Новини|18.12.2012 10:13

Общината стартира проект за ограничаване бедността между поколенията

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

През месец октомври Община Габрово стартира изпълнението на проект „Посоки – предоставяне в общността на социално – образователно консултиране и интегриране“. Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.

Общата цел на проекта е превенция на социалното изключване и ограничаване предаването на бедността между поколенията, чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Проектът ще развие и утвърди интегриран подход за подобряване готовността на децата за включване в образователната система и предоставяне на необходимата подкрепа за развитие на родителски умения сред уязвимите групи.

В рамките на проекта е предвидено да бъде изградена нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”, която ще представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. Изграждането на новата база ще създаде възможност за обособяване на помещения за три детски групи и салон за спортни,  музикални и творчески занимания. Ще бъде разкрит и Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства, в помещение, находящо се на ул. „Ивайло” №13, кв. „Христо Ботев“. Новият комплекс ще създаде възможност за предоставяне на съвременни, социални, здравни и образователни услуги.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар