Свържи се с нас

Икономика

Зачестяват случаите на трудова експлоатация на българи

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора алармира за фалшиви обяви за работа в социалните мрежи

Published

on

снимка: Фондация А21

Вече втора година Националната телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100 приема сигнали за трафик на хора и предоставя информация и ресурси на българските граждани, с цел превенция на риска от попадане в експлоатация. Тя е напълно безплатна за страната, денонощна и анонимна.

За изминалата година към Линията са постъпили над 500 обаждания от българи от страната и чужбина, като повече от 200 от тях касаят случаи на сексуална и трудова експлоатация, злоупотреба с лични данни, сигнали за некоректни работодатели и други високорискови ситуации.

Основната тенденция, която фондация А21 отчита, в ролята си на основател на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, са зачестяващите обаждания, свързани с обяви за работа в чужбина. Все по-често се обаждат хора, които имат нужда от повече информация и искат да проверят дали дадено предложение за работа, което обмисляне крие опасности от измама, експлоатация и попадане в ситуация на трафик.

Националната телефонна линия за борба с трафика на хора има важна роля в в предотвратяването на злоупотреба с български граждани в страната и в чужбина и попадането им в ситуация на трафик. Специално обученият екип от специалисти на Линията има готовност да осъществи проверка и да информира обаждащите се дали дадено предложение не крие опасност.

Нарастващ брой от обажданията на Линията включват заявка за проверка на обява за работа, намерена в Интернет, която съдържа подозрителна информация, твърде ниски или никакви изисквания за заеманата длъжност, липса на информация за контакт с работодателя. Много често кандидатите за дадена позиция биват одобрявани без провеждане на интервю и без да осъществят личен контакт с потенциалния си работодател или с представителя на посредническата фирма.

Пример за подобен случай е историята на жена, която решава да се допита до Линията, след като е намерила обява за работа в чужбина през страница във Фейсбук. В офертата е предоставен единствено имейл адрес, по който жената изпраща кандидатурата си. Биват й изискани снимка и копие на личната й карта. След това бива одобрена и получава по имейл самолетен билет за след два дни без интервю и без комуникация на живо с работодателя.

Проверка на Линията показа, че фирмата не е лицензирана за предоставяне на посредническа дейност на български граждани, както и че има предистория като некоректен работодател. Благодарение на навременното обаждане към Националната линия и последвалата проверка, обаждащата е информирана за рисковете, свързани с обявата и е предотвратено нейното заминаване и потенциалното й експлоатиране.

Опитът на А21 България и в частност на екипа на Линията сочи, че все по-често българските граждани биват измамени и въвлечени в трафик на хора през социалните мрежи. Най-често срещаните сценарии са два – така наречения loverboy модел на изграждане на романтично взаимоотношение и фалшиво предложение за работа.

В първия случай трафикантите осъществяват контакт с потенциалните си жертви посредством чат в някоя социална платфора, като по този начин скъсяват емоционалната дистанция, печелят доверие, представят се като общителна, а дори и романтична личност. В много случаи, с течение на времето се развива романтична връзка между трафиканта и набелязаната жертва. В резултат на това трафикантът печели контрол над жертвата и съумява по-лесно да я експлоатира.

При сценария с фалшивите обяви за работа А21 препоръчва превантивно допитване на граждани до Национална телефонна линия за борба с трафика на хора при предстоящо кандидатстване, при случаи на злоупотреба, както и ако някой се опитва да ги склони към извършване на нещо против волята им.

снимка: Фондация А21

От А21 съветват хората да не изпращат личните си данни по имейл, както и да обръщат особено внимание на следните неща, когато търсят работа в страната или чужбина:

– Условията за работа – пояснено ли е какви са изискванията към кандидата, какво предлага работодателят и каква е трудовата характеристика за длъжността;
– Изисквания към кандидата – съмнително е, ако в офертата не присъства списък с изисквания като опит, определени умения, владеене на език (за чужбина);
– Клауза за конфиденциалност – дали в договора присъства текст, който забранява на служителя да споделя с трето лице информация за длъжността, условията на работа или подробности около естеството на работа;
– Клауза за прекратяване на договора – дали в договора има клауза, при която служителят дължи неустойка на работодателя в случай, че реши да напусне работа;
– Заплащане – дали заплащането е подозрително високо и нереалистично;
– Работно време – дали в договора е регламентирано работното време и ако да, дали е съгласно Кодекса на труда;
– Официална информация за фирмата – дали информация за работодателя/фирмата е достъпна онлайн, упоменат ли е физически адрес, предоставен ли е контакт на лице за връзка;

На 0800 20 100 денонощно, безплатно и анонимно гражданите могат да получат информация за същността на проблема трафик на хора, да направят заявка за проверка на съмнителна обява за работа и да бъдат насочени както за рисковете от трудова и сексуална експлоатация в България и чужбина, така и за това към кои компетентни органи могат да се обърнат при нужда от незабавно съдействие.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие

Published

on

Общините ще разработват планове за интегрирано развитие, които да заменят досегашните планове за развитие и интегрираните планове за градско и регионално развитие, предвиждат методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова, гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Габрово. Плановете, със срок на действие 7 години, трябва да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.

Те трябва да са в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрираното развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

В плановете ще се определят средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Те ще осигуряват пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на целите за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

За Северен централен район за планиране, в който попада територията на област Габрово, са изведени три приоритета: Икономически подем и трансформация; Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж; Устойчиво териториално развитие и свързаност © МРРБ

Досегашните регионални схеми за пространствено развитие на районите от Ниво 2 се заменят от интегрирани териториални стратегии за развитие. Срокът им на действие е 7 години, като предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура ще са с период до 30 години.

С тях ще се определят дългосрочните перспективи и цели за развитие на районите в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Предложените за Северен централен район инвестиции обхващат 11 специфични цели, насочени към: привличане на инвестиции; изграждане на иновационна среда и мрежи за ново развитие; създаване на нови качествени работни места; устойчиво развитие на туризма и селското стопанство; подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението; инвестиране в здравна и социална инфраструктура, култура и спорт; развитие на транспортната и цифровата инфраструктура; интегрирано развитие на градовете, вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество; развитие на екологосъобразна инфраструктура; нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени и административен капацитет.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Published

on

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, информираха от офиса на НАП в Габрово.

До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

За останалите самоосигуряващи се лица, срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. остава 30 април 2020 г. Габровските данъчни напомнят, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета могат да се извършват чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.

НАП – Габрово съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=762.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Поевтиняха ли горивата по бензиностанциите в Габрово?

Published

on

Намалиха ли цените на горивата по бензиностанциите в Габрово? Оказва ли влияние за крайния потребител драстичният спад в цената на суровия петрол в световен мащаб заради пандемията от коронавирус? С колко трябва да поевтинеят горивата у нас и ще се случи ли това изобщо?

Отговорите на тези въпроси потърси екип на „Габрово Нюз“, който днес, 31 март, извърши проверки по информационните табла на местните бензиностанции, за да информира читателите си за предлаганите цени на пазара за горива.

Оказва се, че различните габровски бензиностанции са намалили цените в различна степен. При най-масовия бензин А-95 разликата между най-ниската и най-високата цена е голяма, около 38 стотинки за литър. Най-евтино се продава на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ на 1,59 лв/л., а най-скъпо на тази в района на ЖП-гарата 1,97 лв.

При масовия дизел отново бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ държи най-ниската цена от 1,59 лв за литър, а най-скъпо продават на изхода на Габрово в посока Севлиево, в района на ЖП-гарата и в района на централната поща, където литър от този вид гориво се харчи за 1,99 лв.

Шофьорите наливат бензин 100 октана на най-ниска цена от 1,99 лв отново на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“, а на най-висока – на изхода на Габрово към Севлиево срещу 2,28 лв за литър.

При обогатения дизел най-ниска е цената на колонката на изхода на Габрово към Севлиево – 2,25 лв, а на бензиностанцията до ЖП-гарата най-висока 2,32 лв за литър.

Сравнително по-символично е намалението при газта. Тук две бензиностанции, тази в района на пл.“Крушата“ и втората след входа на Габрово от Севлиево, държат най-ниски цени от 0,74 лв. Най-скъпо се продава на бензиностанцията в Северната индустриална зона на Габрово в посока Севлиево, където цената е 1 лева за литър.

Как приемат хората тези цени и харчат ли повече за гориво? Борислав, който не е излизал от известно време насам от вкъщи и последния път, когато е зареждал колата си, цената за литър дизел е била около 2,20 лв. Сега резервоарът на автомобила му е на червено и идвайки на колонката да зареди споделя, че е приятно изненадан от промените в цените.

Пресмятайки той изчислява, че ако зарежда сега пълен резервоар ще плати с около 30 лв по-малко, в сравнение с последното зареждане на гориво. И макар, че пътуване на дълго на този етап пред него не се очертава, той е категоричен, че ще се възползва от ниските по думите му цени.

Друг потребител също е доволен от сегашните стойности на горивата, като споделя, че съдейки по собствените си финанси разликата значително се усеща.

„Важно е да се отбележи, че повечето бензиностанции в Габрово имат и карти за отстъпка, варираща между 5 и 7 стотинки. Така реалната цена може да стане и още по-ниска. Но дори и тази цена според мен може да бъде още намалена, а бензинът и дизелът да се продават на около 1,50 лв за литър“, коментира друг удовлетворен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица