Новини, Общество|08.07.2019 13:26

Родител и дете заедно трябва да решат къде да учи осмокласникът

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

На 5 юли, приключи подаването на документи за участване в първо класиране за приема в средните училища. Учениците са направили своя избор и вече е време да насочим вниманието си към бъдещите седмокласници и техните родители.

За съжаление практиката показва, че изборът на образование след завършване на 7 клас продължава да се пренебрегва.

Все още има учениците, а и родители, за които петте години в средното училище са начин да се прекара безметежно времето до постъпването във висшето училище или започването на работа, вместо те да бъдат използвани за трупане на знания и умения, които да помогнат на детето да се изгради и реализира като професионалист.

Не е тайна, че улесненият достъп до висшето образование кара някои да мислят, че може да спестят усилия в средното образование.

Резултатите от това са крайно негативни. Имаме немотивирани и неангажирани с учебния процес ученици, което натоварва максимално педагогическите специалисти в училище. Това пречи на учебния процес и на онези деца, които искат да получават знания. Немотивираният и посредствен ученик става некомпетентен и немотивиран специалист, който е недоволен от предоставяните му възможности за реализация на пазара на труда.

В практиката често се случва да се работи с деца, които избират една или друга алтернатива с меко казано „несериозни“ аргументи. Сред тях са близост на училището до дома, „лесното“, според тях, завършване на избраната специалност, наличието на определен приятелски кръг в избраното учебно заведение и т.н.

Центърът за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“, от своя страна се стремим да накара децата и родителите да осъзнаят, че ако сега се спестят усилия, то в бъдеще на детето ще му бъде много трудно в професионалната реализация.

Тези пет годни, в които ученикът трябва да бъде активен, (все пак той е ученик и неговата основна дейност и задължение е ученето), в никакъв случай не се равняват на 40-45 години, в които ще трябва да работи, докато се пенсионира.

По-добре е децата да се мобилизират сега, отколкото да се наложи да се обучават и преквалифицират, когато станат възрастни и вече имат съвсем други задължения и отговорности, но нямат достатъчно свободно време за учене.

Съществува опасност ние, родителите, да допуснем две грешки при избора на образование за нашите деца. И двете, еднакво пагубни за тяхното бъдещото професионално развитие. Ето защо е удачно да бъдат споменати.

Първата грешка е да оставим детето да направи избора само. Да му кажем: „Ти си достатъчно голям. Можеш да избереш сам. Имаме ти пълно доверие“. На пръв поглед това изглежда съвсем естествено. Всеки, които е възпитавал деца, знае, че е важно да им гласуваме доверие. Това изгражда силна връзка с детето. Но това до голяма степен е и бягство от отговорност. Замислете се! С какво познание за себе си, за света на професиите и за възможностите на образователната система разполага едно дете на 14 годишна възраст? Върнете се назад във времето! С какво познание разполагахте Вие на тези години?

Това решение е важно. То ще предопредели живота на детето не само през следващите 5 години, но и още по-напред. Да дадем право на дето само да избира, означава да откажем да го подкрепим в това важно за него решение. Тежестта на бъдещите очаквания към него могат да окажат негативно въздействие върху мотивацията и представянето на детето в училище.

Втората грешка е да изберем, вместо детето. В практиката ми се е случвало родител да каже: „Аз ще кажа какво ще учи. Той не знае какво иска“. Дори да е така. Наша роля, като значим възрастен в живота на детето е да му помогнем да разбере какво иска и да избере нещо, което му харесва. Вземането на решения вместо детето, не само при избора на образование, а и в другите сфери на живота, води до неспособност в бъдеще то да взема самостоятелни решения.

Това ще затвърди у него модел, при който ще търси винаги чуждо мнение и одобрение.
Ясно е, че едно дете на 14 години трудно ще избере нещо, което ще продължава да иска толкова силно и когато дойде време да се реализира като професионалист. Може би изключение правят децата с изявени дарби и таланти. Но всяко дете е личност, макар и личност в развитие. То има интереси, умения, способности, ценностна система и т.н.

Всички тези индивидуални особености могат да ни насочат към избора на подходящо за него образование- профил или професия. Ако изберем вместо него, има опасност, когато срещне трудност в училище, то да се откаже и да се обърне към нас с обвинения. Това ще се случи, защото не е ангажирано с направения от нас избор.

И още нещо. По този начин, изключвайки детето от процеса на вземане на решение ние показваме незачитане на собствената му личност. Най-тежки са случаите, в които има противоречие между желанието на детето и това на неговите родители, но въпреки това родителите налагат своя избор.

Както често се случва – истината е някъде по средата.

Решението за кандидатстване в средните училища и гимназиите след седми клас следва да се вземе от родителите и детето заедно. Необходимо е на този процес да се отдели достатъчно време.

Ако чакаме последния момент е много вероятно, притиснати от крайния срок да вземем решение, което не е оптимално за детето. Тазгодишните седмокласници вече направиха своя избор. Но нека бъдещите такива и техните родители започнат още от сега!

Препоръчително е бъдещите шестокластници също да помислят по въпроса. Колкото по-рано- толкова по-добре!

Нека съберат повече информация за предлаганите профили и професии в средните училища и гимназиите в област Габрово. Да научат повече за реда и условията за кандидатстване. Да набележат няколко профила и специалности от професия, и да се опитат да си се представят в тази или онази професионална роля. Да съпоставят изискванията на професията с техните индивидуални особености.

Екипите на училищата, Регионално управление на образованието – Габрово и разбира се ние от Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“, можем да бъдем в помощ на родителите в процеса на вземане на решение.

Екипът на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ през тази учебна година стартира една нова инициатива „Приемен ден в училище“, която ще продължи и през следващата. В този ден, предварително уговорен с ръководството на училището, кариерен консултант от Центъра ще бъде на разположение на учениците, родителите и педагогическия екип в училище. Това се прави с цел да сме по-близо до родителите и да сме максимално полезни при подпомагане на избора.

И нека не забравяме. На всеки един етап от процеса за вземане на решение детето трябва да участва активно.

Автор: Пенко Атанасов – кариерен консултант, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Напиши коментар