Новини, Общество|19.04.2019 12:06

Ателиета на надеждата


Продължава дългосрочният проект между Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” – Габрово, Клуб приятели на Белгия и Белгийската фондация „Хора в помощ на България: Аалст – Габрово”.


Идеята за дългосрочно реализиране на проекта е свързана с Вили Ван Импе, Почетен консул на България в Източна Фландрия и секретар на фондация „Марсел де Бископ“, и Клуб „Приятели на Белгия“.


Осъществяването на този вълнуващ проект постига целта си да развива потенциала на лица с интелектуални затруднения, да насърчава и развива самостоятелни умения в нова обстановка с подкрепяща среда.


В седмицата от 1 до 4 април се проведе първият етап на проект „Работни ателиета за хора с увреждания Аалст – Габрово 2019”.


В обучението в белгийския град Аалст се включиха представители от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – трима потребители (Пламен, Петър и Юлий) и трима специалисти – Галина Иванова, възпитател и ръководител на групата, Боянка Богданова и Маргарита Симеонова – трудотерапевти. С тях пътува и Мариана Башева – съорганизатор на проекта.


Четирите дни на обучението се проведоха в училище Ибсо де Хоризон – училище за деца и младежи с увреждания, съвместно с 5 ученика и техните учители. Чрез използване на гъвкава обучителна програма всички бяха включени в работни ателиета по Готварство, Арт терапия както и в рехабилитационни дейности, свързани с изграждане на трудови и социални умения.


Осигурена беше и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Тя включваше осигуряване на възможности за индивидуална и групова работа по конкретни случаи за допълнителна индивидуална работа за развитие и надграждане.

Езиковите различия не бяха пречка пред участниците и те в синхрон и с ентусиазъм работиха заедно.


През месец октомври т.г. предстои да се осъществи втори етап на проекта, като белгийската група ще посети Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Габрово и ще участва в работни ателиета, подготвени от домакините, в които ще работят заедно.

Очакванията от работните екипи от двете страни се реализират успешно чрез даване на възможност за осъзнато учене през целия живот. Оказване на подкрепа на пълнолетните младежи с увреждания и техните семейства е важна и приоритетна за цял живот.

Използването на комплекс от терапии в Ателиета на надеждата надграждат обучението, успокояват ума, снижават напрежението,стреса, тревожността , хиперактивността и овладяват емоцията.


Проектът се радва на възможността за създаване на добри практики, използване на иновативни методи и подходи за работа, за управление на стреса.

Освен желание за добри практики се създава и засилена мотивация между екипите за работа по разрешаване на сложни ситуации и казуси.

Всеобща е радостта от предоставената възможност от дългосрочния проект, осем потребители на социалната услуга от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, да летят със самолет до Белгия.


„В Белгия се сприятелих с нови хора. Беше много интересно и вълнуващо да участвам в заниманията. Впечатленията ми са отлични. Научих се да правя нови неща“, споделя Пламен, участник в проекта.

„Благодарим за шансовете и предизвикателствата отправени към нас!“, заяви Росица Димитрова,
Председател на Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Напиши коментар