранение и опазване на документите, извършваме обучения“, допълни началника на Държавен архив – Габрово.

За последните 5 години са извършени 133 проверки в учреждения в Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново, Плачковци и в много села в община Севлиево. Контролът е изключително важен за правилното опазване на документите, които съгласно Закона за Националния архивен фонд, се съхраняват 20 години на място (в организациите), а след това тези, определени за постоянно запазване се предават в Държавния архив.

„Тук те остават завинаги, както смело казваме „Докато има държава, ще има и архив”“.

През настоящата година, след изтичане на 20-годишния период, документи от своята дейност в обработен вид са предали Национална Априловска гимназия, ОУ „Неофит Рилски” – Габрово, СУ „Райчо Каролев” – Габрово, Професионална гимназия по транспорт и машиностроене – с. Градница, ОУ „Христо Ботев” – с. Добромирка, ОУ „Св. Солунски братя” – с. Крамолин. На държавно съхранение са и документите на закритото ОУ „Цанко Дюстабанов” – Габрово, както и на другите закрити през 2017-2018 г. училища в областта.

Продължава работата по обработване на документите на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, отдел „Териториално статистическо бюро“ – Габрово и на Инспекцията по труда – Габрово, където служителите работят самостоятелно, с методическа помощ от страна на Архива.

„Много важен аспект от работата ни е привличането на организации, които не са задължени да предават документите си в архива“, отбеляза пред журналистите Койчева. Това са читалищата, различни видове сдружения, политически партии, фондации. Към момента е установен контакт с над 60 такива организации, които желаят да предават документите си в Архива.

„Някои вече го сториха – Женско благотворително дружество „Майчина грижа” – Габрово, Ротари клуб, Общински съвет на политическа партия „Съюз на демократичните сили” – Габрово“, съобщи още началникът на Архива. „Още по-важно в работата ни са контактите с личности от различни сфери на живота, които да убедим във важността от съхраняването на документа, като свидетел на времето и епохата и предаването му при нас. Трудно се разделя човек със студентската си книжка и диплома, с грамотите и наградите си, с всички важни моменти от живота си, запечатани на снимка. Да се разделиш със смисъла на своя живот, осъзнавайки голямата му обществена значимост. Това е висшата сила на дарителството. На всички тях, които ни повярваха и дариха, с уважение Благодарим.“

„На дарителите на Държавен архив посвещаваме и подготвяната за празника изложба под надслов „Дарителство и памет”. Важно за нас е правилното опазване и съхранение на архивните документи“, добави към казаното Цветомира Койчева.

И през настоящата година Държавен архив – Габрово разполага с две архивохранилища. Поддръжката им е скъпа и трудоемка, и затова целта е да бъдат преместени всички архивни документи в новото архивохранилище на ул. „Бодра смяна“, за което се очакава ръководството да осигури достатъчно стелажи.

„Така ще бъде по-удобна и доставката на документите в читалнята на архива, която се извършва веднъж седмично“, убедени са габровските архивисти.

През годината станаха и доста кадрови промени в структурата на институция. В края на 2018 г. в заслужен отдих излезе дългогодишният и много успешен ръководител на Архива, г-жа Стефка Василева.

„В средата на годината се разделихме с още един колега, а начело на институцията застана досегашен главен експерт. От август имаме нов колега, класиран на второ място в конкурс, проведен в края на миналата година, който по Закона за държавния служител може да започне работа ако има вакантна позиция, за която е участвал в конкурса.

Надяваме се на нов конкурс до края на годината, тъй като съставът от 4 души е крайно недостатъчен за голямата по обем и отговорност работа, която вършим“, сподели пред медиите още Цветомира Койчева.

През настоящата, празнична за Архива в Габрово година, всички дейности и изяви са посветени на 60-та годишнина. Първите от тях бяха традиционните срещи с учениците от Габровска област, които се проведоха за 5-та поредна година. Всяко година те се осъществяват и благодарение на съдействието на Регионално управление по образованието – Габрово. Тази година са проведени 12 срещи, под формата на открити уроци, с ученици от 6 габровски, 1 дряновско и 1 севлиевско училища. На тези уроци е била представена подготвяната за целта презентация „60 години Държавен архив – Габрово – с поглед в дигиталното бъдеще“, както и документалния филм „Дързостта да бъдеш пръв“ за индустриалеца Иван Хаджиберов, предоставен от неговите автори и дарители Емил Михов и Милен Василев.

На учениците бяха показани и много оригинални документи. Разговаряно е с тях за необходимостта от правилното съхранение на документа, за това колко е необходимо да го четем, за да направим правилна историческа реконструкция, да познаваме добре миналото си, за да не се поддаваме на пропаганда и изкривявания на факти.

„Споделяхме мнението, че е необходимо съвременните учебници по история да бъдат написани на базата на съхраненото документално наследство, защото само нация, познаваща и съхраняваща правилно миналото си, има бъдеще.

През тази година като съорганизатори, участвахме и във историческата викторина, посветена на 140-та година на Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, като изготвихме справките за габровските народни представители и колега бе част от журито.

Друга изява, която мина под знака на 60-та ни годишнина беше изложбата „Министрите от Габровско”, подготвена съвместно с Областна администрация и експонирана през април в сградата на Областта. Тя бе посветена на 140-та годишнина от възстановяване на българската държавност, 60-та годишнина на Държавен архив – Габрово и 20-та годишнина от създаването на областна администрация – Габрово. Документите от нея ще бъдат издадени в календар, продължаващ поредицата „Дързостта да бъдеш пръв”, отново съвместно с Областната управа“, информира Цветомира Койчева.

Пак с Областната администрация бе представена пред обществеността пътуващата изложба на Държавна агенция „Архиви“ „Всичко се състои в нашите сдружени сили“. Тя бе открита в края на април в Националната Априловска гимназия.

През 2019 г. Архивът е съдействал на Община Габрово за подготовката на юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината на габровския футбол, като са предоставени снимки и документи по темата от 20-те до 90-те години на миналия век.

Изложбата е част от празничната програма и е експонирана на стадион „Христо Ботев“, а по-късно ще бъде преместена и на алеята на ул. „Аврам Гачев“ – вече традиционно място за открити изложби.

„Съвместно с Женско благотворително дружество „Майчина грижа” подготвяме юбилейна изложба и издание, посветено на 150-та годишнина на Дружеството и нашата 60-та годишнина.

Copyright © 2019 GabrovoNews.bg

Изложбата ще бъде открита на Патронния празник на Дружеството – 21 ноември, в Художествената галерия. Тогава ще бъде представено и юбилейното издание. Предвиждаме на събитието да бъдат показани и оригинални документи и снимки от фонда на Дружеството, съхраняван в Държавния архив, както и оригинален портрет на големия благодетел на Дружеството и на града Пенчо Семов. В нея с недвижими културни ценности ще участва и Национален музей на образованието.

Друго предстоящо събитие е откриване на изложбата на Държавна агенция „Архиви” „Победа и.. погром. Величие и..падение”, посветена на 100 годишнината от края на Първата световна война.

Изложбата е предоставена от агенцията, по повод годишнината на Държавен архив – Габрово. Тя ще бъде експонирана в Регионален исторически музей – Габрово. Откриването ще бъде на 8 октомври, вторник, от 16.00 часа и ще може да бъде разглеждана в периода 8-31 октомври.

Най-важното събитие е празничното отбелязване на 60-тата годишнина. То ще се състои на 14 октомври, понеделник, в Конферентната зала на Библиотеката на Техническия университет.

„Предвиждаме празнична част, включваща приемане на поздравления и връчване на грамоти на нашите дарители за 2018 г.“, разкри Цветомира Койчева.

