Новини|06.03.2018 9:30

Платихте ли таксата за вашето куче?

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

До 31 март е крайният срок, в който може да платите годишната такса за куче, напомнят от Община Габрово.

От администрацията на кмета информират собствениците на кучета, че Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД) ги задължава да заплатят годишна такса за притежаване на домашния си любимец.

Размерът на годишната такса е 5.00 лева за град Габрово и 2.00 лева за останалите населени места на територията на общината.

Освободени от такса са кастрираните кучета, кучета на инвалиди, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, кучета, използвани за опитни цели, кучета, използвани от Българския червен кръст, кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Не се заплаща такса и за кучета с микрочип за годината, в която е поставен, уточняват от Общината.

Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Регистрацията се извършва в Общинска администрация – Габрово, кметствата и кметските наместничества на територията на общината.

Съгласно разпоредбите на ЗВмД всеки собственик на куче е длъжен при извеждане на животното да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представя на общинските и ветеринарномедицински органи. Да вземе мерки да животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото на дефекация.

Да извежда кучето на повод, а агресивните – и с намордник. Да не разхожда домашния си любимец на детски площадки и на местата, обозначени от общината със забранителни знаци.

При констатирани нарушения собствениците носят административнонаказателна отговорност съгласно ЗВмД, припомнят още от администрацията на кмета.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар