Свържи се с нас

Новини

Момчил Неков: Изграждането на гъвкави модели между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини трябва да бъдат приоритетни

Под потронажа на евродепутата в Силистра се проведе Форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“

Published

on

„През последните няколко години проектите за дуално образование показаха, че сътрудничеството между образованието и бизнеса е от ключово значение за постепенното внедряване на дуалната форма на обучение у нас. Без прякото участие на бизнеса този процес няма как да се случи. Споделям виждането, че бизнесът и образованието трябва да носят споделена отговорност за обучението и развитието на кадри“.

Това каза евродепутатът от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Момчил Неков при откриването на Форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“ в Силистра.


„Радвам се, че днешният форум събра на едно място представители на образованието и на бизнеса в името на едно по-добро бъдеще за Силистра и региона. Вярвам, че те трябва да работят заедно, ръка за ръка, за да се постигнат устойчиви резултати на местно и регионално ниво. Когато всеки работи по отделно в своята си сфера и когато няма диалог и колаборация, трудно могат да се постигнат осезаеми резултати“, заяви Неков.

„Специален фокус на днешното събите е поставен върху област Силистра и нейните специфични нужди по отношение на прогнозиране на потребностите на пазара на труда и на нуждата от кадри в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Няма как да не спомена, че аз имам специален сантимент към град Силистра, защото тук е моето родно място“, допълни Момчил Неков.

Неков изнесе данни, че според Европейски център за развитие на професионалното обучение до 2025 г. 49 % от всички нови работни места в ЕС ще изискват високо ниво на квалификация, 40 % — средно ниво на квалификация, а само 11 % — ниско ниво на квалификация или никакви квалификации.

В ЕС 40 % от работодателите изпитват трудности при намирането на служители с правилни умения, в България 54% от българските работодатели имат този проблем.

В ЕС 66% от компаниите осигуряват обучение за своите служители, докато в България това правят 31% от компаниите.

„Статистиките говорят за несъответствие между кадрите, които образователната система възпроизвежда и това, което се търси на пазара. Този феномен засяга както физическите лица, така и предприятията, като създава недостиг на кандидати и съответно безработица. В контекста на тези данни една от основните препоръки в резолюцията на Европарламента, по която работих, е да се обърне специално внимание на пограничните и отдалечените райони на Съюза, които са изправени пред специфични предизвикателства що се отнася до несъответствията между умения и заетост“, каза Неков.

Той допълни, че изграждането на гъвкави модели за взаимодействие между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини трябва да бъдат приоритетни.


„Завършилите Бакалавър и Магистър получават по-добро заплащане и това е стимул да се стремим към по-добро образование“, заяви по време на форума проф. Борислав Борисов, преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Според него икономическото развитие на регионите, дори и инфраструктурата оказват влияние върху образователната система. „В Силистра образованието е незадоволително. То е застрашено от демографската криза“, каза проф. Борисов.


Той представи кратко състояние на образователната система в Силистренска област. През 2016 г. делът на записаните в училище деца в V–VIII клас в областта намалява и вече е по-нисък от средния за страната – 76,6% при 78,2% за страната. Дяловете на второгодниците и на отпадналите от основното и средното образование обаче продължават да са по-ниски от средните за страната. Резултатите от зрелостните изпити в областта се повишават през 2017 г. и Силистра вече не е областта с най-ниски оценки. Средният успех от матурата по БЕЛ в област Силистра е 3,95 при 4,22 за страната. Близо двойно по-висок пък е делът на двойките в областта – 13,25% при 7,98% за страната. Учителите в областта се увеличават, но също остават под средния за страната брой спрямо учениците. Броят на студентите в областта пък намалява в унисон с тенденциите в страната.

Данни за образованието в Силистра представи и Марин Ботев от РУО на МОН, Силистра.

Обучение по професии има в 14 училища в Силистра. 64 % са в професионални гимназии, 22 % СУ с професионални паралелки и 14 % в СпУ „Дръстър“ и ОбУ Иширково.

Учениците във всички форми на обучение са 2603, от тях в дневна форма – 2144, задочна форма – 326 и самостоятелна форма -133.

По време на форума беше представен проект на проучване на общественото мнение, инициирано от Момчил Неков с подкрепата на Групата на българските социалисти в ЕП „Прогнозиране на бъдещите нужди от умения и кадри в Силистренска област за периода 2018-2028 г.“

„Проучването ще обхване професионалния статус и нагласи, уменията и мотивите за трудова реализация на трудово активното население от 16 до 45 години за Силистренска област, което да послужи като основа за прогнозиране на потребностите на пазара на труда“, заяви проф. Михаил Мирчев, социолог и политолог.

„Акцентът е върху нуждата от по-добро взаимодействие между бизнеса и образованието, което може да намали дефицитите в определени професионални направления и да насочи подготовката на специалисти в съответствие с възможностите за реализация“, коментира проф. Мирчев.

„Съществува голяма полярност в образованието в България. Много образовани, които напускат България, за да се реализират и ниско образовани и малограмотни, които са в страната и работят нископлатена работа. Има полярност и в търсенето на кадри. Работодатели, които предлагат работа на ниско образовани хора и ниско заплащане и работодатели, предлагащи работни оазиси – високи технологии, комфорт, високо заплащане“, заяви проф. Мирчев.

„Имам изключителни очаквания от това проучване, за да можем да разпространим модела и на други места в България“, каза доц. Маруся Любчева, модератор на събитието.

„Обезлюдяването на граничните райони е основен проблем в България и това основно засяга Дунавския район. Заплаха за националната сигурност е демографската криза и обезлюдяването на тези райони. За развитие на граничните райони основна роля има образованието, а насочването на инвестиции, финансови и данъчни облекцения би имало стимулиращ ефект за развитието на тези региони.“, каза М-р доц. Даниел Манолев, катедра “Логистика на сигурността” във факултет „Общовойскови” на НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново.


Проф. Венелин Терзиев, редовен професор в Национален военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и Русенски университет „Ангел Кънчев“ говори за възможностите за по-добри работни места в граничните региони.

„Взаимодействието между бизнеса и образованието е в основата на развитието на уменията и компетентностите, нужни за всяка икономическа или социална дейност“ ,каза доц. Маруся Любчева, модератор на Форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“ в Силистра.

Според нея в повечето случаи бизнесът предпочита да получи „готови“ кадри и не е особено ентусиазиран от това да финансира образованието.

В края на форума участниците приеха заключителен документ, с който:

– Препоръчват изработване на стратегически регионални икономически приоритети за всеки регион;

– Настояват за създаване на гъвкави модели за определяне на нуждите от нови умения и квалификация;

– Препоръчват регулярно изследване на прогнозните потребности на бизнеса във всеки регион ;

– Предлагат изработването на инстнрументи за оценка на съответствието на подготовката на специалисти с изискванията на бизнеса;

– Препоръчват адаптиране на нацоналното законодателство в областта на съответствието между професионалната подготовка и професионалната реализация и създаването на целенасочени национални програми за преодоляване на дефицитите в определени професионалните направления.

– Настояват държавата да подкрепя и да осигурява финансово образователни структури в инициативи за разкриване на специалности в профилираните и професионалните гимназии, както и създаване на професионални колежи, отговарящи на доказани потребности от кадри в дефицитвни зони.

За Момчил Неков:

Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;
Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“;
Член на Комисията по „Култура и образование“;

Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма, културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.

http://www.mnekov.eu/
https://bg-bg.facebook.com/momchil.nekov/
https://twitter.com/momchilnekov

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

500 първокурсници се записаха в ТУ – Габрово

Published

on

500 са първокурсниците, които се записаха след третото класиране за вход в Технически университет – Габрово, информираха от висшето учебно заведение.

През академичната 2020/21 година по т.нар. държавна поръчка се очаква да влязат близо 700 нови студенти, от които едва 45 от местата са за специалности в областта на социалните и стопанските науки.

От общо 17 бакалавърски специалности в задочна и редовна форма на обучение 6 са на 100% запълнени.

40% от местата за първокурсници са за задочно следване, където има единични незаети бройки, местата за платено обучение са 7%.

Традиционно силен интерес има към специалностите от електрофакултета, както и към инженерните професии, които са приоритетни за икономиката. Отчетлива е тенденцията за повече предпочитания към задочната форма на обучение.

Според представители на ТУ – Габрово има ясна тенденция за по-тясна връзка между избора на специалност и търсенето на кадри в пазара на труда.

Записването в Техническия университет ще продължи до средата на септември, тъй като една част от сегашните зрелостници ще се явят на държавни изпити през сесията август-септември.

Информация за специалностите и всички необходими документи за кандидат-студентите е публикувана на интернет страницата на ТУ – Габрово – секция „Прием“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Четири училища ще изградят СТЕМ – центрове

Published

on

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери, в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините, за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Четири училища от област Габрово са с одобрени проекти по националната програма, общата стойност на които е 584 000 лв. Това са Природоматематическа гимназия “Акад. Иван Гюзелев” – 266 000 лв, II ОУ “Неофит Рилски” – Габрово – 218 000 лв, НГПИ Тревненска школа – 50 000 лв и ПГИ “Рачо Стоянов” Дряново – 50 000 лв.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Със средствата ще се изграждат учебни центрове, в които пространствата ще бъдат оборудвани с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на СТЕМ-науките.

Освен образователна среда, ще се инвестира и в създаване на учебно съдържание, въвеждане на иновативни методи на преподаване, организация и управление на училищните процеси.

С Постановлението се одобряват средства по две дейности според броя на учениците в училището.

12 617 955 лв. са предвидени за реализиране на одобрените проекти на 45 общински училища по дейност I „Големи проекти”. Финансирането за едно училище може да е до 300 000 лв. и е предназначено за училища с над 300 ученици, където ще се изграждат центрове за млади изследователи, центрове за технологии в креативните индустрии, центрове за дигитални създатели, изследвания, иновации и др.

3 969 021 лв. се предоставят на одобрените проекти на 83 общински училища по Дейност II „Малки проекти”. Всяко училище с до 300 ученици може да кандидатства с проект до 50 000 лв.

Предвидено е със средствата да се трансформират малки по мащаб физически пространства – една или две класни стаи или отделни кътове, като се изграждат „работилници”, изследователски лаборатории, класни стаи за креативни дигитални създатели и др.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Елена Йончева: България се превърна в мафиотска държава!

Елена Йончева: Във всички държави има някаква степен на корупция, но България се превърна в мафиотска държава

Published

on

Във всички държави има някаква степен на корупция, но България се превърна в мафиотска държава. Това каза евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Елена Йончева в интервю за сайта eureporter.co. Поводът за него са продължаващите протести срещу управлението в София.

В материала се отбелязва, че въпреки скандалите и очевидното потъпкване на върховенството на правото, европейските лидери не осъждат открито развитието на обстановката в страната. Припомня се механизмът за сътрудничество и проверка, който с годините открива „позитивно институционално развитие“ в България.

Това според мнението на Елена Йончева (както и според голяма част от протестиращите) не е вярно. Нещо повече, според нея, липсата на реакция на европейските институции сега може да породи евроскептицизъм у българите. Те виждат, че мафията в България се разраства и с помощта на парите от ЕС.

Евродепутатът посочва, че България обеднява с всяка година. Преките чужди инвестиции са силно ограничени, заради слабостите в правна система, която не защитава инвеститорите. Мощни олигарси държат по-голямата част от икономиката, образователната и здравната системи западат, а стандартът на живот на хората се срива. Заради това гражданите на България повече от месец протестират срещу правителството.

Повратната точка, която предизвика недоволството да се излее на улицата, настъпи в началото на юли, когато главният прокурор Иван Гешев изпрати въоръжени служители да претърсват кабинетите в сградата на българския президент Румен Радев. Те задържаха секретаря по правни въпроси и антикорупция и съветника по сигурността и отбраната. Държавният глава поиска оставката на премиера Бойко Борисов и на цялото правителство.

Елена Йончева коментира, че протестите се поддържат от всички опозиционни политически среди – леви, десни, центристи. Според проучванията на общественото мнение повече от 70% от българите подкрепят недоволството, а много хора все още се притесняват открито да го изразяват или се безпокоят, че ще изгубят работата си.

Българският евродепутат е убедена, че правителството ще бъде принудено да подаде оставка, дори да не е веднага. Тя прогнозира, че това най-вероятно ще се случи през септември или октомври.

Наясно сме с трудностите, които предстоят след това. Българите ще трябва да изградят наново демокрацията, каза Йончева, като посочи, че подкрепата на Европейския парламент и на Европейската комисия ще бъде много важна в този процес.

Въпреки това, в момента не изглежда премиерът Бойко Борисов и главният прокурор Иван Гешев да имат желание да се откажат от властта, коментира медията. В материала се припомня дипломатическа грама от САЩ, станала известна чрез Wikileaks през 2006 г., в която се твърди, че Борисов има сериозна криминална дейност и поддържа тесни връзки с Лукойл и руското посолство. Връзките с Лукойл предизвикаха безпокойство и покрай предполагаемата собственост в Барселона. Испанските власти разследват т.нар. къща в Барселона.

В същото време лидерът на Европейската народна партия, част от която е партия ГЕРБ, Манфред Вебер поздрави Борисов за борбата срещу корупцията. ЕНП изглежда не иска да постави под съмнение почтеността на управляващите в България.

Елена Йончева посочи, че изказването на Манфред Вебер е цинично. На 10 юли 2020 г. той каза „Групата на ЕНП подкрепя напълно правителството на Бойко Борисов и неговата […] борба срещу корупцията, както и осъществения прогрес за присъединяването към еврозоната“.

Елена Йончева е мишена на Борисов, припомня eureporter.co, като представя изтеклия на 12 юни 2020 г. запис, в който премиерът се заканва, че „ще изгори всичко, за да изгори Елена Йончева“. Българските власти твърдят, че ще анализират записа, но само за това дали е бил законен или не, а не и съдържанието му.

Йончева припомня, че председателят на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Ираче Гарсия е препоръчала независима експертиза, а две американски лаборатории вече са доказали, че записът е автентичен. За заплахата към Елена Йончева е уведомен и председателят на Европейския парламент Давид Сасоли.

Попитана за ситуацията в България, Европейската комисия отговаря, че новият механизъм за върховенството на правото ще й даде възможност да убеди страната да работи за всички бъдещи необходими реформи.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица