Новини, Политика|10.11.2017 13:35

Областният свика Съвета по образование

снимка: Областна администрация – Габрово

Резултатите от предприетите по компетентност действия и мерки, за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, бяха докладвани по време на заседание на Областния съвет по образование, свикан от областния управител Невена Петкова.

Началникът на РУО – Габрово коментира пред членовете на Съвета каква е била създадената организация, мерките и резултатите от извършеното. Създадени са екипи, които обхващат кметовете на общините, директори на дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и до директорите на образователни институции на територията на област Габрово.

Осъществено е физическо посещение на място по настоящ адрес, съгласно указания срок от Министерство на образованието и науката – 14.09.2017 г. Проверките показват 2750 деца за обхват, от които 94 отпаднали през 2016 г, а 1144 – преди 2016 г.

снимка: Областна администрация – Габрово

Институционалното взаимодействие между Общините на територията на област Габрово и Регионално управление на образованието – Габрово на основата на предоставената информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, са осигурили среда за предприемане на допълнителни мерки с оглед прилагане на комплексен подход за обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са били записани през предходната и настояща учебна година, както и за записване на деца и ученици в детските градини и училища на територията на областта.

Изготвени са списъци на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата.

По време на заседанието бяха повдигнати въпросите имат ли капацитет детските градини и училищата да поемат децата, както и какво се случва ако те са издирени, но нямат социална подкрепа, каквито примери бяха разгледани.

Очаква се тези и още други въпроси около дейностите по Механизма да бъдат коментирани на среща между представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на социалната политика.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар