Свържи се с нас

Икономика

И Севлиево изготвя списък на сградите, които могат да бъдат санирани

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Община Севлиево започна да изготвя списък на сградите в града, които могат да получат финансиране за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, информира Мирела Ганчева от местната общинска администрация. Документите за кандидатстване ще се приемат веднага, след като бъдат разработени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Всички мерки за повишаване на енергийната ефективност ще бъдат напълно безплатни за собствениците на жилищата. Изискването към блоковете, които кандидатстват за финансиране, е да имат минимум 36 самостоятелни жилища, като отделно или частично саниране е недопустимо.

В момента МРРБ изготвя методическите указания за реализацията на програмата, които трябва да бъдат готови до края на януари. Етажната собственост трябва да регистрира сдружение и да подаде документи в Общината за включване в програмата. Нужно е да бъде взето решение за обновяване на сградата с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата и да се подаде заявление по образец за саниране към Община Севлиево. След това следва одобрението на блока и отпускане на средства от Фонда за саниране.

Всички стъпки по регистрацията на сдружението за етажна собственост, подаването на заявление за саниране, както и всички мерки за повишаване на енергийната ефективност ще са безплатни за собствениците на жилищата.

Важно е да се отбележи, че за целите на програмата е необходимо да се регистрира едно сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Съгласно разпоредбите на чл. 29., ал. 1 от ЗУЕС, Председателят на управителния съвет (Управителят), избран по време на учредителното събрание, в 14-дневен срок от провеждането му внася в Община Севлиево заявление за вписване на Сдружението в публичния регистър.

Към Заявлението за вписване в публичен регистър се прилагат следните документи:

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адрес в етажната собственост;

2. Копие от Протокола на учредителното събрание /по образец/, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

3. Копие от приетото споразумение /по образец/, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Допустимите за изпълнение дейности, които ще се извършват по програмата са конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.); въвеждане на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт и подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата; енергоефективни мерки в асансьорите.

До края на месец януари предстои да бъдат публикувани Методическите указания към Общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване.

На този етап Община Севлиево призовава всички председатели на Управителни съвети/управители на етажната собственост, отговарящи на условията да заявят в писмен вид своето желание за кандидатстване по програмата.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес: www.mrrb.government.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Три фирми от Габровско на международно изложение в Германия

Пастили ООД, Вернада ЕООД и Брама ООД са сред 46-те български предприятия, които ще вземат участие на най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света ANUGA 2019, 05-09.10.2019, град Кьолн, Германия. Форумът се провежда веднъж на две години и през 2019 г. чества своята 100 годишнина.

За традициите и мащабите на изложението говорят фактите, които сочат, че през тази година за ANUGA е регистрирано участие над 7 400 изложители от над 100 държави (около 165 000 души).

снимка: sme.government.bg

Международните представители при изложителите са над 50%, а при посетителите над 90 % от 198 държави, което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора.

Изданията на ANUGA се отразяват широко в световните медии. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки. Участието на българските компании се организира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

НАП към студентите в чужбина: Проверихте ли здравноосигурителния си статус?

От офиса на НАП в Габрово напомнят на студентите от областта, следващи редовно обучение в чужбина, че е необходимо да представят в офиса на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет.

Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат. Документът, който трябва да се представи, съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване.

снимка: gq-magazine.co.uk

Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документът се подава в салона за обслужване на клиенти на ул. „Радецка“ №11, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България.

Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в офиса на НАП в Габрово в центъра на града, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор за съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Информационен ден за „Развитие на информационни клъстери“ в Габрово

На 21 август, сряда, в Ритуалната зала на Община Габрово, от 10.00 до 12.00 часа ще се проведе информационен ден за бизнеса, насочен за представяне на процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Събитието е част от информационна кампания в периода от 20 август до 11 септември само в градовете Варна, Габрово, Пловдив и София. В нашия град то се организира от Областен информационен център – Габрово и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката

снимка: Община Габрово

Целта на процедурата е да предостави подкрепа за внедряване на иновативен продукт/процес или услуга от клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Освен предприятията, научните организации и академичните организации в клъстерни организации могат да участват общини, областни администрации, висши училища и професионални гимназии!

снимка: Община Габрово, Архив

Какво е иновационен клъстър?

Иновационните клъстери представляват съвкупност от взаимосвързани организации, които допринасят за реализацията на иновации обичайно в един икономически сектор или индустрия.

Те включват голям брой взаимосвързани индустриални и/или обслужващи фирми, които имат висока степен на сътрудничество, обикновено посредством единна верига за доставки и работят при едни и същи пазарни условия.

Доброволното сдружаване на предприятия в иновативни клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за развитие на потенциала им, което води до увеличаване на иновационната дейност, производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници и разширяване на експортния им капацитет.

Допълнителна информация относно процедура „Развитие на иновационни клъстери“ е публикувана на интернет страницата на Оперативната програма.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица