Новини, Политика|26.02.2018 10:43

Общината ще насърчава младежката заетост

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Общинските съветници приеха отчета за изпълнението на Общинския план за младежта за 2017 г. С 22 гласа „за“ и трима „въздържали се“ беше приет и Общинският план за младежта за 2018 г. Проектът на плана е одобрен от Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта по време на обсъждане, проведено на заседание на 24 ноември 2017 г.

В документа е включен анализ на предизвикателствата пред габровската младеж. Определени са приоритетите и специфичните цели при провеждането на общинската политика за младежта, както и дейностите, които ще се реализират с участието на младежки организации и институции, работещи в сферата на младежките дейности и проблемите на младите хора.

Приоритетите, записани в плана за 2018 г., са: ограничаване на младежката безработица и насърчаване на младежка заетост; подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на творчески умения; насърчаване на здравословен начин на живот; развитие на капацитета на младежките групи и организации; развитие на младежкото доброволчество и насърчаване на гражданската активност.

Поради промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се налага промяна в наименованието на специализираната институция „Дом за възрастни хора с физически увреждания“. Общинският съвет прие предложението за преименуването на институцията на „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730