Свържи се с нас

Икономика

Палатата отчита дейността си от 2008 – 2012

Published

on

снимка: Габровска търговско-промишлена палата

снимка: Габровска търговско-промишлена палата

Днес, 16 юли, от 16 часа в Конферентната зала на Габровската търговско-промишлена палата ще се проведе Редовното отчетно – изборно събрание на ГТПП.  Палатата ще отчете дейността си за периода 2008-2012 г., ще набележи основните насоки за развитие през следващия петгодишен период.

Ще бъде избрано и ново ръководство, информира изпълнителният директор Галина Михнева. При липса на кворум Общото събрание ще започне работа един час по-късно на същото място.

Отчетният период съвпада в голяма степен със световната икономическа криза, което се отрази и на бизнеса в нашия регион. ГТПП организира или се включи активно в организацията на срещи с министри, евродепутати, икономически анализатори, свързани най-вече с последиците от кризата и мерките за тяхното преодоляване. Проведени са били срещи с министри на финансите, с председателя на БТПП Цветан Симеонов, с икономическите анализатори Георги Стоев (управляващ съдружник в Индъстри уоч), Петър Ганев и други икономисти от Института за пазарна икономика. Заедно с Представителството на Европейския парламент в България са организирани Граждански форум “Антикризисни мерки и социална политика – европейски програми и национални действия» с български евродепутати.

Защитата на интересите на членовете си ГТПП осъществяваше в няколко направления – становища по проекти за нормативни актове, внасяни през БТПП, проучване на мнението на фирмите, конкретни инициативи на регионално ниво. Внесени са били в община Габрово искане за промяна методиката на определяне на такса смет за фирмите, успели са да спрат неправомерния натиск върху малки и средни фирми задължително да членуват в Занаятчийската камара. По-късно са се включили активно в работата по изменението на Закона за занаятите.

Основно направление в дейността е била информация и подпомагане на фирмите  при кандидатстване за финансиране от оперативните програми. В периода 2008-2011 ГТПП беше главен съорганизатор, а в някои случаи и инициатор на информационни дни по стартирали схеми и мерки най-вече по ОП “Конкурентоспособност” и ОП “Развитие на човешките ресурси”. Проведени са над 20 информационни дни, две срещи с представители на Управляващия орган на ОП “Конкурентоспособност”, с ИАНМСП в качеството й на междинно звено по тази програма, свързани с проблеми в процедурите за изпълнение на проекти. Направени били предложения за промени в Насоките за кандидатстване най-вече за проекти, свързани с технологичната модернизация на предприятия и управление на качеството.

В отчетния период ГТПП е работила основно по международни проекти. Завършила е дейността си по 7 проекта от програма Леонардо до Винчи, в процес на изпълнение в момента са още 3. В резултат на работата им по тези проекти е била създадена секторна квалификационна рамка за професията „мехатроник”, която по-късно била включена в списъка на професиите в България.

От 2008 г. ГТПП е приемна структура на Европейския информационен център „Европа директно”, който покрива територията на Габровска и Ловешка област. През 2012 г. са били утвърдени и за следващия период до 2017 г. Работата на центъра  разнообрази дейността на ГТПП и целевите групи, до които достига. За отчетния период са провеждани средно по 25-30 събития годишно, част от които – за широката публика, изготвени са над 100 електронни информационни бюлетина, които се разпространяват до над 800 абонати, имаме над 150 телевизионни и радио предавания и репортажи, над 100 публикации в пресата, подготвени са 5 печатни издания и 3 изложби.

Дейността на „Европа директно” се осъществява в партньорство с областните администрации на двете области, общините, институции и неправителствени организации, с които ГТПП има сключени споразумения за сътрудничество. Основен партньор от създаването на центъра досега е РСО „Централна Стара планина”. Може да се каже, че през този отчетен период ключовата дума в работата на ГТПП е била “Партньорство”. Водена от разбирането, че обединените усилия водят до много по-големи резултати, Палатата създава и поддържа редица работещи партньорства.

Подпомагане на регионалното развитие е друга основна насока в дейността на Палатата.  Отделяно е голямо внимание в подготовката на подходящи кадри за бизнеса в региона – включени били в проучвания на нуждите, в планирането на план-приема в професионалните училища, в провеждането на срещи за обсъждане на проблемите в образователната  система на региона. Отлично е сътрудничеството им с РИО – Габрово. От няколко години работят активно и с ТУ – Габрово.

ГТПП заедно със свои членове се включи в обществените обсъждания на проекта за западен обходен път и тунел под Шипка, внесени били и становище на УС в подкрепа на проекта.

ГТПП продължи традицията да събира статистически данни за социално-икономическото развитие на Габровска област и да изготвя анализи. През отчетния период е отпечатано третото издание на Социално-икономическия профил на Габровска област – 2010 г., а от миналата година подпомагат Института за пазарна икономика при изготвяне на регионалните профили.

Традиционно силна страна в дейността на ГТПП е квалификацията и преквалификацията. Тя се извършва в две насоки – краткосрочни курсове и семинари,  обучение за придобиване на професионална квалификация в клона на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП. В краткосрочни обучения годишно се включват между 500 и 600 представители на фирми, а в НЦПО-клон Габрово по ваучерната схема и по заявка на работодатели за периода са обучени  569 лица.

Броят на заверените външнотърговски документи е в пряка зависимост от експортната активност на фирмите в региона. Радващо е, че за отчетния период броят им почти се е запазил на нивото от преди кризата – средно 1100 документа годишно. Нараства броят на преведените (от и на над 10 езика)  и легализирани документи, които са над 1000 бр. годишно.

Въпреки тежката икономическа обстановка, ГТПП успя да запази състава на екипа си, икономическата  стабилност и да увеличи дейността си. Доизградени бяха офисите на ГТПП.

Работата в посочените направления трябва да продължи, да се проучат нуждите на фирмите и разработят нови услуги, за да остане и през следващия отчетен период Габровската търговско-промишлена палата най-голямата и активна работодателска организация в региона, организацията – партньор на местните и държавни органи за управление в регионалното развитие.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Габрово е партньор в международен проект за енергийни градове

Published

on

Община Габрово се включи като партньор в международен проект за интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове. Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета.

Финансирането е по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, приоритет „Интелигентни градове и общности“.

Идеята е да бъдат приложени иновативни модели в градското планиране, инфраструктурата и услугите, които засягат пряко общността, инвеститорите и индустрията, следвайки концепцията за развитие на интелигентни енергийни системи.

Разработката предвижда Община Габрово да приложи съвременни решения при въвеждането на енергоспестяващи мерки в съществуващи сгради, използването на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) и популяризиране на екологичната мобилност.

Изпълнението на дейностите е заложено в Плана за устойчиво енергийно развитие на общината. Участници в проекта са 53 организации от 14 европейски държави. Водещи градове са Дижон (Франция) и Турку (Финландия). Техни последователи ще бъдат Ботошани (Румъния), Брюксел (Белгия), Птолемаида (Гърция), Сарагоса (Испания), Северодонецк (Украйна) и Габрово. Останалите партньори са университети, научни институции, центрове за развойна дейност, НПО и частни фирми в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.

Водещите градове ще реализират интегрирани решения за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност в сградния сектор.

Добрите практики ще бъдат ползвани за създаване на сходни планове за приложимост при последователите.

Общата стойност на проекта е 23 558 437.25 евро, като бюджетът за Габрово е 200 000 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите стартират през този месец и ще продължат до октомври 2025 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

НАП – Габрово напомни за здравните осигуровки

Published

on

От офиса на НАП в Габрово информират, че заради епидемията от КОВИД-19, по-малко габровци участваха в летните кампании в туризма, търговията с уличните щандове, селскостопанските дейности и строителните работи.

С приключване на сезона и оставането им без постоянна работа сезонните работници трябва да предприемат някои действия, за да не се прекъсва здравното им осигуряване.

Основното е, че след изтичането на временните им договори, сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение.

За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се предоставят от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно и декларация образец №7 в офиса на НАП в Габрово, на ул. „Радецка“ №11.

Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Това означава, че здравната вноска за месец септември 2020 г. трябва да се внесе най-късно до 26 октомври 2020 г., защото 25-то число на този месец е в почивния ден неделя.

Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица за тази година е 24,40 лв. Декларация образец 7 се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца).

Справка, за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях, може да се направи в офиса на НАП в Габрово или на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg , а така също и на нейния информационния телефон 0700 18 700.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Дни на кариерата“ на 20 октомври в ТУ – Габрово

Published

on

Технически университет – Габрово ще бъде домакин на националния форум „Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг“. Събитието ще се състои на 20 октомври от 10.00 до 14.00 часа в сградата на Университетската библиотека.

Ще участват водещи български и международни компании, които търсят служители с умения в областта на информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинга.

Според статистиката от последните издания на „Дни на кариерата“ всеки шести посетител на форума е получил предложение след среща с компания изложител.

По време на „Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг“ личният контакт е изключително важен. Вместо да се изгубят в дългия процес за подбор на кадри, на изложението младите хора могат да осъществят пряк контакт с работодателите.

Сред големите плюсове на тези срещи е, че помагат за изграждане на поведение по време на интервю и дават възможност за запознаване с реалните знания и умения, които пазарът търси.

Онези, които не успеят на живо, могат да се включат в онлайн изданието на 21 октомври 2020 г. Виртуалният ден ще продължи от 11.00 до 17.00 часа в платформата на Brazen Technologies. За участие е необходима регистрация на: https://bit.ly/3nbqSg6.

Единадесетото издание на изложението се проведе също в София, Пловдив и Варна. Допълнителна информация за участващите фирми и програмата следете на интернет страницата на събитието – https://careerdays.bg/bg/it-careerdays.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица