Новини|07.11.2017 14:42

Северноцентралното държавно предприятие залесява 2905 дка

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Общо 2905 залесява Северноцентралното държавно предприятие тази година. От тях 2067 дка са топола, 738 дка – семенни широколистни фиданки /дъб цер, дъб благун, дъб летен, червен дъб, сребролистна липа, планински ясен, обикновен явор, бяла акация, обикновен бук/, както и 100 дка с иглолистни фиданки.

През пролетта на 2017 г. бяха залесени 489 дка, а след приключване на есенния залесителен сезон ще бъдат факт още 2416 дка.

В района на Регионалната дирекция по горите във В. Търново залесяването е на площ от 703 декара, разпределени както следва: В обхвата на ДГС „Болярка” – В. Търново – 216 дка, в ДГС Буйновци – 30 дка, в ДГС Елена – 40 дка, в ДГС Габрово – 72 дка, в ДГС Плачковци – 70 дка, в ДЛС „Росица“ – 18 дка, в ДГС Свищов – 257 дка.

В района на Регионалната дирекция по горите – Русе ще бъдат залесени общо 2202 дка:
За ДЛС „Дунав”, гр. Русе – 850 дка, ДГС Бяла – 527 дка, ДЛС „Каракуз”, гр. Дулово – 22 дка, ДГС Разград – 141 дка, ДГС Сеслав – 101 дка, ДГС Силистра – 202 дка, ДГС Тутракан – 359 дка.

През 2017 година в разсадниците на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово бяха произведени 664 000 броя фиданки за залесяване, в това число топола – 202 хиляди броя, семенни широколистни – 402 000 бр. и 60 000 бр. иглолистни семенни фиданки в контейнери.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар