Свържи се с нас

Икономика

Дончев и Христова откриват Европейски Дни на индустрията Габрово 2019

Published

on


На 21 февруари (четвъртък) в библиотеката на Техническия университет, вицепремиерът Томислав Дончев и кметът Таня Христова ще открият Европейски Дни на индустрията Габрово 2019.

Габрово бе единствената българска община, която през тази година се включва в инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на промишлеността“, като организира Европейски ден на индустрията – Габрово ‘2019, на тема:„Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“.

Събитието ще се фокусира върху представяне на предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда.

В рамките на конферентната част водещи експерти ще представят добър опит и решения в сферата на политиките за иновации и дигитализация.

Чрез отворена дискусия, участниците заедно ще търсят отговори на въпроси като: каква е ролята на центровете за иновации в иновационната екосистема; как да стимулираме трансфера на таланти между университетите и бизнеса; как ще се промени пазарът с иновациите на бъдещето; защо дигитализацията е фактор за успех; как да се подкрепят иновациите и дигитализацията; какви са европейските политики в областта на иновациите и дигитализацията.

Събитието ще създаде условия за отворена дискусия с всички заинтересовани страни по темата за ролята на иновационните центрове в България, стимулирането и трансфера на таланти между университетите и бизнеса, промяната на пазара с иновациите на бъдещето, дигитализацията като фактор за успех и политики за растеж и устойчивост на европейската промишленост.


ПРОГРАМА

13:30 – 14:00 Регистрация
14:00 – 14:15 Откриване на Европейски Ден на индустрията Габрово 2019
Таня Христова – Кмет на Община Габрово
Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България

14:15 – 15:15 ПАНЕЛ 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
модератор: Десислава Колева

Георги Стоев – Дигитална трансформация на традиционните индустрии
Саша Безуханова – Икономическо развитие във време на дигитална трансформация
Николинка Хинкова – Интелигентни политики за иновационен растеж
доц. д-р инж. Илия Железаров – Роля на научните организации в индустриалната трансформация.

15:15 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 16:30 ПАНЕЛ 2: ИНДУСТРИЯ НА БЪДЕЩЕТО
модератор: Десислава Колева
Иван Иванов – Визия за националните приоритети в политиката за сближаване за периода 2021-2027 г.
Министерство на икономиката (предстои потвърждение)
Венцeслав Козарев – Индустрия 4.0 – Нова епоха за отговорни иновации
Мариан Маринов – София Тех Парк – подкрепа за развитие на иновационни проекти
Тракия икономическа зона – най-развитият индустриален проект в България (предстои потвърждение)

16:30 – 17:30 ДИСКУСИЯ ЗА РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
модератор: Таня Христова
Томислав Дончев, Кирил Гератлиев, Християн Султанов, Иван Иванов
Николинка Хинкова, Десислава Колева

17:30 Заключителни думи на Европейския ден на индустрията – Габрово 2019

За участниците:
Георги Стоев – Стратегически консултант на икономическа зона Тракия Тех и съосновател на Индъстри Уоч
Саша Безуханова – Основател на MOVE.BG & EDIT.BG – отворена мрежа за дигитални иновации
Николинка Хинкова – Член на Борда на Директорите на Мехатроника АД
доц. д-р инж. Илия Железаров – Зам.-ректор „Научноизследователска работа“, Технически Университет – Габрово
Венцеслав Козарев – Фондация за приложни изследвания и комуникация
Иван Иванов – Директор дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет
Мариан Маринов – Директор Бизнес развитие „София Тех Парк“ АД
Кирил Гератлиев – Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на образованието и науката
Християн Султанов – Директор дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката
Десислава Колева – Главен експерт „Проекти и икономическо развитие“, Община Габрово.


Следете ни и във Фейсбук на:

http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

2 коментара

2 Comments

  1. Дончева и Христов щели да се срещат.И кво от това?И от двамата ни ..й не става.Да не ще се уреждат за депутатчета ,че да щъкат из брюскела и да лапкат още евро?Нещо на шушумушене под смотан предлог на ми мязя тая работа.Пък и ква индустрия в това ишлимарско село?Те робовладелците си я карат като едно време ,защото толкоз им е акъла.Ама пък си имат ЖиБове с еднакви номера хо-хо-хо…

  2. хЕй

    22.02.2019 at 13:23

    Я ,първообразът на гербох-ят на Колелото!!!Увековечен от благодарната клетица

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие

Published

on

Общините ще разработват планове за интегрирано развитие, които да заменят досегашните планове за развитие и интегрираните планове за градско и регионално развитие, предвиждат методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова, гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Габрово. Плановете, със срок на действие 7 години, трябва да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.

Те трябва да са в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрираното развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

В плановете ще се определят средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Те ще осигуряват пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на целите за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

За Северен централен район за планиране, в който попада територията на област Габрово, са изведени три приоритета: Икономически подем и трансформация; Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж; Устойчиво териториално развитие и свързаност © МРРБ

Досегашните регионални схеми за пространствено развитие на районите от Ниво 2 се заменят от интегрирани териториални стратегии за развитие. Срокът им на действие е 7 години, като предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура ще са с период до 30 години.

С тях ще се определят дългосрочните перспективи и цели за развитие на районите в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Предложените за Северен централен район инвестиции обхващат 11 специфични цели, насочени към: привличане на инвестиции; изграждане на иновационна среда и мрежи за ново развитие; създаване на нови качествени работни места; устойчиво развитие на туризма и селското стопанство; подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението; инвестиране в здравна и социална инфраструктура, култура и спорт; развитие на транспортната и цифровата инфраструктура; интегрирано развитие на градовете, вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество; развитие на екологосъобразна инфраструктура; нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени и административен капацитет.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Published

on

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, информираха от офиса на НАП в Габрово.

До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

За останалите самоосигуряващи се лица, срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. остава 30 април 2020 г. Габровските данъчни напомнят, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета могат да се извършват чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.

НАП – Габрово съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=762.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Поевтиняха ли горивата по бензиностанциите в Габрово?

Published

on

Намалиха ли цените на горивата по бензиностанциите в Габрово? Оказва ли влияние за крайния потребител драстичният спад в цената на суровия петрол в световен мащаб заради пандемията от коронавирус? С колко трябва да поевтинеят горивата у нас и ще се случи ли това изобщо?

Отговорите на тези въпроси потърси екип на „Габрово Нюз“, който днес, 31 март, извърши проверки по информационните табла на местните бензиностанции, за да информира читателите си за предлаганите цени на пазара за горива.

Оказва се, че различните габровски бензиностанции са намалили цените в различна степен. При най-масовия бензин А-95 разликата между най-ниската и най-високата цена е голяма, около 38 стотинки за литър. Най-евтино се продава на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ на 1,59 лв/л., а най-скъпо на тази в района на ЖП-гарата 1,97 лв.

При масовия дизел отново бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ държи най-ниската цена от 1,59 лв за литър, а най-скъпо продават на изхода на Габрово в посока Севлиево, в района на ЖП-гарата и в района на централната поща, където литър от този вид гориво се харчи за 1,99 лв.

Шофьорите наливат бензин 100 октана на най-ниска цена от 1,99 лв отново на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“, а на най-висока – на изхода на Габрово към Севлиево срещу 2,28 лв за литър.

При обогатения дизел най-ниска е цената на колонката на изхода на Габрово към Севлиево – 2,25 лв, а на бензиностанцията до ЖП-гарата най-висока 2,32 лв за литър.

Сравнително по-символично е намалението при газта. Тук две бензиностанции, тази в района на пл.“Крушата“ и втората след входа на Габрово от Севлиево, държат най-ниски цени от 0,74 лв. Най-скъпо се продава на бензиностанцията в Северната индустриална зона на Габрово в посока Севлиево, където цената е 1 лева за литър.

Как приемат хората тези цени и харчат ли повече за гориво? Борислав, който не е излизал от известно време насам от вкъщи и последния път, когато е зареждал колата си, цената за литър дизел е била около 2,20 лв. Сега резервоарът на автомобила му е на червено и идвайки на колонката да зареди споделя, че е приятно изненадан от промените в цените.

Пресмятайки той изчислява, че ако зарежда сега пълен резервоар ще плати с около 30 лв по-малко, в сравнение с последното зареждане на гориво. И макар, че пътуване на дълго на този етап пред него не се очертава, той е категоричен, че ще се възползва от ниските по думите му цени.

Друг потребител също е доволен от сегашните стойности на горивата, като споделя, че съдейки по собствените си финанси разликата значително се усеща.

„Важно е да се отбележи, че повечето бензиностанции в Габрово имат и карти за отстъпка, варираща между 5 и 7 стотинки. Така реалната цена може да стане и още по-ниска. Но дори и тази цена според мен може да бъде още намалена, а бензинът и дизелът да се продават на около 1,50 лв за литър“, коментира друг удовлетворен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица