Свържи се с нас

Икономика

Средната брутна заплата в Габровско за декември е 970 лева

Published

on

снимка: Община Габрово, Архив

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. в област Габрово е 946 лв., за ноември – 968 лв., и за декември – 970 лева. Данните бяха изнесени от Териториалното статистическо бюро към Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата е 962 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г. със 7.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” – с 20.9%, „Образование ” – с 20.3%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” – с 18.3%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвърто тримесечие на 2017 г., са: „Образование” – 1098 лева; „Държавно управление” 1053 лева; „Преработваща промишленост ” – 1027 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 539 лева; „Административни и спомагателни дейности ” – 657 лева; „Култура, спорт и развлечения ” – 665 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 9.2%, а в частния – със 17.7%.

В сравнение с останалите области в страната, по равнище на работна заплата област Габрово се нарежда на седмо място.

Снимката е илюстративна.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2017 г. се увеличават с 0.4 хил. или с 1,0% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 39.2 хил.

В сравнение с края на септември 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 28.6%, и „Операции с недвижими имоти” – с 15.4%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Административни и спомагателни дейности ” – с 5.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 3.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 48.5% и 13.0%.

В края на декември м.г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8 хил., или с 2.1% повече в сравнение с края на декември 2016 година. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Образование“ – с 28.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 13.6%, а най-голямо намаление – в „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 17.9% и „Операции с недвижими имоти“ – с 15.5%.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

9 коментара

9 Comments

 1. Лъжци такива

  27.02.2018 at 18:21

  Не е вярно, като прибавим комисионните на калинките в Општинъта, средната заплата става 14 000лв.
  Тук включвам комисионни от Воден цикъл, Мракотея и Кръговите.
  Не заблуждавайте габровци.
  Градът просперира!!!!

 2. Георги

  27.02.2018 at 21:21

  Това означава че продължава да намаляват гражданите на града и смятат на по малко на брой хора сумата.Като остане само кметицата ще се взема само нейната заплата и ще мине и депутатите тогава щото ще се смята само на нейната глава като работещ и пребиваващ в града.

 3. Ненко

  28.02.2018 at 0:15

  Еми моята е 10 000 лева а на Вилажера и 20 такива като него им е 510 лева, което средно прави около 970 лева…

 4. Виладжендър

  28.02.2018 at 11:17

  Добре, че е фирмата на братко да ме вземат да рина сняг с пръча, че в това снежно бедствие тировете спряха и няма работа. Сега рина сняг в района на слаботоковото училище на пазара, което най-сетне и с кански мъки успях да завърша. Впрегнал съм пръча в едно гребло и двамата разчистваме преспите. Моите бивши съученици ми махат от прозорците на родното училище, а класната ми носи от време на време чай с успокоителни. Тук на пазара видях, че има още неразработен пазар за услуги на избирателите. Чакам да се стопи снега и да спечеля всички мургави избиратели от пазара за редовни клиенти. Много ми харесва на пазара. Не е като на Мечковица. За сега е това. Нямам много време да пиша, защото началството ще се кара.

 5. Киро

  28.02.2018 at 13:10

  абе кой ги пише тези глупости, вие да не сте се бъгнали? Лъжци ! Аз няма познати, които да вземат над 600-700 лева, а повечето дето познавам са в сивата икономика, така че имате много здраве за средна заплата 970 лева.

 6. лл

  28.02.2018 at 13:13

  Ей общинари, защо не чистите тротоарите от снега, булевард Трети март е заринат, къде са малките почистващи машини, хората вървят по пътното платно, пфууу писна ми от комуняги. Пак ли пратихте почистващата техника по вилите си и селата дето живеете..

 7. Шнура

  28.02.2018 at 13:36

  Тъй като пръча Парчо го направихме на пастърма, на нашият верен другар Вилъжер му беше доставен за забавления нов пръч. Казва се Ме Мушко.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие

Published

on

Общините ще разработват планове за интегрирано развитие, които да заменят досегашните планове за развитие и интегрираните планове за градско и регионално развитие, предвиждат методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова, гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Габрово. Плановете, със срок на действие 7 години, трябва да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.

Те трябва да са в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрираното развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

В плановете ще се определят средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Те ще осигуряват пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на целите за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

За Северен централен район за планиране, в който попада територията на област Габрово, са изведени три приоритета: Икономически подем и трансформация; Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж; Устойчиво териториално развитие и свързаност © МРРБ

Досегашните регионални схеми за пространствено развитие на районите от Ниво 2 се заменят от интегрирани териториални стратегии за развитие. Срокът им на действие е 7 години, като предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура ще са с период до 30 години.

С тях ще се определят дългосрочните перспективи и цели за развитие на районите в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Предложените за Северен централен район инвестиции обхващат 11 специфични цели, насочени към: привличане на инвестиции; изграждане на иновационна среда и мрежи за ново развитие; създаване на нови качествени работни места; устойчиво развитие на туризма и селското стопанство; подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението; инвестиране в здравна и социална инфраструктура, култура и спорт; развитие на транспортната и цифровата инфраструктура; интегрирано развитие на градовете, вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество; развитие на екологосъобразна инфраструктура; нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени и административен капацитет.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Published

on

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, информираха от офиса на НАП в Габрово.

До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

За останалите самоосигуряващи се лица, срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. остава 30 април 2020 г. Габровските данъчни напомнят, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета могат да се извършват чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.

НАП – Габрово съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=762.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Поевтиняха ли горивата по бензиностанциите в Габрово?

Published

on

Намалиха ли цените на горивата по бензиностанциите в Габрово? Оказва ли влияние за крайния потребител драстичният спад в цената на суровия петрол в световен мащаб заради пандемията от коронавирус? С колко трябва да поевтинеят горивата у нас и ще се случи ли това изобщо?

Отговорите на тези въпроси потърси екип на „Габрово Нюз“, който днес, 31 март, извърши проверки по информационните табла на местните бензиностанции, за да информира читателите си за предлаганите цени на пазара за горива.

Оказва се, че различните габровски бензиностанции са намалили цените в различна степен. При най-масовия бензин А-95 разликата между най-ниската и най-високата цена е голяма, около 38 стотинки за литър. Най-евтино се продава на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ на 1,59 лв/л., а най-скъпо на тази в района на ЖП-гарата 1,97 лв.

При масовия дизел отново бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ държи най-ниската цена от 1,59 лв за литър, а най-скъпо продават на изхода на Габрово в посока Севлиево, в района на ЖП-гарата и в района на централната поща, където литър от този вид гориво се харчи за 1,99 лв.

Шофьорите наливат бензин 100 октана на най-ниска цена от 1,99 лв отново на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“, а на най-висока – на изхода на Габрово към Севлиево срещу 2,28 лв за литър.

При обогатения дизел най-ниска е цената на колонката на изхода на Габрово към Севлиево – 2,25 лв, а на бензиностанцията до ЖП-гарата най-висока 2,32 лв за литър.

Сравнително по-символично е намалението при газта. Тук две бензиностанции, тази в района на пл.“Крушата“ и втората след входа на Габрово от Севлиево, държат най-ниски цени от 0,74 лв. Най-скъпо се продава на бензиностанцията в Северната индустриална зона на Габрово в посока Севлиево, където цената е 1 лева за литър.

Как приемат хората тези цени и харчат ли повече за гориво? Борислав, който не е излизал от известно време насам от вкъщи и последния път, когато е зареждал колата си, цената за литър дизел е била около 2,20 лв. Сега резервоарът на автомобила му е на червено и идвайки на колонката да зареди споделя, че е приятно изненадан от промените в цените.

Пресмятайки той изчислява, че ако зарежда сега пълен резервоар ще плати с около 30 лв по-малко, в сравнение с последното зареждане на гориво. И макар, че пътуване на дълго на този етап пред него не се очертава, той е категоричен, че ще се възползва от ниските по думите му цени.

Друг потребител също е доволен от сегашните стойности на горивата, като споделя, че съдейки по собствените си финанси разликата значително се усеща.

„Важно е да се отбележи, че повечето бензиностанции в Габрово имат и карти за отстъпка, варираща между 5 и 7 стотинки. Така реалната цена може да стане и още по-ниска. Но дори и тази цена според мен може да бъде още намалена, а бензинът и дизелът да се продават на около 1,50 лв за литър“, коментира друг удовлетворен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица