Свържи се с нас

Икономика

Държавните изпити по професията – за първи път по иновативен метод

Published

on

За първа година Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово се зае с отговорната задача да проведе Държавните изпити по специалността „Мехатроника“/дуална форма на обучение/ по нов, иновативен метод.

Това ще се случи не в класическата учебна работилница, а в реална работна среда. ПТГ „Д-р Никола Василиади“ от две години успешно си партнира с бизнеса на Габрово, като учениците от специалност „Мехатроника“/дуална форма на обучение/ работят и учат в синхронен модел, който е нов за образователната система.

Чрез дуалната форма на обучение, 22 ученици имаха възможност да се обучават, работейки в пет от водещите габровски фирми.

След приключване на своето обучение, те ще се явят на практически изпит във фирмите „Импулс“ , „Блазер груп“, „Цератицит България“, „Резбонарезни инструменти Габрово“ и „ЗГПУ Груп“.

Ръководството на гимназията е разработило теми за изпита, с участието както на учителите, така и на представители на фирмите.

Това категорично показва иновативността, излизайки от академичността на образованието и преминавайки към реален контакт и сътрудничество с работодателите. За първи път в изготвянето на изпитните материали участват наставниците на учениците, които са ги обучавали през последните две години във фирмите.

Новият метод на обучение и оценяване дава възможност на специалистите от бранша да подпомогнат изграждането на бъдещите кадри. Идеята на модела ще допринесе учениците да покажат своите умения и знания, в една модерно обзаведена работна среда, на съвременни машини, конкурентни на световния производствен пазар.

Учениците ще разработват програми на машини с ЦПУ, които са водещи в съвременното масово и серийно производство.

В Габрово отдавна бизнесът заявяваше нуждата от точно такава работна ръка и сега „ръка за ръка“ с образованието, се реализира тази толкова сложна задача. Именно след срещи с габровския бизнес, той недвусмислено показа своя огромен интерес към дуалната форма на обучение в специалност „Мехатроника“, защото ПТГ „Д-р Н. Василиади“ доказа, че дуалното обучение вече не е експеримент в българското образование, а една напълно реална и изключително ползотворно работеща система.

Доказателство за това е, че само за една година, фирмите партньори, които приемат ученици от гимназията, от пет се увеличиха на девет, а тенденцията е този ръст да върви нагоре.

Немаловажен факт е, че учениците получават и целеви стипендии по време на обучението си, а през последните две години и трудови възнаграждения, въз основа на своите трудови договори във фирмите.

След своето завършване те са подготвени пълноценно и според всички изисквания, като получават възможност за моментално започване на работа. А най – важното е, че те остават в Габрово и имат възможността да се реализират в своя роден град.

Със сигурност образованието трябва да излезе от своята класическа методика и да отвори нови хоризонти за модерното техническо образование.

В дните на дистанционно обучение и световна пандемия, от МОН дойде и друго голямо признание към учителите от катедра „Машиностроене“, в техническата гимназия. След видния успех на дуалната форма на обучение, от министерството възлагат на габровските учители да разработят новите учебни програми за специалност „Мехатроника“, както в дуалната, така и в дневната форма на обучение, които са от специфичната професионална подготовка.

Новите учебни програми са за всички училища в България, в които се изучава специалност „Мехатроника“. По този начин бъдещите кадри на българското машиностроене ще се обучават по програма и методика, създадена, въведена и разработена в реална работна среда, тук в Габрово.

Поредното доказателство, че „Българският Манчестър“ и неговата основа ПТГ “Д-р Никола Василиади“, никога няма да загубят водещата си роля в българската индустрия и икономика.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Среща с бизнеса в Габрово за новата кохезионна политика на ЕС

Published

on

В Габрово днес, 8 юли, в зала Възраждане се проведе първата за страната информационна среща за бизнеса, по време на която бяха дискутирани въпроси, свързани с новата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка.

Гости на срещата бяха Деница Николова, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството, и Жечо Станков, зам.- министър на енергетиката. Двамата отговаряха на различни въпроси, свързани с темата. На събитието присъстваха още областният управител и кметът на Габрово.

Преди дискусионната част от срещата двамата представиха пред участниците ключови моменти за посоката, която в третия програмен период ще се следва, за конкурентно, икономическо и социално развитие на регионите ни.

Заместник – министърът на енергетиката подчерта, че ще бъдат обособени региони или области, в които средствата от ЕС ще бъдат разходвани и обяви, че област Габрово е идентифицирана като такава област заедно с още 17 такива.

Предстои да бъдат разработени регионални планове – на областно ниво трябва да бъде разписан детайлен план, в който детайлно да бъде разписано какво точно ще бъде инвестирано с цел запазване трансформацията на икономиката от гледна точка на това тя да запази конкурентоспособността си, да продължи да генерира добавена стойност и съответно да продължи да има по – голяма заетост с цел запазване атрактивността на всяка една от областите.

Реалните инвестиции в регионите за следващия програмен период могат да бъдат насочени към бизнеса за Енергийна ефективност; Развойна дейност; Енергийна ефективност в жилищни сгради; Рекултивация на нарушени терени от добив на подземни богатства; Инвестиции в електро и газови мрежи.

Ще бъдат търсени максимални ползи и покриване на специфичните нужди на съответната територия, каза още заместник – министърът на регионалното развитие и допълни, че фокусът на усилията в новия програмен период ще бъде не да се финансира само града Гарово например, а да се търси възможността за финансиране на агломерацията от гледна точка на функционалните връзки на града с останалите селища.

„Партньорството е в основата на всичко – без партньорство между публичните институции и бизнеса и икономическия сектор не би могло да се постигне какъвто и да било икономически напредък и ефект върху териториите“, допълни още Деница Николова.

Принципът заложен по отношение развитието на територията на страната в новия подход на регионалната политика е да фокусира усилията си върху икономическото развитие. Всяка инвестиция, свързана с европейските средства в частност оперативните програми, които ще бъдат управлявани от страна на МРРБ, ще бъдат с ключова думичка „икономическо развитие“, защото това ще е ефектът, който ще се търси от всяка една инвестиция.

Това след себе си предполага, че бизнесът като основен двигател на процеса ще има своята основополагаща роля за инвестиционния процес на територията стана ясно още по време на срещата.

„Новият програмен период има още една промяна и тя е свързана с това, че ние ще се съобразяваме основно с местните нужди т.е. ако до момента централно определяхме мерки за градска среда, за градски транспорт или образователна или социална инфраструктура, сега ние ще търсим механизма отдолу нагоре – от гледна точка на специфичните нужди на всяка територия. Всяка публична инфраструктура, която ще се изгражда от страна на общината ще трябва да е свързана с посоката на икономическия ефект“ – добави зам. – министър Николова и подчерта, че в не малка степен ще бъдат насочени средства по отношение на публична инфраструктура към индустриални паркове.

Акцент в срещата беше поставен и върху ролята на Регионалните съвети за развитие, които реално ще правят предварителната селекция и подбор на проекти за публична инфраструктура на съответните територии.

*Снимки: Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Обявиха процедура за модернизиране на уличното осветление на Габрово

Published

on

С решение на кмета на Община Габрово е открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: Внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на уличното осветление на Габрово чрез договор с гарантиран резултат.

Основните дейности в предмета на обществената поръчка включват подмяна на улични и паркови натриеви осветители с нови енергийно-ефективни, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за осветеност за съответния клас улици и паркови площи.

Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура.

Изграждане на Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията за срока на изплащане на инвестицията след въвеждане в експлоатация на ЕСМ за срока на договора.

При реализиране на предвидените инвестиции, в Доклада за обследване на енергийната ефективност, се предвижда минимален размер на икономиите на енергия спрямо нормализираното потребление – 1558229 kwh/година.

Цената за изпълнение предмета на поръчката следва да се изплаща от реализираните за срока на откупуване спестявания от разход за електрическа енергия.

Допълнителна информация, както и повече обявената процедура можете да намерите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Местните данъци вече могат да се плащат и с ПИК

Published

on

Община Габрово уведомява всички желаещи да заплатят задълженията си за местни данъци и такси онлайн, на интернет адрес www.gabrovo.bg, че вече е предоставена още една възможност за електронно разплащане – с ПИК код, предоставен от НАП.

До момента електронното разплащане се извършваше по два начина – с електронен подпис или след въвеждане на ЕГН/Булстат, входящ номер и дата на документ, подаден в Дирекция „Местни данъци и такси”.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица