Свържи се с нас

Икономика

Защо агенция за недвижими имоти?

5 причини да изберете професионално обслужване. *Публикация съгласно договор*

Агенция за недвижими имоти ГАРАНТ, гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 6, тел.: 066/80 80 16

Ползите от наемане на професионален агент на недвижими имоти, който да управлява собствеността ни, да ни консултира за разумен избор на жилище или бизнес имот и т.н. са много, но нека Ви запознаем с някои от най-важните такива.

1. Брокерът на недвижими имоти е преди всичко професионалист

Продажбата на имот не е толкова лесна, колкото изглежда. Обработката и набавянето на необходимите документи, преговорите, оценката на имота, „подводните камъни“ и много други препятствия могат да затруднят успешния за нас край. За щастие един добър брокер извършва тази работа ежедневно и може да бъде нашия „екскурзовод“ по този тегав път.

2. Брокерът е запознат с пазара и управляващото го законодателство към днешна дата

Добрият професионалист е наясно с това, което купувачите търсят; цените, за които се продават жилищата в конкретния град или квартал; това, което конкуренцията предлага. Като цяло е наясно какво е нужно, за да се продаде даден имот максимално бързо и изгодно.

3. Брокерът е много добър в преговарянето

Агентите на недвижими имоти преговарят експертно и за разлика от повечето продавачи са в състояние да се разграничат от емоционалната привързаност, която те имат към дома. В края на краищата, това е част от работата им. В същото време се запазва професионализмът и конфиденциалността по време на продажбата.

4. Брокерът знае как да подбира потенциалните купувачи

Наемането на професионален брокер означава, че само наистина заинтересовани и сериозни купувачи или наематели ще идват във вашия дом за показване, като по този начин любопитните посетители няма да губят ценното ви време. Вашият агент ще ви предпази от ирационалните изисквания на някои купувачи и ще ви посъветва за най-доброто решение след получаване на офертата.

5. Брокерът инспектира и дава ясна оценка за състоянието на даден имот

Когато продавате дома си, първостепенен приоритет трябва да бъде увеличаване на продажната цена. Един добър агент по недвижими имоти може да направи предложения, които ще ви помогнат да продадете имота си бързо и на най-добрата цена.

6. Брокерът ще рекламира Вашия имот по най-добрия начин

Изборът да рекламираме сами имота си, за да го продадем и в същото време да позволим това да го правят две, три, пет и дори десет агенции е най-голямата и най-често срещана грешка. Този подход не увеличава шанса за по-бърза и по-изгодна сделка, а напротив – обърква търсещите имот и в крайна сметка сделката ще се случи на най-ниската възможна цена.

Доверявайки се на правилната агенция за недвижими имоти Вие би следвало да получите висока стойност на услугата, да спестите много време, да оптимизирате разходите си по сделката и да имате сигурност в документалната подготовка.

Ако ни дадеш от времето си, ние ще ти дадем мечтания имот! Агенция за недвижими имоти ГАРАНТ.

Свържете се с нас: гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 6, тел.: 066/80 80 16, www.garantproperty.eu.

Икономика

Публично бсъждане на проектобюджет 2020 на Габрово

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2020 година.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, кметът Таня Христова кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2020 г.

Публичната дискусия ще се проведе този четвъртък, 16 януари, от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2020 г. са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант може да се запознаете с приложенията оттук.

Приложение 1 – Разчет на приходите
Приложение 2 – Разходи по функции
Приложение 3 – Разходи по параграфи

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Габрово и Тракия икономическа зона станаха партньори

Меморандум за сътрудничество подписаха на 10 януари кметът на Габрово Таня Христова и председателят на „Клъстер Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев. По този начин регионът около Габрово се включва към териториалния обхват на „Тракия икономическа зона” /ТИЗ/.

Според подписания документ страните ще работят за постигане на стратегически цели: привличането на мащабни инвеститори в Габрово; създаване на съвременна бизнес инфраструктура на територията на съществуващите индустриални зони, както и изграждане на нови индустриални зони; съдействие за развитието на високотехнологични компании; създаване на среда, благоприятстваща иновациите; подпомагане разработването на Общи устройствени планове, предвиждащи инфраструктурно развитие на промишлените и индустриални зони; осигуряване на кадри за нуждите на индустрията чрез осъществяване на съвместни проекти в сферата на висшето и средно професионално образование, и ранното кариерно ориентиране; промотиране на региона и интернационализация.

снимка: Тракия икономическа зона

Община Габрово и „Клъстер Тракия икономическа зона“ ще работят съвместно за подпомагане на български и чуждестранни инвеститори, привличане на средства за извършване на анализ, проучване и проектиране, активно участие в междуведомствени работни групи, вътрешни и международни икономически форуми.

Партньорите ще насочат усилия и към създаване на механизъм за предотвратяване на нелоялна конкуренция между отделните региони при привличане на инвеститори и създаване на възможности за реален и информиран избор при локализиране на мястото за инвестиране.

Меморандумът ще послужи за основа за изготвянето на последващо споразумение за осъществяване на публично-частно партньорство между Община Габрово и „Клъстер Тракия икономическа зона”.

снимка: Тракия икономическа зона

„Тракия икономическа зона“ доказа на практика не само, че бизнесът и общините могат да работят заедно, но тя е пионер и в обединяването на самите общини“, посочи при подписването на споразумението инж. Панчев, уточнявайки, че към зоната вече се включиха Бургас и Хасково.

„Целта на това партньорство е заедно да постигнем реален положителен икономически ефект в развитието на община Габрово“, каза при подписването кметът на града Таня Христова.

ТИЗ е успешен модел на публично-частно партньорство. С над 180 предприятия и над 2 млрд. евро инвестиции тя превърна Пловдив в индустриалната столица на страната, благодарение на сътрудничеството между 9 общини – Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Стамболийски, две сдружения – „Клъстер Тракия икономическа зона“ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“, и бизнеса.

„Само за последните две години инвестициите в ТИЗ достигат 300 млн. евро“, конкретизира създателят на най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в Източна Европа инж. Панчев.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Данъчната кампания на Общината започва на 15 януари

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси в община Габрово за 2020 г. ще започне на 15 януари, информираха от администрацията на кмета. И тази година плащанията ще се извършват в брой на касите на дирекцията.

За целта ще работят три каси, които са с работно време от 8.15 часа до 16.30 часа без прекъсване. Освен плащанията в брой, могат да се извършват плащания по банков път, чрез пощенски запис, чрез виртуален ПОС терминал. Плащане може да се извърши на всички каси на Изи пей.

За по-голямо улеснение на лицата от територията на населените места на общината ще се извършват плащания на недвижимо и движимо имущество при всеки кмет или кметски наместник.

Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април. По закон дължимият данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи на вноски – първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от обектите до 15 число на месеца, следващ месеца, през които са предоставени нощувките.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. И тази година всички данъчно задължени лица ще получат годишни съобщения за размера на дължимите от тях местни данъци и такси за 2020 г. В своите съобщения лицата ще могат да видят освен текущи задължения за 2020 г., и просрочени задължения за всички видове данъци. Съобщенията ще бъдат разпространени от „Български пощи“ЕАД.

За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2020 г. може да се обърнете към Дирекция „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 066/804 776 и 804 775.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица