Новини, Общество|17.12.2015 11:20

Осемдесет и девет лица ползват личен асистент

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

89 лица – самотно живеещи възрастни и хора с увреждания, са потребители на услугата „личен асистент“ по проекта „Нови възможности за грижа“. За хората в нужда са назначени 88 лични асистенти, като един от тях се грижи за двама потребители. Услугата се предоставя на територията на общината – в Габрово, селата Киевци, Бойновци, Прахали, Враниловци и др.

„Нови възможности за грижа“ стартира на 24 март тази година с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане. Дейностите се изпълняват в партньорство с 265 общини от страната, сред които и Община Габрово.

Целта е да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и болните възрастни хора, както и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността. Обхванати са лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и семейства на деца с увреждания.

Грижите, които асистентите предоставят на потребителите, са свързани с поддържане на лична и битова хигиена, хранене, пазаруване, подкрепа при осъществяване на социални контакти. Всеки потребител има изготвен индивидуален план, който е съобразен със здравословното му състояние, обкръжението – дали е самотно живеещо лице или живее с близки, необходимост от социални услуги по дейности за подкрепа.

За придобиване на необходимите знания и умения за предоставяне на качествена социална услуга, както и за получаване на информация за изискванията при нейното реализиране, личните асистенти преминаха въвеждащо и поддържащо обучение.

Основните теми бяха с акцент върху действащата нормативна уредба, спецификата на социалната работа и работата със самотно живеещи възрастни хора и деца с увреждания. Лицата бяха запознати с предоставянето на социални услуги в общността, с мобилна социална работа, както и с общи дейности с близки на потребителите.

През месец декември 2015 г. са извършени планираните ежемесечни проверки за качеството на предоставяната услуга. Екипът от Дирекция „Социално подпомагане“ не е констатирал несъответствия и няма сигнали от потребители за некачествено предоставяне на услугата от личните асистенти.

Подалите заявления кандидати за потребители са повече от възможностите за включване. Екипът на проекта предвижда включване на още осем кандидат-потребители в началото на 2016 година. Срокът за изпълнение дейностите е 29 февруари 2016 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар