Новини|18.06.2018 12:44

Съдът отхвърли спогодбата за колективния иск срещу ТЕЦ-а

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

В проведеното на 14 юни т.г. съдебно заседание, по търговското дело срещу „Топлофикация Габрово“ ЕАД, състав на Окръжен съд – Габрово не одобри предложената от страните спогодба за уреждане на спора.

Съдът отказа да одобри спогодбата, преценявайки, че предвиденото в нея условие за обезщетяване само на присъединените към колективния иск лица, а не на всички увредени такива, не удовлетворява колективния интерес.

Съдът счете, че ако одобри спогодба само по отношение на абонатите, присъединени към иска, нейните условия няма да бъдат приложими за останалите лица – абонати на дружеството, т.е. – няма да бъде изпълнена вменената от законодателя идея за защита на колективния интерес.

Предвид изложеното съдът не одобри спогодбата и отложи разглеждането на делото.

Предвид големия брой присъединени ищци и затрудненията със своевременното призоваване на всички лица, на основание чл.39 ал.3 от ГПК, съдът задължи ищците да посочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 10 юли 2018 година.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар