Крими, Новини|02.04.2018 15:07

Нисък ръст на оправдателни присъди и нито едно оправдателно решение

снимка: Пресцентър Апелативна прокуратура – Велико Търново

Нисък ръст на оправдателни присъди и нито едно оправдателно решение отчита Окръжна прокуратура – Габрово, информираха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Окръжният прокурор Надежда Желева отчете дейността на Окръжна прокуратура – Габрово за 2017 година. Отчетното събрание се проведе в присъствието на г-жа Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП, г-жа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор при ВКП, Даниела Машева член на прокурорската колегия на Висш съдебен съвет, г-н Огнян Басарболиев – административен ръководител и апелативен прокурор на АПВТ.

През отчетната 2017 г. прокурорите от Габровски съдебен район са работили по общо 2 777 преписки, от които 90% са новообразувани. От тях са решени 96 % са решени в едномесечен срок.

Прокуратурите са наблюдавали общо 2923 досъдебни производства (ДП). Прокурорите са решили 2 382 ДП, съставляващи 81,5 % от наблюдаваните ДП при спазване срока по чл. 242 от НПК

Определящи за дейността на районните прокуратури от съдебния район са проведените досъдебни производства, като най-много са за престъпления против собствеността и за общоопасни престъпления.

Районни прокуратури отчитат спад на битовата престъпност. Намалели са досъдебни производства за престъпления против брака и семейството, за престъпленията против стопанството и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.

Наблюдава се с близо 40 % увеличаване броя на пострадалите малолетни и непълнолетни лица.
Характерно за прокурорската дейност в региона е, че основната част от приключените досъдебни производства се внасят на съд с обвинителни актове.

снимка: Пресцентър Апелативна прокуратура – Велико Търново

Внесените в съда 661 прокурорски акта са с 1/7 повече от предходните периоди. От тях обвинителни актове са 523 бр. /79,12 %/. Предложенията по чл.78а НК са 133 бр. Най-малко са внесените в съда споразуменията – 49 бр.

В прокуратурите са получени за изпълнение присъди и споразумения срещу 387 лица и са ги привели в изпълнение в законовия срок. От предходната година няма останали неприведени присъди, а през 2017 година не е приведена в изпълнение само една присъда по отношение на 1 лице, осъдено на пробация.

През изминала година по актове на прокуратурите са постановени само 9 оправдателни присъди и няма оправдателни решения.

Прокуратурите са работили по общо 66 преписки с международен елемент: участие в производства свързани с европейска заповед за арест, молби за правна помощ, трансфер на наказателно производство.

Окръжна прокуратура-Габрово е взела участвала в 399 броя административни дела на Административен съд-Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

2 коментара

  • Който е имал опит с габровския съд знае много добре че всичко е фарс невероятно измислена институция с предварително нагласени съдии и решения корумпирани прокурори и съдебни заседатели…..

    • Защото работят толкова „добре“ и „прецизно“, затова убийците на Веси са все още на свобода, макар че целият град знае кои са! Много по-лесно на „ефикасните“ съдии и прокурори бе да преквалифицират очевадното убийство в самоубийство и да хвърлят всичката кал върху жертвата, само и само да спасят килърите й!!!Така че не фарс, повече от фарс е всичко, което се случва не само в България, но и в държавата!

Напиши коментар