Кулминацията на празника ще бъде откриването на изложбата „ДАРИТЕЛСТВО И ПАМЕТ”. В нея са включени част от даренията, направени от личности и организации в периода 2010-2019 г. Тя ще се състои от 18 табла, на които са представени интересни лични документи на нашите дарители: Вера Христова, Илия Пехливанов, Христо Мандев, Георги Костов, Петър Ганчев, Николай Димков, Илко Илиев, Стефан Арменски, Богдан Стефанов, Георги Метев, Веселин Димитров, Николай Попов, Райко Райков, Мирела Костадинова, Николай Казаков, Цоньо Ботев, Борис Данков, Татяна Цанкова, Стефан Димитров, Цаньо Митев, Стоян Цонев, д-р Игнат Цанков, Венета Козарева, Любомир Бахчеванов, Милка Пурел, Иван Шишков. Включени са и дарения на вече покойните Милка Берберова, Кольо Атанасов, Койчо Митев, акад. Христо Недялков, Ботьо Ботев, Мария Семерджиева, Христо Събев, Ганчо Танев, Петър Цокев, Карл Кандулков, Боянка Проданова, Манол Цоков, Георги Парасков, Димо Тодоров, Екатерина Георгиева, Николай Антонов, Николай Ръждашки, Йордан Чуховски, направени лично от тях или от техните наследници. В изложбата присъстват със своите дарения и Женско благотворително дружество „Майчина грижа”, Ротари клуб и Политическа партия „Съюз на демократичните сили”.

На отделно табло ще бъдат изказани своите благодарности поименно към всички дарители за същия период, чиито дарения не са представени в изложбата. На тържеството ще присъстват доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви” и г-жа Ивелина Димитрова – директор на Дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново, в чиято структура е отдел „Държавен архив” – Габрово.

„Надяваме се нашият празник да се превърне в част от културните събития на града през настоящата година. Благодарим на всички наши дарители за доверието, на приятелите и колегите за подкрепата, на нашите читатели, както и на всички граждани, осъзнали необходимостта от дейността и мисията на нашата институция в опазването на документалното богатство и паметта на нацията.

Убедени сме, че днес, повече от всякога имаме нужда да познаваме нашата история, да се връщаме към примерите и уроците, които ни дава тя, за да бъдат те неизчерпаем извор на енергия и вдъхновение“, заяви в заключение началникът на Държавен архив – Габрово Цветомира Койчева.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Култура

„Васил Левски – Апостола на българската Свобода“ гостува в Икономовата къща

Published

on

Изложбата „Васил Левски – Апостола на българската Свобода“ на Регионален исторически музей – Ловеч гостува в Историческия музей на Дряново. Тя проследява живота и идеите на Васил Левски, сътворените от него дела, както и резултатите от тях, заради които той изкачва своята Голгота, минава границите на безграничната вечност и отива в измеренията на величието и безсмъртието.

В илюстрациите са показани и седемте оригинални портрети на Васил Левски, негови портрети, рисувани от различни художници през годините, снимки на съратници и сподвижници и оценки, направени от тях.

Отразени са идеите, мислите и представите на Апостола на българската Свобода и неговото виждане за параметрите на държавно-политическото устройство на свободна България като „свята и чиста република“.

Изложбата е експонирана в Икономовата къща и ще бъде на разположение за разглеждане от днес до 20 февруари, включително. Икономовата къща е отворена за посещения от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, а посещението на изложбата е с вход свободен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Общинският съвет отпусна средства за най-новата книга на Милка Пурел

Published

on

Общинският съвет отпусна близо 3 500 лева за отпечатване на най-новата книга на Милка Пурел „Какво даде Габрово на България и света“.

Изданието включва истории за живота на талантливи габровци от различни поколения, които прославят Габрово и допринасят за просперитета му.

Желанието на автора и носител на почетния знак на Габрово, е книгата да достигне до максимално много млади габровци.

Самото представяне ще се състои на 4 февруари от 16.00 часа в зала „Възраждане“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Съветниците подкрепиха Годишната програма за развитие на читалищата

Published

on

Съставът на Общински съвет – Габрово подкрепи Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Габрово за 2023 година.

Тя е насочена към обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, които отстояват ценностната система на обществото в рамките на съществуващото културно многообразие в процесите на всеобхватна глобализация.

Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на читалищата в духовни центрове, работещи в полза на общността.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица