Новини, Политика|08.07.2019 11:13

Тази вечер е обсъждането на Касовото изпълнение на Бюджет 2018

снимка: Община Габрово, Архив

Тази вечер, 8 юли, от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово, ще се проведе публичното обсъждане на Касовото изпълнение на Бюджет 2018, информираха от администрацията на кмета.

То се свиква на основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, от Председателя на Общински съвет – Габрово и Кмета на община Габрово, които канят жителите на Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичния форум.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. на община Габрово са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, публикувани /в секция Документи за публично обсъждане/ на интернет страница на администрацията и тук.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Напиши коментар