Новини, Политика|26.10.2018 16:14

Съветниците учредиха право за строеж на сграда до новия пешеходен мост

© Copyright 2018 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Общинските съветници взеха решение да се учреди възмездно право на строеж, чрез публично оповестен конкурс, върху поземлен имот – общинска собственост.

Имотът се намира на ул. „Дунав“ в близост до новооткрития пешеходен мост, в първа зона на Габрово, на границата с идеалния градски център.

Той е отреден за жилищно строителство и обществено обслужване. Отстъпеното право на строеж може да бъде с разгъната застроена площ 4 200 кв. м., средно застрояване, с максимална височина до 15 м.

снимка: Община Габрово, Архив

Задължителните условия за провеждането на конкурса са: начална конкурсна цена от 621 600 лв., като от нея трябва да се плати минимум 50% в лева, а равностойността на остатъка от предлаганата цена – в обекти в бъдещата сграда.

Сборът от предложената цена и стойността на обектите, предоставяни в собственост на Общината, не може да бъде по-малък от цената на правото на строеж.

Местният парламент подкрепи още предложението да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на кафе-клуб, който е частна общинска собственост.

Имотът се намира на партерния етаж в жилищен блок на ул. „Македония“ 1, в първа зона на Габрово и представлява самостоятелен обект в сградата със застроена площ 112.00 кв. м. и отстъпено право на строеж.

Началната тръжна цена след експертна оценка от вещо лице и съобразно данъчната оценка на имота, е определена на 64 330 лв. за обекта заедно с правото на строеж.

Прието беше и предложение за продажба на още един имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.

Имотът представлява гараж – самостоятелен обект, на ул. „Селимица“ 4 в кв. Русевци в Габрово. Той е със застроена площ 20.00 кв. м. и се продава заедно с отстъпеното право на строеж при начална тръжна цена в размер на 7 680 лв.

При продажбите на двата имота – „кафе-клуб“ и „гараж“, купувачите им дължат всички данъци и такси по сделките, като трябва еднократно да изплатят цената за имотите в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта на кмета на община Габрово за определяне на купувач.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар