Свържи се с нас

Икономика

Модерен STEM център в ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Път за интеграция на науката, креативното мислене и професионалното образование на учениците

Published

on

Осъществяването на актуалната правителствена програма за модернизация на професионалното образование в България намира нова реализация в Габрово чрез изграждането на модерен STEM център в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово.

През месец декември 2020 г. Министерството на образованието и науката одобри кандидатурата на техническата гимназия за създаване на STEM център, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” в категория голяма (до 300 000 лв.).

В 21 век придобиването на знанията, уменията и професионалните компетентности в отделните технически дисциплини е сложен процес на интегративно възприемане и усвояване на научната информация, който предполага генерирането на иновативни условия за разгръщане на интелектуалния и творческия потенциал на учениците с цел ефективното им обучение в професиите на бъдещето.

Именно затова ще служи пространството на STEM средата от първия етаж във втори корпус на техническото училище, в която се обособяват четири нови модела за креативно обучение, ефективно стимулиращи иновативната подготовка по техническите и природните науки.

Реализирането на този замисъл предполага обособяването на четири съвършено нови учебни пространства, наречени „Изследователски мултидисциплинарни пространства“. Територията на научната област „Техника“ представлява съвършено нова физическа среда с високотехнологично оборудване и кътове за отдих за обучаваните и преподавателите, по специалностите Автотранспортна техника и Мехатроника.

Другите две територии са „Роботика и изкуствен интелект“ и „3D моделиране“, насочени към стимулиране на интерактивното мислене и творческото въображение на учениците чрез прилагане на усвоените знания и компетентности по специалностите: Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране.

Четвъртата мултидисциплинарна територия е „Експериментална лаборатория по природни науки“ (физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, математика).

Този мултидисциплинарен STEM център в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ ще осигури на учениците и преподавателите нови, съвременни условия за провеждане процеса на високотехнологично професионално образование, за качествено овладяване на нужните знания и умения, свързани с науката и технологиите и за развитие на креативното и конструктивното мислене, нужни на младите хора за успешна реализация в професиите на бъдещето в нашата страна.

Автор:
Ренета Колева, Главен учител в ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Бизнесът се запозна с възможностите за еврофинансиране

Published

on

Над 100 представители на бизнеса от Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево се включиха в онлайн информационни срещи за възможностите за финансиране в периода 2021-2027 година. В седмицата 12 – 16 април екипът на Областен информационен център – Габрово информира представителите на икономическия сектор за приоритетните области в проектите на програмите за новия период, както и очакваните мерки за финансиране.

По време на срещите бяха представени основните цели по политиката за сближаване с ЕС през периода 2021-2027 г. за по-зелена, свързана, справедлива и иновативна България. Тези цели ще се постигнат и чрез проекти на бизнеса по Програма за конкурентоспособност и иновации в изпълнение на новите ѝ приоритети „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

По програма „Околна среда“ в приоритет „Води“ за подкрепа ще бъдат допустими и индустриални зони в случаите, в които е необходимо изграждането на ВиК инфраструктура, а по приоритет „Отпадъци“ бизнесът ще може да реализира проекти за рециклиране и повторно използване на материали.

Програма „Образование“ ще финансира въвеждането на дуалното образование във висшите училища, както и стартиращи предприятия на студенти и докторанти.

И през този програмен период програма „Развитие на човешките ресурси“ ще подпомогне бизнеса в осигуряването на здравословна и добре приспособена работна среда, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

Подкрепа за подготовка, квалификация и преквалификация на работната сила ще получат икономически сектори, в които се очаква недостиг на кадри, вкл. в социалната сфера.

Управителят на ОИЦ – Габрово Маринела Събева уточни пред присъстващите, че програмите все още не са приети, но е важно бизнесът да е запознат с техните възможности, за да може навреме да прецени към какви проекти да насочи своите усилия през програмния период 2021 – 2027 година.

Тя представи и кратка статистика за проектите, реализирани от бизнеса, във всяка една от общините на областта за предходния програмен период и пожела още по-голяма активност през настоящия.

В онлайн срещата за община Трявна участие взе и Десислава Заевска – изпълнителен директор на МИГ „Трявна – Дряново в сърцето на Балкана“. Тя представи обобщена информация за активността на малкия бизнес от Дряново и Трявна по процедурите за финансиране към МИГ-а, както и разпределението на допълнителния ресурс за преходния период 2021-2022 г., който ще бъде насочен в инвестиции на публична туристическа инфраструктура, реконструкции и ремонти на улици.

По време на срещите участниците отправиха запитвания по новоприетия през м. март тази година Закон за индустриалните зони и обхвата на финансираните за създаването им дейности, изразиха желание от процедури за безвъзмездна финансова помощ, които да подкрепят повишаване квалификацията на работниците, продължаване на мерките за енергийна ефективност на производствените процеси, разработване на иновации и подпомагане на стартиращите предприятия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Възможности за европейско финансиране пред бизнеса в региона

Published

on

На 15 април, четвъртък, от 10.00 часа екипът на Областен информационен център – Габрово организира онлайн събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса от Габрово, през програмния период 2021-2027 г.

По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите, чрез които бизнеса от Габрово може да постигане иновации и растеж, да получи средства за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика, да се създадат партньорства между работодателите и образованието, да се насърчи заетостта и развият уменията на работниците и служителите и др.

Онлайн информационната среща на ОИЦ – Габрово с бизнеса от община Габрово ще се проведе в платформата ZOOM със следните параметри:
https://zoom.us/j/98416288230?pwd=TFFaQ2ZhYTBrdDRVN2dJWjNJUnJ5Zz09
Meeting ID: 984 1628 8230 Passcode: 354338

Участието в събитието е безплатно!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Европейско финансиране за бизнеса в Трявна

Published

on

На 14 април, сряда, от 10.00 часа, екипът на Областен информационен център – Габрово организира онлайн събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса от Трявна, през програмния период 2021-2027 г.

По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите, чрез които бизнеса от Трявна може да постигане иновации и растеж, да получи средства за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика, да се създадат партньорства между работодателите и образованието, да се насърчи заетостта и развият уменията на работниците и служителите и др.

Онлайн информационната среща на ОИЦ – Габрово с бизнеса от община Трявна ще се проведе в платформата ZOOM, със следните параметри: https://zoom.us/j/92984688018?pwd=THNzOC8rMlc0VmI0eksyc2p3aCs0Zz09

Meeting ID: 929 8468 8018
Passcode: 713021

Участието в събитието е безплатно!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица