Култура, Новини|16.02.2016 9:45

Габровски автори в „Маски и култура“

снимка: Дом на хумора и сатирата

снимка: Дом на хумора и сатирата

„Маски и култура” е най-новото издание на Регионалния исторически музей – Перник, излязло от печат в края на януари. В него са публикувани доклади от научната конференция, проведена в рамките на 24-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник 2015. Тази конференция е значим форум, с фокус върху маскарадната традиция у нас и в Европа, често участват специалисти от Сърбия, Македония, Италия, Гърция. В Перник се събират не само музейни работници, но и представители на академичните среди, университетски специалисти, фолклористи, етнолози, етномузиколози и пр. Така постепенно всичко прочетено, разказано, демонстрирано, коментирано, анализирано по темата „карнавал” и „маскарад” се превръща в ценна история, написана в 21 век с поглед не само към към миналото и настоящето, но и към бъдещето.

В цитирания том са поместени две публикации на музейни работници от Габрово. Младата уредничка от АЕК „Етър” Павлина Дамянова се спира на „Кукерските игри в село Голямо Дряново, Казанлъшко – традиция и приемственост” (стр.96-98). В съобщението си тя разглежда кукерските игри на наследници на балканджии, преселили се от Габровски колиби в средата на 19 в. в село Голямо Дряново, област Стара Загора.

Втората работа „Другият живот на маските” (стр. 151-156) представя колекцията от маски, които притежава Музеят „Дом на хумора и сатирата”. Нейна авторка е уредник Венета Козарева. Тя разкрива мястото на колекцията в „музейното пространство и програма. Това е първото представяне на колекцията на научен форум. Даваме си сметка, че отдалечени от своята епоха, родина или населено място, създател, предишен притежател, творци, маските живеят свой нов и много различен живот. Тяхното присъствие в музея не е случайно и те не постъпват хаотично, а са в резултат на последователна проучвателска и събирателска работа, провеждана целенасочено близо 20 години.”

Последователно са представени маските, изложени в различни експозиционни пространства. Голямо място е отделено на експозицията „Да живее карнавалът!”, акцентирано е на габровската традиция в миналото и днес, и е обърнат поглед към бъдещето чрез утвърждаване на относително нов празник за габровци, какъвто е 11 ноември (11.11.в 11 ч 11 минути) с обявяването – единствено в България – на Петото годишно време. Не е подмината чудесната колекция от кукувенгерски маски на Михаил Бенчев, разгледани са също така съвременни маски от други европейски и по-далечни страни.

Следващият акцент са маските в изложбата „Маската – лицето на празника” с артефакти от Африка, изтъкнат е приносът на Сълза Петканова (1923-1996) за обособяването на колекцията; анализират се различни публични и медийни презентации на маските от фонда на музея.

Тазгодишната конференция от програмата на 25-я Юбилеен международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник 2016 бе на тема „Карнавалите в маскарада”. И двете събития преминаха в приповдигнатата и респектираща атмосфера на вписването на Сурва в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството. Това е своеобразна мобилизация за всички участници, затова и Козарева избира да представи „Габровският карнавал и габровският фолклор – проекции от вчера и днес”. Знайно е, че и фестивалът в Перник, и габровският фестивал на хумора са почти връстници, преминават през редица изпитания и всеки намира посоката на своето съвременно развитие.

Козарева е засегнала мястото на Дома на хумора и сатирата за изучаване и популяризиране на габровския карнавал; карнавалните емблеми, пренесени от първите издания в социалистическата епоха и породени от местния фолклор, превъплъщенията на котката – водач на карнавала и една от неговите разпознаваеми емблеми, вицови ситуации около нея; статуята на Рачо Ковача като част от емблемите на карнавала; политиците като герои в карнавала и митове за техните игрови появи и на живо; фолклорното говорене около образите им; нови прочити на габровския хумор; фолклорното начало в карнавални сувенири от вчера и днес и други от пъстрия калейдоскоп на неповторимия габровски празник, който няма конкурент в съвременното градско пространство в цялата страна.

Томът с научните текстове от тазгодишната конференция ще бъде готов в навечерието на следващия фестивал „Сурва” през 2017 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар