Свържи се с нас

Икономика

Инспекцията по труда е проверила 236 предприятия от началото на 2012г.

Published

on

© Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

От началото на 2012 година до края на месец февруари служителите от Дирекция „Инспекция по труда” –  Габрово са извършили 243  проверки. Проверките са извършени в 236 предприятия, като 41  предприятия са посетени за пръв път. Работещите в тези предприятия са 5732 души. През периода са направени 34  проверки по повод постъпили сигнали и жалби от граждани, като по-голямата част от тях са свързани  с неизплатени трудови възнаграждения и  обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения. Извършени са за периода и 18 съвместни проверки с други контролни органи – НАП, МВР, НОИ, ИДТН. За посочения период са констатирани 1174  нарушения, от които 743  са  нарушенията по Закона за здравословни и безоспасни условия на труд /ЗБУТ/, 430 са нарушения по Кодекса на труда /КТ/ и едно е  нарушението по ЗНЗ. От началото на годината до края на месец февруари 2012 година след намесата на инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда”- Габрово са изплатени над 373 хил.лв. забавени възнаграждения.

От констатираните по ЗБУТ 743  нарушения, 412  са по организация на дейността за осигуряване на ЗБУТ, 182 са по безопасност на работното оборудване и технологични процеси и 149 са нарушения по хигиена на труда.

Констатираните 430  нарушения по КТ са свързани с нарушения на трудовите правоотношения – заплащане на труда, неизплащане на допълнително възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, заплащане в увеличение за положен труд на официални празници, положен извънреден труд, нарушения свързани с работното време.

До края на месец февруари 2012 година са съставени общо 95 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, от които по ЗБУТ – 41 , по КТ – 53  АУАН и 1 брой АУАН по ЗНЗ. През двата месеца от началото на годината са предприети принудителни административни мерки 1172 броя, като най голям е броят на дадените предписания – 1158.

Съставените актове по трудови правоотношения са най-често за констатирани нарушения по заплащането на труда, по възникване на трудови правоотношения, неизпълнени предписания, по непредоставяне на документи при прекратяване на  ТПО и др. Съставените актове по ЗБУТ са най-често за липса на изискваща се документация, инструктаж и обучение, неизпълнени предписания от предишни проверки, пропуски при оценка на риска и др.

От Дирекция „Инспекция по труда” –  Габрово напомнят, че до 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2011 година за условията на труд. Декларации подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация /уведомление/ за 2010 година, или имат подадена декларация /уведомление/ за 2010 година, но през 2011 година са настъпили промени в обстоятелства, подлежащи на деклариране. За по подробна информация на сайта на Главна инспекция по труда  – www.gli.goverment.bg  е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”, където е инсталиран и достъпен за изтегляне безплатен специализиран софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2019

Published

on

Председателят на Общински съвет – Габрови и кметът на Габрово канят жителите, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Габрово.

Събитието ще се проведе следващия четвъртък, 16 юли, от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител. Можете да ги намерите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Среща с бизнеса в Габрово за новата кохезионна политика на ЕС

Published

on

В Габрово днес, 8 юли, в зала Възраждане се проведе първата за страната информационна среща за бизнеса, по време на която бяха дискутирани въпроси, свързани с новата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка.

Гости на срещата бяха Деница Николова, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството, и Жечо Станков, зам.- министър на енергетиката. Двамата отговаряха на различни въпроси, свързани с темата. На събитието присъстваха още областният управител и кметът на Габрово.

Преди дискусионната част от срещата двамата представиха пред участниците ключови моменти за посоката, която в третия програмен период ще се следва, за конкурентно, икономическо и социално развитие на регионите ни.

Заместник – министърът на енергетиката подчерта, че ще бъдат обособени региони или области, в които средствата от ЕС ще бъдат разходвани и обяви, че област Габрово е идентифицирана като такава област заедно с още 17 такива.

Предстои да бъдат разработени регионални планове – на областно ниво трябва да бъде разписан детайлен план, в който детайлно да бъде разписано какво точно ще бъде инвестирано с цел запазване трансформацията на икономиката от гледна точка на това тя да запази конкурентоспособността си, да продължи да генерира добавена стойност и съответно да продължи да има по – голяма заетост с цел запазване атрактивността на всяка една от областите.

Реалните инвестиции в регионите за следващия програмен период могат да бъдат насочени към бизнеса за Енергийна ефективност; Развойна дейност; Енергийна ефективност в жилищни сгради; Рекултивация на нарушени терени от добив на подземни богатства; Инвестиции в електро и газови мрежи.

Ще бъдат търсени максимални ползи и покриване на специфичните нужди на съответната територия, каза още заместник – министърът на регионалното развитие и допълни, че фокусът на усилията в новия програмен период ще бъде не да се финансира само града Гарово например, а да се търси възможността за финансиране на агломерацията от гледна точка на функционалните връзки на града с останалите селища.

„Партньорството е в основата на всичко – без партньорство между публичните институции и бизнеса и икономическия сектор не би могло да се постигне какъвто и да било икономически напредък и ефект върху териториите“, допълни още Деница Николова.

Принципът заложен по отношение развитието на територията на страната в новия подход на регионалната политика е да фокусира усилията си върху икономическото развитие. Всяка инвестиция, свързана с европейските средства в частност оперативните програми, които ще бъдат управлявани от страна на МРРБ, ще бъдат с ключова думичка „икономическо развитие“, защото това ще е ефектът, който ще се търси от всяка една инвестиция.

Това след себе си предполага, че бизнесът като основен двигател на процеса ще има своята основополагаща роля за инвестиционния процес на територията стана ясно още по време на срещата.

„Новият програмен период има още една промяна и тя е свързана с това, че ние ще се съобразяваме основно с местните нужди т.е. ако до момента централно определяхме мерки за градска среда, за градски транспорт или образователна или социална инфраструктура, сега ние ще търсим механизма отдолу нагоре – от гледна точка на специфичните нужди на всяка територия. Всяка публична инфраструктура, която ще се изгражда от страна на общината ще трябва да е свързана с посоката на икономическия ефект“ – добави зам. – министър Николова и подчерта, че в не малка степен ще бъдат насочени средства по отношение на публична инфраструктура към индустриални паркове.

Акцент в срещата беше поставен и върху ролята на Регионалните съвети за развитие, които реално ще правят предварителната селекция и подбор на проекти за публична инфраструктура на съответните територии.

*Снимки: Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Обявиха процедура за модернизиране на уличното осветление на Габрово

Published

on

С решение на кмета на Община Габрово е открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: Внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на уличното осветление на Габрово чрез договор с гарантиран резултат.

Основните дейности в предмета на обществената поръчка включват подмяна на улични и паркови натриеви осветители с нови енергийно-ефективни, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за осветеност за съответния клас улици и паркови площи.

Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура.

Изграждане на Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията за срока на изплащане на инвестицията след въвеждане в експлоатация на ЕСМ за срока на договора.

При реализиране на предвидените инвестиции, в Доклада за обследване на енергийната ефективност, се предвижда минимален размер на икономиите на енергия спрямо нормализираното потребление – 1558229 kwh/година.

Цената за изпълнение предмета на поръчката следва да се изплаща от реализираните за срока на откупуване спестявания от разход за електрическа енергия.

Допълнителна информация, както и повече обявената процедура можете да намерите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица