Приеха Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Общински съвет – Габрово прие на второ четене Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт. Това стана по време на редовната сесия на местния парламент.

Целта на наредбата е да регламентира правото и условията, на които трябва да отговарят спортните клубове, регистрирани и развиващи дейността си на територията на община Габрово.

Предвидени са основните критерии, чрез които ще се предоставя финансова подкрепа със средства от бюджета на Общината, както и основните индикатори, чрез които ще се оценяват тези критерии. С наредбата се определя механизма за разпределение на финансовия ресурс между отделните спортни клубове.

Разписано е как се точкуват различните индикатори по критериите и как получените точки се преобразуват в процент от средствата, предвидени за подпомагане. Регламентирани са редът и начинът, по който ще се отчитат разходваните средства, като са взети мерки да не се допуска двойно финансиране на разходите, които ще бъдат отчитани.

Указано е как ще се осъществява контрол върху финансираните спортни клубове и последиците от неизпълнение на задълженията им.

Наредбата цели постигане на безпристрастност и прозрачност в разпределянето на финансовите средства между спортните клубове, като запазва обществените традиции за подпомагане на футбола, поради неговата масовост.

До момента финансовото подпомагане ставаше чрез критерии, които ежегодно се утвърждаваха от общинската експертна спортна комисия. Те бяха разработени и приети преди години от представителите на спортната общност.

Община Габрово подпомага спортните клубове с два типа мерки – предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения и предоставяне на финансови средства от бюджета на общината.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар