„Автотранспортна техника“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“

ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Специалност: „Автотранспортна техника“
Професия:“Техник по транспортна техника“ /без разширено и без интензивно изучаване чужд език/.

ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ВКЛЮЧВА ИЗУЧАВАНЕТО НА:
⇒ устройство, видове и принципи на действие на двигателите с вътрешно горене;
⇒ конструктивни особености и принципи на работа на автотранспортната техника;
⇒ диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника;
⇒ правила за безопасност на движението по пътищата;
⇒ теоретична и практическа подготовка по управление на моторните превозни средства;

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА:
⇒ управление на МПС – категория „В”;
⇒ диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника;

Коментарите са затворени