Свържи се с нас

Икономика

Да поговорим за имоти? – Новата кампания на ГАРАНТ

Екипът на Гарант Недвижими Имоти се състои от висококвалифицирани и професионално подготвени служители.

Икономика

Електронни касови бележки ще заместят хартиените

Published

on

Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация.

Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството.

Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини.

Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда възможностите за т.нар. софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари.

На днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Здравната вноска за безработни вече е 26,00 лева

Published

on

От офиса на НАП в Габрово информират, че от 1 януари т.г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др., и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лева.

Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. от 1 януари е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 650 лв.

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

За тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 325 лв.От НАП Габрово напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 г.

Данъчните напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията на ул. „Радецка“ №11 в центъра на Габрово по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Ако от 1 януари трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, то следва декларация Образец 7 да се подаде до 25 февруари.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

5,37 % е безработицата в Габрово в края на ноември

Published

on

Към края месец ноември тази година за област Габрово работа са започнали 3 582 безработни лица, като 3 284 от тях са устроени на първичен пазар, а 298 лица започнали работа на субсидирана заетост.

2 891 безработни лица са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово към 30 ноември 2020 г., а равнището на безработица за областта е 5.34%, сочи сравка на Дирекцията за състоянието на пазара на труда в региона.

По общини равнището на безработица е както следва: – за Община Габрово – 1618 регистрирани безработни лица или 5,37%; – за Община Севлиево – 695 регистрирани безработни лица или 4,67 %; – за Община Дряново – 260 регистрирани безработни лица или 6,55%; – за Община Трявна – 318 регистрирани безработни лица или 6,13%.

Работодателите в Област Габрово са се насочили към запазване на наетия от тях персонал, като са се възползвали от следните мерките, свързани с COVID-19:

ПМС 325 – ЗАПАЗИ МЕ
83 фирми, развиващи дейност на територията на Област Габрово, са подали заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Основна част от кандидатствалите работодатели в областта са тези, чиито служители са заети в сектор „Ресторантьорство” – за 238 заети лица. Подадени заявления има и от фирми, развиващи дейност в секторите, свързани с организиране на хазартни игри, спортни дейности, туристическа агентска и операторска дейност. Мярката предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на КОВИД-19. Със Заповед № РД-06-42/27.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списъка с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода от 29.10.2020 г. до 21.12.2020 г.

Предоставената подкрепа е в размер на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор при работодател, осъществяващ дейност в някои от посочените в Заповедта кодове на икономическа дейност, съгласно КИД 2008.

РМС 429/2020 – Работодателите, които са се възползвали от дадената мярка са в сферата транспорта, хотелиерство, ресторантьорство, питейни заведения и в сферата на туризма. Подадени заявления от работодател – 48 за 380 заети лица.

ПМС 55/30.03.2020 г – изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – 217 работодатели са кандидатствали по мярката за запазване на заетите от тях 7096 лица.

ПМС 151/03.07.2020г. – изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка – подадени заявления от работодатели са 129 за 7018 заети лица.

ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020г.) – изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка – са кандидатствали 147 работодатели за 3368 заети лица

Проект Заетост за теб
По схема „Заетост за теб”, разкрита в подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID – 19 към 18.12.2020г. – 180 бр. заявления от работодатели. По тази програма процедурата е отворена и работодателите продължават кандидатстването си, а по подадените 180 заявления са сключени 59 рамкови договора, по които са наети 173 безработни лица. По останалите текат процедури по одобрение/неодобрение, сключване на рамкови договори и др.

Родители в заетост
От 13.03.2020 г. до този момент са се възползвали 41 родители за наемане на детегледач на дете от 0 го 5 години за деца, които не са записани в детски заведения и родителите е необходимо да са работещи лица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/
  

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица