Новини|18.10.2018 11:35

Габрово с предложение за екологични политики чрез отворени иновации

снимка: Община Габрово

Община Габрово внесе за оценка проектно предложение за въвеждане на отворените иновации като метод за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики на местно ниво. Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова – главен експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета.

Стойността на иновативната разработка е 89 255,61 лв., а срокът за изпълнение – 24 месеца. Искането за безвъзмездно финансиране е по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.

Идеята на проекта „АдмИНОВА“ е да се създаде среда, която ще подобри връзката между администрацията, гражданите и бизнеса при формирането на публични екополитики. За целта е предвидено изпълнението на седем високо ефективни дейности.

Ще бъде направен анализ и препоръки за подобряване на процесите по предоставяне на услуги, ще се изработи модел за отворена администрация и открито управление. Планирани са съвместни дейности между бизнеса, неправителствените организации, гражданите и общинската администрация.

Ползите от предложения модел ще бъдат разяснени в четири информационни кампании, няколко кръгли маси и обществени обсъждания, както и голяма заключителна конференция.

В рамките на проекта ще се изгради онлайн инструментариум на принципа на отворените иновации, който ще е основен комуникационен канал между администрацията и гражданите. Резултатите от проекта ще могат да се приложат и в други общини и администрации от страната.

Като партньори в изпълнението на дейностите са привлечени Сдружение „Асоциация за социална отговорност и регионални инициативи“ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Двете организации имат опит в областта на иновациите и трансфера на ноу-хау, социалното предприемачество, информационните технологии и устойчивото развитие.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

2 коментара

  • Обявявам си гъзъ на публичен търг с явно наддаване. Гъзът се намира на ул. Крум Попов №1. Началната тръжна цена е 24 цента.
    Тръжната документация за участие в търга се закупува в офисите на Отровено Общество и Хамерика vs Булгерия.

Напиши коментар