Свържи се с нас

Икономика

НАП – Габрово отчете с 8 милиона повече приходи за миналата година

Човек и добре да живее, идва време да си подаде данъчната декларация и да плати дължимото на държавата.

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

В унисон с отличните резултати като цяло в страната за НАП, офисът на приходната агенция в Габрово отчита 170 млн. лева данъчни и осигурителни приходи за 2017 година. Събраната сума е с 8 млн. лева повече спрямо 2016 година и бележи ръст с 7,93%, който за последните три години е 36,60%. Данните оповестиха от Приходната агенция в Габрово.

Отличните резултати се дължат на подобрените отношения с клиентите, увеличените електронни услуги, подобрената контролна дейност, която дава резултати в борбата със „сивата икономика“, подобрена събираемост и др.

За първия месец на тази година НАП – Габрово са събрали 15,86 млн. лева приходи, което е с 4,15 млн. лева повече от 2017 година или е постигнат ръст, в размер на 35,49 %, повече от същия период на миналата година.

„Изключителните ни резултати през последните години са следствие на непрекъснатите ни усилия да изпълним главната си цел – и на стратегическо, и на оперативно ниво, да насърчим и да подкрепим доброволното деклариране и плащане, в т.ч. да използваме поведенчески модели за стимулиране на спазването“, обясняват данъчните.

„Резултатите през последните години съвсем безапелационно го доказват. При 14,080 млрд. събрани приходи през 2014 г., до 19,180 млрд. през 2017 г. като цяло за страната – над 36% ръст за трите последни години. И всичко това вследствие на засиленото доброволно спазване.

Вече 3 години подред, в напълно независими едно от друго изследвания, публичната организация с най-високо обществено доверие е НАП. Това е единствената структура измежду изпълнителна, съдебна и законодателна власт, за която доверието е по-високо от недоверието.“

Според габровските данъчни общественото доверие е най-ценният капитал, с който разполагат. „То е нашият основен инструмент за противопоставяне на принудата, заплахата и санкцията, водещ до все по-добри резултати. Доверието в системата, експертизата, всяка отделна личност, работеща в НАП. Доверието извън системата е пряка функция на доверието вътре“, категорични са НАП – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Помещение за заводско столово хранене се отдава под наем

Published

on

„Подемкран“ АД отдава помещение за заводско столово хранене.

За контакти: +359888866032.

Зареди още

Икономика

Рехабилитират и модернизират осветлението на Трявна и Плачковци

Published

on

Пограма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” – Министерство на енергетиката.

На 2 август от 11.00 часа в зала 403 в сградата на Община Трявна кметът Силвия Кръстева ще даде старт чрез начална пресконференция на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“.

Проектът е финансиран по Административен договор BGENERGY-2.001-0041-014 от 30.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта е МПЕнерджи АС, Норвегия.

Проектът включва реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС).

Предвидената енергоспестяваща мярка за гр. Трявна се състои в доставка и монтаж на 1393 бр. нови осветителя, от които 2 бр. осветители, ще са оборудвани с фотоволтаични панели, контролери и акумулаторни батерии и въвеждане на система за управление и мониторинг.

Енергоспестяващата мярка за гр. Плачковци се състои в доставка и монтаж на 562 бр. нови осветителя и въвеждане на система за управление и мониторинг. Предвижда се внедряване на цифрова система за управление на уличното осветление, която ще обслужва гр. Трявна и гр. Плачковци.

Общата стойност на проекта е 587 240,00 лева, от които 499 154,00 лв. Европейско финансиране и 88 086,00 лв. Национално финансиране.

Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и подобряване условията на живот на населението.

Специфичните цели на проекта са намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не енергоефективно външно изкуствено осветление; намаляване на енергопотреблението, чрез въвеждане не система за контрол, наблюдение и управление; подобряване на условията на живот на населението, укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца. Начало на проекта 30.03.2021 г, Край на проекта 30.09.2022 г.

Зареди още

Икономика

Помещение за заводско столово хранене се отдава под наем

Published

on

„Подемкран“ АД отдава помещение за заводско столово хранене.

За контакти: +359888866032.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица