Икономика, Новини|18.12.2014 16:07

До края на 2014г. ще са ясни програмите, без забележки от ЕС

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

До края на годината ще стане ясно кои от изпратените в началото на декември за одобрение в ЕК оперативни програми ще бъдат без забележки. Това каза на среща с местните медии управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева.

От заявеното пред журналистите стана известно, че към момента одобрена е Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

„На 12 декември бе проведено и първото заседание на Комитета за наблюдение на новата оперативна програма. От януари се предвижда да стартират почти всички оси на Оперативната програма с акцент върху младежката безработица и пазара на труда – безработни младежи, дълготрайно безработни и лица над 50 години. На Комитета за наблюдение са одобрени и три от предстоящите операции по оперативната програма – „Младежка заетост“ (ПО 1), „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ (ПО 3), както и „Техническа помощ“ (ПО 5). Одобрена е и Индикативната годишна работна програма за 2015 г.“, коментира още Събева.

За Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, са осигурени 2 млрд. 135 млн. лева за разкриване на нови работни места и укрепване на процеса на социално сближаване.

Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

„За разкриване на нови работни места и осигуряване на по-висока и качествена заетост са предвидени 59% от бюджета на Програмата, с което ще се постигне заетост на продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34 и 50 години, на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 години“, допълни към казаното още управителят на ОИЦ – Габрово.

Предприятията пък ще бъдат подкрепени за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни за страната отрасли, като се осигурят инвестиции за подобряване на условията на труд и организацията на труда. За намаляване на младежката безработица са предвидени около 235 милиона лева по инициативата „Младежка заетост“ за реализиране на мерки за устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение.

За намаляване на високия риск от бедност и социално изключване са отделени 31% от бюджета на Програмата. Те ще бъдат насочени към хората с увреждания, осигуряване на по-високо качество на живот на децата, както и на маргинализираните общности като ромите. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

Близо 86 милиона лева ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и условията на труд.

Европейската комисия е одобрила Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020 г. България ще получи близо 105 млн. (104 815 264) евро по новата оперативна програма и фонда, по линия на който ще се осигуряват храни за най-бедните на територията на цялата страна в рамките на седем години. Управляващ орган на новата програма е Агенцията за социално подпомагане.

Фондът ще финансира предоставянето и разпределението на индивидуални пакети с хранителни продукти и топъл обяд, чрез обществените трапезарии. От помощта ще се възползват лица и семейства, обект на месечно подпомагане по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, неосигурени самотни родители и техните деца, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и бездомни лица. Предвидени са мерки и за пострадалите при бедствия и извънредни ситуации.

„Закупуването и доставката на хранителни продукти ще се извършва чрез обществени поръчки и със съдействието на партньорски организации. Със средства от програмата ще се осигури целогодишно функциониране на обществените трапезарии в общините, както и създаването на нови трапезарии“, уточни Маринела Събева.

Чрез финансираните дейности от Фонда ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица.

По думите й очаква се сред одобрените програми до края на март да бъдат Оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“, както и „Добро управление“. Изготвени са индикативни годишни работни програми за 2015 г.

Добри новини има и за ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На 10 декември е било проведено първото предварително заседание на Комитета за наблюдение на Програмата. „След официалното изпращане на програмата до ЕК, на 5 декември от страна на ЕК бяха изпратени коментари по нея. Те вече са отразени и през миналата седмица Оперативната програма е изпратена отново за разглеждане от Комисията“, каза още Събева.

На заседанието на Комитета за наблюдение, който се проведе през миналата седмица, е било изразено становище, че се очаква Програмата да бъде одобрена през първото тримесечие на 2015 г., след което предстои стартиране на първите процедури по нея.

Одобрена е и индикативната годишна работна програма за 2015 година, която предвижда стартирането на процедурите „Подобряване на производствения капацитет на МСП“, „Подкрепа за иновации в предприятията“ и „Енергийна ефективност в МСП“.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар