Новини, Общество|29.10.2018 9:53

Местата в детските ясли в Габровско намаляват, сочи статистиката

снимка: Община Габрово, Архив

Към 31 декември 2017 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ), с общо 559 места в тях, като всичките са в градовете. В сравнение с 2016 г. местата в детските ясли в областта се намаляват с 27 или с 4.6%. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

В края на миналата година осигуреността с места в детските ясли общо за страната е 16.9% и в сравнение с предходната година се увеличава с 0.5 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%) и София (столица) (21.3%).

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в областта са постъпили 444 деца или с 21 деца по-малко в сравнение с 2016 г., като в края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 488 деца, от които момчетата са 244. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли е намалял с 5.8%.

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в Габрово, е 21.7%

Разпределението на децата отглеждани в детските ясли по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата от 2 до 3 годишна възраст (82.2%), а най-малък – на 1 година (0.2 %).

Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение работят 133 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 59, като 96.6% от тях са медицински сестри (57).

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар