Икономика, Новини|30.01.2019 13:08

Севлиево получава 1,2 млн. лв. за енергийна ефективност

снимка: Община Севлиево

Община Севлиево спечели проект за над 1,1, млн. лева за подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинската администрация. Безвъзмездната финансова помощ е от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. /ОПРР 2014 – 2020 г./

Проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“ е одобрено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Управляващ орган на ОПРР 2014 – 2020 г., за финансиране по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, между Община Севлиево и МРРБ на стойност 1 138 213.31 лв., предоставени изцяло по европейската програма.

По същата приоритетна ос, МРРБ ще подпише договори и с 18 други български общини: Троян, Златоград, Малко Търново, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие, Разлог, Свиленград, Нови пазар, Ботевград, Малко Търново, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, Попово и Берковица.

Проектите са разнообразни и включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на сгради на общинска и държавна администрация, общинска образователна, социална и културна инфраструктура и многофамилни жилищни сгради. Одобрените проекти за финансиране във всичките общини са 32. Общата им стойност е за близо 33 млн. лв.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014 – 2020 г. е предназначена да подпомогне именно изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове – опорни центрове на общини.

Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

Решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани на интернет страницата на МРРБ.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар