Свържи се с нас

Икономика

Защо агенция за недвижими имоти?

5 причини да изберете професионално обслужване. *Публикация съгласно договор*

Published

on

Агенция за недвижими имоти ГАРАНТ, гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 6, тел.: 066/80 80 16

Ползите от наемане на професионален агент на недвижими имоти, който да управлява собствеността ни, да ни консултира за разумен избор на жилище или бизнес имот и т.н. са много, но нека Ви запознаем с някои от най-важните такива.

1. Брокерът на недвижими имоти е преди всичко професионалист

Продажбата на имот не е толкова лесна, колкото изглежда. Обработката и набавянето на необходимите документи, преговорите, оценката на имота, „подводните камъни“ и много други препятствия могат да затруднят успешния за нас край. За щастие един добър брокер извършва тази работа ежедневно и може да бъде нашия „екскурзовод“ по този тегав път.

2. Брокерът е запознат с пазара и управляващото го законодателство към днешна дата

Добрият професионалист е наясно с това, което купувачите търсят; цените, за които се продават жилищата в конкретния град или квартал; това, което конкуренцията предлага. Като цяло е наясно какво е нужно, за да се продаде даден имот максимално бързо и изгодно.

3. Брокерът е много добър в преговарянето

Агентите на недвижими имоти преговарят експертно и за разлика от повечето продавачи са в състояние да се разграничат от емоционалната привързаност, която те имат към дома. В края на краищата, това е част от работата им. В същото време се запазва професионализмът и конфиденциалността по време на продажбата.

4. Брокерът знае как да подбира потенциалните купувачи

Наемането на професионален брокер означава, че само наистина заинтересовани и сериозни купувачи или наематели ще идват във вашия дом за показване, като по този начин любопитните посетители няма да губят ценното ви време. Вашият агент ще ви предпази от ирационалните изисквания на някои купувачи и ще ви посъветва за най-доброто решение след получаване на офертата.

5. Брокерът инспектира и дава ясна оценка за състоянието на даден имот

Когато продавате дома си, първостепенен приоритет трябва да бъде увеличаване на продажната цена. Един добър агент по недвижими имоти може да направи предложения, които ще ви помогнат да продадете имота си бързо и на най-добрата цена.

6. Брокерът ще рекламира Вашия имот по най-добрия начин

Изборът да рекламираме сами имота си, за да го продадем и в същото време да позволим това да го правят две, три, пет и дори десет агенции е най-голямата и най-често срещана грешка. Този подход не увеличава шанса за по-бърза и по-изгодна сделка, а напротив – обърква търсещите имот и в крайна сметка сделката ще се случи на най-ниската възможна цена.

Доверявайки се на правилната агенция за недвижими имоти Вие би следвало да получите висока стойност на услугата, да спестите много време, да оптимизирате разходите си по сделката и да имате сигурност в документалната подготовка.

Ако ни дадеш от времето си, ние ще ти дадем мечтания имот! Агенция за недвижими имоти ГАРАНТ.

Свържете се с нас: гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 6, тел.: 066/80 80 16, www.garantproperty.eu.

Икономика

Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2019

Published

on

Председателят на Общински съвет – Габрови и кметът на Габрово канят жителите, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Габрово.

Събитието ще се проведе следващия четвъртък, 16 юли, от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител. Можете да ги намерите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Среща с бизнеса в Габрово за новата кохезионна политика на ЕС

Published

on

В Габрово днес, 8 юли, в зала Възраждане се проведе първата за страната информационна среща за бизнеса, по време на която бяха дискутирани въпроси, свързани с новата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка.

Гости на срещата бяха Деница Николова, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството, и Жечо Станков, зам.- министър на енергетиката. Двамата отговаряха на различни въпроси, свързани с темата. На събитието присъстваха още областният управител и кметът на Габрово.

Преди дискусионната част от срещата двамата представиха пред участниците ключови моменти за посоката, която в третия програмен период ще се следва, за конкурентно, икономическо и социално развитие на регионите ни.

Заместник – министърът на енергетиката подчерта, че ще бъдат обособени региони или области, в които средствата от ЕС ще бъдат разходвани и обяви, че област Габрово е идентифицирана като такава област заедно с още 17 такива.

Предстои да бъдат разработени регионални планове – на областно ниво трябва да бъде разписан детайлен план, в който детайлно да бъде разписано какво точно ще бъде инвестирано с цел запазване трансформацията на икономиката от гледна точка на това тя да запази конкурентоспособността си, да продължи да генерира добавена стойност и съответно да продължи да има по – голяма заетост с цел запазване атрактивността на всяка една от областите.

Реалните инвестиции в регионите за следващия програмен период могат да бъдат насочени към бизнеса за Енергийна ефективност; Развойна дейност; Енергийна ефективност в жилищни сгради; Рекултивация на нарушени терени от добив на подземни богатства; Инвестиции в електро и газови мрежи.

Ще бъдат търсени максимални ползи и покриване на специфичните нужди на съответната територия, каза още заместник – министърът на регионалното развитие и допълни, че фокусът на усилията в новия програмен период ще бъде не да се финансира само града Гарово например, а да се търси възможността за финансиране на агломерацията от гледна точка на функционалните връзки на града с останалите селища.

„Партньорството е в основата на всичко – без партньорство между публичните институции и бизнеса и икономическия сектор не би могло да се постигне какъвто и да било икономически напредък и ефект върху териториите“, допълни още Деница Николова.

Принципът заложен по отношение развитието на територията на страната в новия подход на регионалната политика е да фокусира усилията си върху икономическото развитие. Всяка инвестиция, свързана с европейските средства в частност оперативните програми, които ще бъдат управлявани от страна на МРРБ, ще бъдат с ключова думичка „икономическо развитие“, защото това ще е ефектът, който ще се търси от всяка една инвестиция.

Това след себе си предполага, че бизнесът като основен двигател на процеса ще има своята основополагаща роля за инвестиционния процес на територията стана ясно още по време на срещата.

„Новият програмен период има още една промяна и тя е свързана с това, че ние ще се съобразяваме основно с местните нужди т.е. ако до момента централно определяхме мерки за градска среда, за градски транспорт или образователна или социална инфраструктура, сега ние ще търсим механизма отдолу нагоре – от гледна точка на специфичните нужди на всяка територия. Всяка публична инфраструктура, която ще се изгражда от страна на общината ще трябва да е свързана с посоката на икономическия ефект“ – добави зам. – министър Николова и подчерта, че в не малка степен ще бъдат насочени средства по отношение на публична инфраструктура към индустриални паркове.

Акцент в срещата беше поставен и върху ролята на Регионалните съвети за развитие, които реално ще правят предварителната селекция и подбор на проекти за публична инфраструктура на съответните територии.

*Снимки: Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Обявиха процедура за модернизиране на уличното осветление на Габрово

Published

on

С решение на кмета на Община Габрово е открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: Внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на уличното осветление на Габрово чрез договор с гарантиран резултат.

Основните дейности в предмета на обществената поръчка включват подмяна на улични и паркови натриеви осветители с нови енергийно-ефективни, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за осветеност за съответния клас улици и паркови площи.

Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура.

Изграждане на Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията за срока на изплащане на инвестицията след въвеждане в експлоатация на ЕСМ за срока на договора.

При реализиране на предвидените инвестиции, в Доклада за обследване на енергийната ефективност, се предвижда минимален размер на икономиите на енергия спрямо нормализираното потребление – 1558229 kwh/година.

Цената за изпълнение предмета на поръчката следва да се изплаща от реализираните за срока на откупуване спестявания от разход за електрическа енергия.

Допълнителна информация, както и повече обявената процедура можете да намерите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица