Свържи се с нас

Новини

Подобряват условията за четири редки и застрашени горски видa птици

Published

on

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Мерките за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка“ представиха днес пред журналисти в Габрово.  Това е проект, изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Българка” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Проектът започва в началото на 2012 г., когато е подписан договорът за изпълнение на дейностите му. Целта им е да се спре загубата на биологичното разнообразие и в частност на четири вида редки и защитени птици, обитатели на планинските гори в България – лещарка, южен белогръб кълвач, полубеловрата и червеногуша мухоловки.

За подобряване местообитанията на целевите видове птици, както и за подпомагане на популациите им, на територията на Парка бяха определени потенциални места, в които се счете за целесъобразно извършването на следните подпомагащи дейности, като поставяне и монтиране на изкуствени гнездилки (къщички).

Тази дейност цели да се запазят гнездовите популации на полубеловратата и червеногуша мухоловки. Местата им бяха определени след проведени проучвания за местообитанията и видовете и намалелия брой (отсечени) стари хралупати дървета – следствие от провежданите санитарни и други видове сечи.

В заетите изкуствени гнездилки, предстои някои от видовете да бъдат опръстенявани със стандартни и цветни орнитологични пръстени, с цел последващо проследяване на разпространението им.

Поставяне на хранилки за подхранване на полубеловратата и червеногуша мухоловки.

Специално изработени да привличат едни от най-дребните горски обитатели, като паячета и мушици, те не случайно са наречени „хотели за насекоми”.

Изграждане на специални хранилки и укрития за лещарката.

Убежищата представляват струпване на клони от дървета, а хранилките наподобяват дървени къщички пълни със сено, при придърпването на което се отделят семена и служат за храна на лещарката.

Залесяване на горскоплодни видове.
Допълнително беше внесен подлес – контейнерни храсти от леска, офика, калина, скално грозде, мукина, брекина и други храстови видове. Изборът им е свързан с това, че ресите на леската и плодовете на офиката присъстват в „менюто” на лещарката. На тези храсти периодично се прави отглеждане и в случай на неприхващане се подменят с нови.

Изработване на образователни материали.
Като част от дейностите по проекта, също така бяха изработени рекламни и образователни материали, представящи информация за защитените видове.

3D визуализация – интерактивна система за обучение, пресъздаваща територията на Парка, околната среда, птиците и техните навици; изработка на образователен уеб сайт, съдържащ обща информация за Парка, карти, маршрути, галерия, игри, полезни връзки и добри практики от сферата на биологичното разнообразие; заснемане на филм с природозащитна тематика.

Филмът „Крилати бижута” служи за онагледяване и обучение по теми, свързани с четирите вида птици на територията на ПП „Българка”.

В заключение за успеваемостта на проекта може да се каже, че:

По отношение на заложените индикатори за изпълнение, Дирекцията на Парка го оценява като успешен, извършено е възстановяване на местообитания и е подпомогната популацията на целевите видове – едни от основните цели на проекта.

Като по-негативен резултат може да се приеме, че при проучванията на видовете, се установи много по-ниска численост от очакванията на единия от тях, това е лещарката. Това пък постави под въпрос ефективността на специализираните съоръжения изградени за нея и то не защото те са некачествено изпълнени, а защото вида го няма и оттам не са изиграли до край своята роля.

Това е субективен рисков фактор, който няма как да бъде предвиден. Но пък при самото проучване на този вид птица, бяха събрани по-подробни и системни данни, които ще бъдат използвани и полезни за евентуални бъдещи проекти на парка.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

Един потвърден с коронавирус за последните 24 часа

Published

on

За последното денонощие има един потвърден нов случай на КОВИД – 19 в област Габрово.

Данните, които са към 11 август, оповестиха днес от Регионалната здравна инспекция в Габрово.

Положителна проба за коронавирус е дал мъж на 51 години. Той е служител от завода за санитарна керамика в Севлиево, с когото до момента в предприятието са регистрирани общо 43 случая.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Общината и Горските ще поддържат пътя от чешмата „Дядо Георги“

Published

on

За съвместно поддържане на пътя чешмата „Дядо Георги“ до хижа „Партизанска песен“ се договориха Община Габрово и Държавните горски стопанства „Габрово“ и „Мазалат“. Това съобщиха от местната общинска администрация.

В края на миналата седмица, след сигнали за разрушени, при добив на дървесина, горски пътища и туристически пътеки в района на местността Узана, кметът на Габрово Таня Христова провери на място извършваната стопанска дейност.

В резултат на проверката, вчера, 11 август, в Община Габрово бе проведена нарочна среща, в която участваха Таня Христова, председателят на Общински съвет – Габрово Климент Кунев, зам.- кметът Мария Йозова, директорът на ТП Държавно ловно стопанство „Мазалат“ инж. Димчо Радев, зам.-директорът на Държавно горско стопанство „Габрово“ инж. Николай Русев, представители на хижите „Хлебна“ и „Партизанска песен“.

Според Таня Христова затварянето на пътя, използван за превоз на дървесина, също е възможна мярка за защита на зоната. Въпросният участък, в който Община Габрово е инвестирала многократно, отново е в лошо състояние в резултат на стопанската дейност, изпълнявана в района.

По време на срещата представителите на държавните горски стопанства се ангажираха нарушеният пътен участък в местността – от чешма „Дядо Георги“ до хижа „Партизанска песен“ да бъде възстановен и поддържан съвместно с Община Габрово.

Според директора на ДЛС „Мазалат“ инж. Димчо Радев, участъкът в момента е стратегически, тъй като е единственият маршрут за превоз на дървесина към с. Долно Сахране, а дейностите на територията на предприятието по отношение на лов и добив на дървесина са обект на денонощни проверки.

Постигната беше и договореност да не се извършва стопанска дейност в зоната в съботните и неделните дни, когато потокът от туристи в района се увеличава.

Среща за резултатите от поетите ангажименти с ръководствата Държавните горски стопанства „Габрово“ и „Мазалат“ е насрочена за месец септември.

*Снимки: Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Затягат водния режим в три габровски села

Published

on

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се променя въведения режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци и Лоза.

В село Лоза – вода ще има от 18:30 ч. до 20:30 ч. всеки ден, докато в Златевци и Милковци водоподаване ще има през ден. Водата ще бъде пускана в 19:00 часа и ще бъде спирана в 07.00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица